Орловська Ірина Григорівна

Кафедра теорії права та міжнародної інформації

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Досвід роботи:
4 роки

Біографія

Народилася 27 вересня 1990 року.

Відомості про захист дисертацій

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне правона тему “Адміністративно-правові засади легалізації основних юридичних спеціальностей (суддів, адвокатів, прокурорів та нотаріусів)”.

Викладає дисципліни:

1. Історія держави і права зарубіжних країн;

2. Міжнародне приватне право

Галузь наукових інтересів:

Проблеми легалізації та доступу до юридичних професій

Перелік наукових праць

№ з/п Назва публікації Вид публікації Друковане видання Співавтори
1 Правознавство: Випускний курс (частина 2) навчальний посібник Київ: Університет «Україна», 2013. – 220 с. Фрицький Ю.О., Сорока О.О., Галунько В.В., Єщук О.М., Іванищук О.О., Онищук О.О., Ізуїта П.О., Дадерко Л.Ф.
2 Адвокатська діяльність як об’єкт адміністративно-правового регулювання стаття Форум права. – 2013. – № 2. – С. 423-427.
3 Адміністративно-правовий статус суддів, прокурорів, адвокатів і нотаріусів стаття Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право», 2013. – Випуск 22. – Частина 1. – Том 2. – С. 205-208.
4 Легалізація адвокатів стаття Митна справа. – 2013. – №4 (88). – Частина 2. – Книга 1. – С. 223-228.
5 Поняття та зміст легалізації основних юридичних спеціальностей стаття Актуальні проблеми права: теорія і практика. – № 28. – 2013. – С. 408-415.
6 The foreign experience of legalization main legal professions стаття Закон и жизнь. – 2013. – №11/4 (263). – С. 127-130.
7 Поняття та зміст основних юридичних спеціальностей тези доповіді Актуальні проблеми правознавства: збірник наукових праць: Науково-практична інтернет-конференція // за заг. ред. В. В. Галунька. – К.: Університет «Україна», 2013. – 130 с.
8 Адміністративно-правові аспекти регулювання адвокатської діяльності тези доповіді Актуальні проблеми правознавства: збірник наукових праць: Науково-практична інтернет-конференція // за заг. ред. В. В. Галунька. – Херсон: Університет «Україна», 2013. – 92 с.
9 Люстрація як засіб здійснення кадрової політики стаття Науковий вісник публічного та приватного права. – 2015. – № 2. – С. 98-102.
10 Прозорість прийняття кадрових рішень тези доповіді Молодь: освіта,наука, духовність: тези доповідей ХIІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 21-22 квітня 2015 р. у ІІ част. – Ч. І. – К.: Університет «Україна», 2015. – 491 с.
11 Проблема контролю органів державної влади тези доповіді Молодь: освіта,наука, духовність: тези доповідей ХIІІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 13-14 квітня 2016 р. у ІІ част. – Ч. ІІ. – К.: Університет «Україна», 2016. – 466 с.
12 Значення принципу верховенства права для сучасного демократичного суспільства стаття Електронне науково-фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». – 2016. – №2. (вихід очікується до кінця липня 2016) Фаст О.О.