Милько Володимир Іванович

Кафедра теорії права та міжнародної інформації

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Біографія

Народився 20 червня 1987 року в селі Нехаївка Коропського району Чернігівської області.

Освіта

У 2004–2009 рр. навчався на історичному факультеті (пізніше – Інститут історичної освіти) НПУ ім. М.П. Драгоманова (диплом магістра історії з відзнакою).

Відомості про захист дисертацій

У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Участь депутатів від українських губерній і міст у роботі І–ІV Державних дум Російської імперії (1906–1917 рр.)».

Досвід роботи:

2009–2012 рр. – аспірант, 2012–2013 рр. – молодший науковий співробітник, з 2013 р. – науковий співробітник відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України НАН України.

2009–2010 рр. – старший викладач навчально-підготовчого відділення Інституту дистанційного навчання НПУ ім. М.П. Драгоманова.

З 2012 р. – доцент Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна» (за сумісництвом).

З 2011 р. – член предметної комісії з історії України III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

З січня 2015 р. – голова Ради молодих вчених Інституту історії України НАН України.

Нагороджений подякою Міністерства освіти і науки України (2013 р.).

Галузь наукових інтересів

Дослідник політичних процесів у Російській імперії на початку ХХ ст. (участі депутатів від українських губерній у роботі Державної думи 1906–1917 рр.) та історії освіти ХІХ – початку ХХ ст. (створення та функціонування навчальних округів України, системи управління навчальними закладами, адміністративно-інспекторського контролю за учнями і педагогічним персоналом).

Автор понад 20 наукових, науково-методичних та енциклопедичних статей; колективних наукових монографій; понад 5 навчально-методичних видань та підручників, рекомендованих МОН України; науково-популярних нарисів тощо.


