Булкат Марина Сергіївна

Кафедра конституційного права та теоретико-правових дисциплін

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Біографія

Відомості про захист дисертацій

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01- теорія та історія держави і права історія політичних і правових учень на тему “Зовнішні функції України (теоретико-правовий аналіз)”.