Лебеденко Вадим Іванович

Кафедра цивільного, господарського та кримінального права

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 26 років

Викладає дисципліни:

1. Господарське законодавство

2. Господарський процес

Галузь наукових інтересів:

Адміністративно-правові основи діяльності органів внутрішніх справ

Перелік наукових праць

№ з/п Назва публікації Вид публікації Друковане видання Співавтори
1 Некоторые проблемы борьбы органов внутренних дел с проституцией стаття К.:НИИРИО, 1989.
2 Проституция как социальное явление и состав административного право-нарушения стаття М.:ВНИИ МВД СССР, 1991.
3 Предмет доказывания, прямые и косвенные доказательства по админи-стративно-правовому делу о занятии проституцией стаття М.:ВНИИ МВД СССР, 1991.
4 Административно-правовые и организационные основы борьбы органов внутренних дел с проституцией (по материалам Украинской ССР) дисертация на соискание ученой степени. канд. юрид. наук К.: КВШ МВД, 1991.
5 Административно-правовые и организационные основы борьбы органов внутренних дел с проституцией (по материалам Украинской ССР) автореферат дисертации на соискание ученой степери. канд. юрид. наук К.: КВШ МВД, 1991.
6 Проституція: поняття, характеристика і правові засади профілактики її розповсюдження посібник К.: НДРВВ, 1994.
7 Типова навчальна програма дисципліни “Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ науково-методичні рекомендації К.: УАВС, 1995. Колектив авторів
8 Організація і тактика попередження та розкриття статевих злочинів навчальний посібник К., 1998.
9 Методика збору інформації про особу, яка потрапила до поля зору оперативного підрозділу ОВС стаття Вісник ЛьІВС. – № 8 (1). – Львів, 1998.
10 Про критерії відбору кандидатів для негласного співробітництва стаття Вісник ЛьІВС. – № 8 (1). – Львів, 1998. Соляник В.Ю.
11 Джерела, фіксація та аналітична обробка агентурної інформації стаття Вісник ЛьІВС. – № 2 (10). – Львів, 1999 С.240-244.
12 Щодо вимог, яким повинен відповідати негласний апарат оперативних підрозділів органів внутрішніх справ стаття Організаційно-тактичні основи боротьби з організованою злочинністю: Додаток до випуску №1 Вісника ЛІВС – Луганськ, 1999. – С.43-48. Никифорчук Д.Й., Ольшевський К.Н
13 Оперативно-розшукова діяльність у системі суспільних наук стаття Вісник ЛьІВС. – № 2 (10). – Львів, 1999. Никифорчук Д.Й.
14 Особливості боротьби органів внутрішніх справ з тероризмом та бандитизмом стаття Вісник ЛьІВС. – №1.- Львів, 2000. Никифорчук Д.Й., Ліпкан В.В.
15 Планування оперативно-розшукової діяльності в оперативних підрозділах органів внутрішніх справ: сутність, зміст та структура плану тези доповіді Програма міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми діяльності органів внутрішніх справ по попередженню, розкриттю та розслідуванню злочинів 19-20 жовтня 2000 року; секція 3 “Актуальні проблеми вдосконалення діяльності оперативних апаратів ОВС”.
16 Оперативно-розшукова характеристика бандитизму тези доповіді Проблеми оперативно-розшукової діяльності й забезпечення проку-рорського нагляду: Міжнародна науково-практична конференція: Аналітичні матеріали, пропозиції наукових і практичних працівників // Луганськ, РВВ ЛІВС, 2000. Никифорчук Д.Й.
17 Застосування інформаційно-аналітичного методу в оперативно-розшуковій діяльності оперативних підрозділів стаття Теорія оперативно-службової діяльності правоохоронних органів України. – Львів, 2000. – С. 160-165.
18 Методика інформаційно-аналітичного забезпечення планування оперативно-розшукових заходів по ОРС «Захист» стаття Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України (науково-теоретичний журнал). – К., 2002. – № 1. – Ч. 2. – С.46 –56.
19 Агентурно-аналітичні підрозділи в кримінальній міліції стаття Бюлетень з обміну досвідом роботи МВС України, №130, К.: РВВ МВС України, .2001. – С. 59-62.
20 Планування оперативно-розшукової діяльності в оперативних підрозділах органів внутрішніх справ: сутність, зміст та структура плану стаття Вісник Одеського інституту внутрішніх справ 4 (Т). – 2000. – С. 87-93.
21 Базы данных и компьютерные сети в практике работы органов внутренних дел навчальний посібник Луганск: РИО ЛИВД МВД Украины, 2001. Бірюков Г.М., Міхно А.А., Никифорчук Д.Й.
22 Необходимая оборона в практике работы органов внутренних дел навчальний посібник Луганськ: ЛІВД, 2001. Бірюков Г.М., Міхно А.А., Никифорчук Д.Й.
23 Боротьба з незаконним наркобізнесом в Україні збірник нормативно-правових документів у 3-х частинах К.: НАВСУ, 2001.
