Дадерко Леонід Федорович

Кафедра цивільного, адміністративного, господарського права та правоохоронної діяльності

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 24 роки

Біографія

Народився 4 березня 1949 року.

Викладає дисципліни:

1. Кримінальне право

2. Кримінальний процес

Галузь наукових інтересів:

Проблеми застосування кримінально-правових норм