Диплом І ступеня за участь у Конференції з питань правової безпеки суспільства

Наукова діяльність у студентів Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна» займає досить високе місце в їх особистому та професійному розвитку. Підтвердженням цього є участь студента ІІІ курсу спеціальності «Правознавство» Ірклієнко Андрія Ігоровича у Конференції з питань правової безпеки суспільства на юридичному факультеті в Сумському національному університеті 19-20 травня 2016 року та нагородження дипломом I ступеня.

Висвітлювались питання конституційного закріплення прав та свобод людини і громадянина, повернення смертної кари за вчинення особливо тяжких злочинів та інших аспектів правознавства.

Андрій розкрив два важливих питання: застосування Міжнародного кримінального суду щодо злочинів, які вчиняє Російська Федерація, і Конституційний Суд України у сфері захисту прав та свобод людини і громадянина.

Адміністрація Інституту права та суспільних відносин щиро вітає переможця! Так тримати!