24 Програма стажування слухачів 3 курсу Інституту управління Національної академії внутрішніх справ України – 2001 рік навчально-методичний комплекс К.: РВВ НАВСУ, 2001. Никифорчук Д.Й.
25 Програма проходження навчальної практики (стажування) слухачами факультету підготовки управлінських кадрів вищої ланки Інституту управління Національної академії внутрішніх справ України, зарахованих у резерв кадрів номенклатури МВС України на заміщення посад начальників управлінь, відділів (відділень) карного розшуку з терміном навчання 1 місяць навчально-методичний комплекс К.: РВВ НАВСУ, 2001. Никифорчук Д.Й.
26 Організація роботи щодо виявлення осіб, схильних до вчинення бандитизму, з метою його попередження Крашениця В. Никифорчук Д.Й.
27 Агентурна робота в запитаннях та відповідях (Частина 2 “Керівництво негласним апаратом”) навчально-довідкове видання К.:РВВ НАВСУ, 2001. Підюков П.П., Никифорчук Д.Й., Ольшевський К.М.
28 Інформаційне забезпечення ОРД ОВС. Особливості інформаційно-аналітичної роботи оперативних підрозділів лекція К.: НАВСУ, 2001. Ольшевський К.М.
29 Аналітична робота оперативного працівника тези доповіді Теорія та практика застосування чинного кримінального і кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах (тези доповідей науково-практичної конференції 25 квітня 2002). – К.: Видавництво НАВСУ. – ч.2. – С. 198-200.
30 Правовідносини в оперативно-розшуковій діяльності тези доповіді Теорія та практика застосування чинного кримінального і кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах (тези доповідей науково-практичної конференції 25 квітня 2002). – К.: Видавництво НАВСУ. – ч.2. – С. 202-204. Приполов І.І.
31 Оперативне супроводження цільового використання банківських кредитів тези доповіді Теорія та практика застосування чинного кримінального і кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах (тези доповідей науково-практичної конференції 25 квітня 2002). – К.: Видавництво НАВСУ. – ч.2. – С. 207-209. Коніжай Р.О.
32 Оперативний ризик: поняття, сутність, критерії, теоретичні та правові проблеми тези доповіді Теорія та практика застосування чинного кримінального і кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах (тези доповідей науково-практичної конференції 25 квітня 2002). – К.: Видавництво НАВСУ. – ч.2. – С. 209-211. Шестопалов К.К.
33 Мотивація конфіденційного співробітництва громадян з правоохоронними органами у боротьбі зі злочинністю тези доповіді Теорія та практика застосування чинного кримінального і кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах (тези доповідей науково-практичної конференції 25 квітня 2002). – К.: Видавництво НАВСУ. – ч.2. – С. 209-211. Ольшевський К.М.
34 Інформаційна мережа органів внутрішніх справ стаття Науковий вісник НАВСУ. – К., 2002. – №1. – С.173-181 Никифорчук Д.Й., Бірюков Г.М., Крашаниця В.Ф.
35 Суб’єкти оперативного супроводження банківського кредитування тези доповіді Тези постійно діючого семінару “Інформаційне забезпечення ОРД практичних підрозділів ОВС та завдання щодо вдосконалення навчального процесу в навчальних закладах системи МВС України 11 грудня 2002 року. – Львів, 2002” Коніжай Р.О.
36 Джерела, фіксація та аналітична обробка агентурної інформації тези доповіді Тези постійно діючого семінару “Інформаційне забезпечення ОРД практичних підрозділів ОВС та завдання щодо вдосконалення навчального процесу в навчальних закладах системи МВС України 11 грудня 2002 року. – Львів, 2002”
37 Теоретично-концептуальні положення становлення та розвитку навчально-наукової діяльності кафедри розкриття тяжких злочинів факультету підготовки кадрів карного розшуку Навчально наукового інституту підготовки кадрів оперативних служб міліції НАВСУ тези доповіді Актуальні проблеми підготовки кадрів і роботи з персоналом оперативних служб міліції: Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конференція. Ч. П. – К.: НАВСУ, 2003. – С. 19-21.
38 Проблемні питання організації та здійснення перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників оперативних служб міліції тези доповіді Актуальні проблеми підготовки кадрів і роботи з персоналом оперативних служб міліції: Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конференція. Ч. 1. – К.: НАВСУ, 2003. – С. 169-172. Пастушенко М.П., Карпенко В.М
39 Документування фактів давання цивільними особам хабарів працівникам органів внутрішніх справ України: методичний посібник К.: НАВСУ, 2003. Горбачевський В.Я., Терещенко В.В., Опалинський Ю.В., Бриськовська О.М., Алексєєв-Процюк Д.О., Ольшнвський К.М.
