Камінська Ілона Василівна

Кафедра цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Біографія

Відомості про захист дисертації

27 грудня 2016 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – Судоустрій; прокуратура та адвокатура на тему “Незалежність суду як засада організації судової влади”.