Міжнародна науково-практична конференція «Еволюція теоретичних уявлень людства про державу і право»

19 травня 2016 року відбулася міжнародна науково-практична конференція «Еволюція теоретичних уявлень людства про державу і право» за темою «Актуальні проблеми подолання деформацій юридичних інституцій в сучасних умовах».

Співорганізатором конференції є Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні та проводиться за підтримки Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв Державного управління справами Президента України, адже за час становлення нашої держави відбулися певні зміни в суспільно-політичному житті, які вимагають адекватного відображення у правовій реальності, вироблення ефективного механізму регулювання суспільних відносин, основним елементом якого є право.

Цілком зрозумілим є те, що будь-які наукові заходи юристів не проходять без того, щоб не торкатися правових питань, які стосуються практично усіх сфер нашого життя.

Разом із тим є проблеми, які повинні хвилювати думку тих, хто причетний до юриспруденції: чи то практик, чи науковець-правознавець, викладач або студент.

Так, наприклад, проблемним залишається те, що низка соціальних прав і гарантій поки що залишаються декларованими і не забезпечені механізмом юридичного захисту.

Існуючі проблеми практики мають пряме відношення до юридичної науки, яка формулює пропозиції і рекомендації для впровадження їх на конституційному рівні.

Цьому обов’язково має слугувати широка спільна дискусія науковців і практиків, викладачів, аспірантів та студентів. Тому особливо цікавою і важливою в цьому контексті є бачення проблем, погляди і думки практиків, що стають підґрунтям до подальших наукових досліджень проблем законодавства і юридичної науки.

Залучення студентства до наукових досліджень є одним із пріоритетних напрямків сучасної діяльності Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна». Сьогодення інституту посилюється проведенням на належному методологічному рівні фундаментальних та прикладних наукових досліджень з актуальних проблем сучасного державно-правового будівництва в Україні. Зокрема, це проблеми, пов’язані з розвитком громадянського суспільства, демократії, реальним забезпеченням прав та свобод людини і громадянина, здійсненням конституційної, адміністративної і судової реформ, співвідношення законодавчої, виконавчої і судової влад, підвищення ролі права у регулюванні суспільних відносин, проблем громадянського суспільства.

Конференція проходила у формі пленарного та секційних засідань. Секційні засідання охопили чотири напрямки: “Колізії та прогалини в цивільному, трудовому і господарському праві та процесі.”, “Наукові проблеми дисциплін кримінального спрямування”, “Актуальні питання конституційного, адміністративного та фінансового права”, “Спадкоємність засад юридичних інституцій в їх розвитку на сучасному етапі”.

Враховуючи те, що будь-яка наукова конференція є не тільки можливістю обміну думками та апробуванням своїх теоретичних та практичних напрацювань її учасниками, але й прекрасною нагодою для нових знайомств та можливістю для неформального спілкування. Це важливо для молоді, зокрема для студентів Інституту права та суспільних відносин, з метою їх становлення як дослідників юридичної науки і гідних громадян своєї країни. Тому проведення подібних наукових конференцій активно підтримується керівництвом Інституту права та суспільних відносин і Університету «Україна».

Всі доповіді, тези доповідей, що були виголошені як на пленарному, так і на секційних засіданнях, будуть розміщені у збірнику та видані.