40 Соціальна обумовленість інституту оперативного супроводження у сфері економіки стаття Науковий вісник НАВСУ: науково-теоретичний журнал. – К.: НАВСУ, 2003. – Ч. 2. – С. 49-53. Коніжай Р.О.
41 Виявлення злочинів у сфері економіки навчальний посібник К.: НАВСУ, 2003. Коніжай Р.О., Пастушенко М.П, Александренко О.В.
42 Правовідносини в ОРД: науковий огляд проблеми стаття Науковий вісник НАВСУ: науково-теоретичний журнал. – К.: НАВСУ, 2003. – №3. – Ч. 2. – С. 31-43. Приполов І.І.
43 Господарське законодавство навчальний посібник К.:Університет “Україна”, 2006. – 187 с. Коніжай Р.О.;
44 Судочинство в господарських судах навчальний посібник К.:Університет “Україна”, 2006. – 176 с. Коніжай Р.О
45 Проблеми викладання господарського права тези доповіді Правова система суспільства: проблеми, перспективи: Матеріали ІІ Між нар. наук.-практ. конф. – Кіровоград, 2006. – С. 73-77. КоніжайР.О
46 Господарсько-правова спеціалізація, як напрям підготовки фахівців за спеціальністю «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст / магістр тези доповіді Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми господарського права та методика його викладання” 12-13 травня 2006.
47 Про підготовку магістерських робіт методичний посібник К.:Університет “Україна”, 2006. КоніжайР.О., Сухицька Н.В.
48 Щодо розмежування змісту понять: господарська діяльність, підприємницька (господарсько-комерційна) діяльність та хазяйнування тези доповіді Розвиток підприємництва в Україні: економіко правове забезпечення. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 грудня 2007, м. Львів) / Відп. ред. д.е.н., проф. О.Є. Кузьмін. – Львів: НВФ “Українські технологгії”, 2007. С. 151-153.
49 До питань щодо проекту Закону України «Про основні господарської діяльності» тези доповіді ІХ Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі”. – К.:Університет “Україна”, 2008.
50 Господарське законодавство як складна теоретично-правова структура стаття Вісник Університету “Україна:с Серія: Право” .– К. – 2010. – №1. – С.57-63
51 Правознавство. Випускний курс: [навчальний посібник] – Глава 1 розділ 5 «Господарське право». навчальний посібник К. : Університет «Україна», 2013. – 324 с.– С. 109-134. – Вид. 2-ге доповнене і перероблене. автори-упорядники В.В. Галунько, М.І. Іншин, О.Г. Мурашин, Ю.О. Фрицький.; за заг. Ред. В.І. Олефіра
52 Юридична техніка: поняття, призначення, методологічні засади застосування стаття Інформація і право: науковий журнал / спеціальний випуск Матеріали науково-практичної конференції на тему: “Актуальні проблеми правознавства у сфері інформаційного суспільства”. – К.: НДІІП НАПрНУ, НБУ ім. Вернадського НАНУ, Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”
53 Господарське законодавство: комплексний сегментарний інститут господарського права стаття Хмельницький
54 Юридична техніка: теоретично-правовий аналіз поняття стаття Актуальні проблеми правознавства: Збірник наукових праць / за ред. В.В. Галунька. – К.: Університет «Україна», 2013. – 136 с. – С. 13-15.
55 Юридична відповідальність у сфері господарювання, як навчальна дисципліна тези доповіді Молодь, освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІ Всеукр. Наук. конф., м. Київ, 9-10 квітня 2014 р. у ІІІ част., ч. ІІ. – К.: Університет «Україна», 2014., 467 с. – С. 342-344.
56 Методологія аналітичного-семантичного аналізу законодавства України тези доповіді Молодь, освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІІІ Всеукр. Наук. конф. Студентів і молодих вчен6их, м. Київ, 12-14 квітня 2016 р. у ІІІ част., ч. ІІ. – К.: Університет «Україна», 2014. – 467 с. – С. 80-82
57 Особливості цивільних та господарських договорів тези доповіді Молодь, освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІІІ Всеукр. Наук. конф. Студентів і молодих вчен6их, м. Київ, 12-14 квітня 2016 р. у ІІІ част., ч. ІІ. – К.: Університет «Україна», 2014. – 467 с. – С. 67-68; Ковальчук Л.О.
58 Юридична відповідальність у сфері господарювання тези доповіді Молодь, освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІІІ Всеукр. Наук. конф. Студентів і молодих вчен6их, м. Київ, 12-14 квітня 2016 р. у ІІІ част., ч. ІІ. – К.: Університет «Україна», 2014. – 467 с. – С. 91-93. Матусевич А.Д.
59 Співвідношення понять “стадія” і “провадження” у цивільному судочинстві тези доповіді Еволюція теоретичних уявлень людства про державу і :а конференція . – К.: Університет «Україна», 19 травня 2016 року. Ірклієнко А.І.