Перелік наукових і навчально-методичних праць

№ з/п Назва публікації Вид публікації Вихідні дані Співавтори
1 Українське представництво в Державній думі Російської імперії Монографія К.: Інститут історії України НАН України, 2016. – 395с.
2 Діяльність спецслужб в Україні Колективна монографія Велика війна 1914–1918 рр. і Україна. У 2-х кн. – Кн.1: Історичні нариси / НАН України. Інститут історії України. – К.: ТОВ «Видавництво “КЛІО”», 2013. – С.217–234
3 Позиція депутатів IVДержавної думи щодо «галицького питання» Колективна монографія Велика війна 1914–1918 рр. і Україна. У 2-х кн. – Кн.1: Історичні нариси / НАН України. Інститут історії України. – К.: ТОВ «Видавництво “КЛІО”», 2013. – С.326–333
4 Система управління гімназійною освітою в Російській імперії: на прикладі українських міст (ХІХ – початок ХХст.) (продовження) Стаття Проблеми історії України ХІХ – початку ХХст. Збірник наукових праць. Гол. ред. О.П.Реєнт. – К., 2016. – Вип.25. – С.222–240.
5 Навчальні округи Російської імперії: управління та адміністративно-інспекторський нагляд (1861–1866) Стаття Гуманітарний вісник. Серія: Історичні науки. – Черкаси, 2015. – Число22, вип.6. – C.170–187.
6 Повітові училища України: мережа, фінансування, система управління (1804–1849рр.) Стаття Український історичний збірник / НАН України. Інститут історії України, Рада молодих вчених. – К.: Інститут історії України, 2015. – Вип.18. – С.148–163.
7 Реорганізація малих народних училищ України у повітові (кінець ХVІІІ – початок ХІХст.) Стаття Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол. В.А.Смолій, О.І.Гуржій, А.Г.Морозов та ін. – Черкаси, 2015. – Вип.10. – С.69–73.
8 Система управління гімназійною освітою в Російській імперії: на прикладі українських міст (ХІХ – початок ХХст.) Стаття Проблеми історії України ХІХ – початку ХХст. Збірник наукових праць. Гол. ред. О.П.Реєнт. – К., 2015. – Вип.24. – С.175–195.
9 Управління навчальними округами України напередодні та в роки Першої світової війни Стаття Проблеми історії України ХІХ – початку ХХст. Збірник наукових праць. Гол. ред. О.П.Реєнт. – К., 2014. – Вип.23: Перша світова війна й Україна (до 100-річчя початку Великої війни). – С.77–92.
10 Наглядово-контрольна діяльність інспекції Київського навчального округу (кінець ХІХ – початок ХХст.) Стаття Проблеми історії України ХІХ – початку ХХст.: збірник наукових праць / НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України НАН України, 2013. – ВипускХХІІ. – С.268–279.
11 Система управління навчальними округами Російської імперії (1881–1888) Стаття Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – Вип.XXXVI. – С.65–70.
12 Києво-Печерська фортеця в 1810–1812 р.: оборонні заходи та укріплення Стаття Проблеми історії України ХІХ – початку ХХст.: збірник / НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України НАН України, 2013. – ВипускХХІ. – С.97–104.
13 Навчальні округи в Україні у 1835–1860рр.: деякі особливості системи управління Стаття Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск75 (№8). – С.21–23.
14 Київський одноденний перепис населення 2березня 1874р.: організація, проведення, результати Стаття Український історичний збірник / Гол. ред. Т.Чухліб. НАН України. Інститут історії України, Рада молодих вчених. – Вип.15. – К.: Інститут історії України, 2012. – С.85–94.
15 Участь депутатів від українських губерній і міст у роботі І−ІVДержавних дум Російської імперії (1906–1917): історіографічний аналіз Стаття Український історичний журнал. – К: «Дієз-продукт», 2012. – №1. – С.153–171.
16 Аграрне питання у діяльності депутатів від українських губерній і міст І–ІІДержавних дум Російської імперії (1906–1907) Стаття Проблеми історії України ХІХ – початку ХХст. / НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України НАН України, 2011. – ВипускХІХ. − С.37−59.
17 Управління гімназіями та прогімназіями Російської імперії в період міністерства О.В.Головніна (1862–1866рр.) Тези конференції IVМіждисциплінарні гуманітарні читання: тези доповідей науково-практичної конференції, 28жовтня 2015р., Київ. – К.: Інститут історії України НАН України, 2015. – С.37–40.
18 Управління навчальними округами України в умовах Першої світової війни Тези конференції Перша світова війна й Україна (до 100-річчя початку Великої війни): тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, Київ-Черкаси, 25–26вересня 2014р. – К.: Інститут історії України, 2014. – С.130–133.
19 Заборона святкування 100-літнього ювілею Т.Г.Шевченка: позиція депутатів Державної думи (1914) Тези конференції Т.Г.Шевченко крізь століття: людина, творець, символ: матеріали круглого столу, м.Київ, 11березня 2014р. – К.: Інститут історії України, 2014. – С.24–32.
20 Навчальні округи в Україні: історія створення та формування територіальних меж (перша половина ХІХст.) Тези конференції Одіссос. Актуальні проблеми історії, археології та етнології. Матеріали V-ї міжнародної конференції «Одеські читання-2013». – Одеса: [б.в.], 2014. – С.136–138.
21 Формування системи навчальних округів в Україні: створення Харківського, Одеського та Київського округів (1803–1839) Тези конференції Драгоманівські історичні студії: зб. наук. праць молодих істориків. – К.: Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова, 2013. – С.617–625.
22 Історія держави і права України Навчальний посібник Правознавство: навчальний посібник [в 6ч. Ч.1]. – за заг. ред. В.В.Галунько. – К.: Університет «УКРАЇНА», 2013. – С.232–262.
23 Історія України. 10клас. Книга для читання Підручник Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – 292с. І.Коляда, О.Кирієнко, Н.Загребельна
24 Історія України. 10клас. Книга для вчителя Підручник Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – 832с. І.Коляда, О.Кирієнко
25 Всесвітня історія. 9клас. Книга для вчителя Підручник Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – 440с. І.Коляда, О.Кирієнко