Професорсько-викладацький склад кафедри

Прізвище, імя, по батькові Фото Посада Вчене звання Науковий ступінь Почесне звання
1 Сарана Сергій Володимирович

 

Викладає дисципліни:

 1. Фінансове право
 2. Банківське право
 3. Податкове право
 4. Митне право
 5. Інтелектуальна власнчість
 6. Безпека бізнесу

Докладніше…

завідувач кафедри,
доцентДосвід роботи:
12 років
доц. к.ю.н. Сфера наукових інтересів:
Проблеми вдосконалення системи адміністрування податків та зборів
2 Лебеденко Вадим Іванович

 

Викладає дисципліни:
1. Господарське законодавство
2. Господарський процес

 

Докладніше…

професор кафедри

 

Досвід роботи:
26 років

доц. к.ю.н. Сфера наукових інтересів:
Адміністративно-правовіоснови діяльностіорганів внутрішніх справ
3 Дадерко Леонід Федорович

 

Викладає дисципліни:
1. Кримінальне право
2. Кримінальний процес

 

Докладніше…

професор кафедри

 

Досвід роботи:
20 років на оперативній роботі в органах МВС, науково-педагогічний стаж становить 24 роки

к.ю.н. Сфера наукових інтересів:
Проблеми застосування кримінально-правових норм
4 Сердюк Василь Павлович

 

Викладає дисципліни:

 1. Кримінальний процес
 2. Адвокатура в Україні
 3. Теорія доказів

Докладніше…

доцент кафедри

 

Досвід роботи:
34 роки

к.ю.н. Сфера наукових інтересів: 
Докази у кримінальному процесі
5 Терещенко Андрій Леонідович

 

Викладає дисципліни:
1. Житлове право
2. Екологічне право

 

Докладніше…

доцент кафедри

 

Досвід роботи: 
15 років

доц. к.ю.н. Відмінник освіти України

Сфера наукових інтересів: 
Адміністративно- правове забезпечення навчання осіб з інвалідністю

6 Ізуїта Петро Олександрович

 

Викладає дисципліни:

 1. Охорона праці в галузі
 2. Актуальні проблеми трудового права
 3. Трудове право України
 4. Практикум з трудового права
 5. Основи трудового законодавства
 6. Право соціального забезпечення

Докладніше…

доцент кафедри

 

Досвід роботи:
12 років

к.ю.н. Сфера наукових інтересів:
Перспективи розвитку правових засобів регулювання трудових відносин
7 Федоренко Тетяна Вікторівна

 

Викладає дисципліни:

 1. Цивільне право України
 2. Цивільний процес
 3. Нотаріат України
 4. Сімейне право
 5. Господарське право

Докладніше…

доцент кафедри

 

Досвід роботи:
5 років

доц. к.ю.н. Сфера наукових інтересів: 
Захист прав іноземців у цивільному процесі
8 Мельник Роман Володимирович

 

Викладає дисципліни:
1. Криміналістика

 

Докладніше…

асистент

 

Досвід роботи:
8 років

Сфера наукових інтересів:
Докази у кримінальному процесі
9 Чижмарь Юрій Васильович

 

Викладає дисципліни:

 

 

Докладніше…

професор кафедри

 

Досвід роботи:

проф. д.ю.н. Сфера наукових інтересів:
10 Юрченко Юлія Василівна

 

Викладає дисципліни

 

Докладніше…

доцент кафедри

 

Досвід роботи:

к.ю.н. Сфера наукових інтересів:
11 Камінська Ілона Василівна

 

Викладає дисципліни:

 1. Господарський процес
 2. Юридична психологія

Докладніше…

доцент кафедри

 

Досвід роботи:

к.ю.н. Сфера наукових інтересів:
12 Потребчук (Рудич) Марина Володимирівна

 

Викладає дисципліни:

Юридична психологія

 

Докладніше…

ст. викладач

 

Досвід роботи:

Сфера наукових інтересів:
13 Сердюк Євгеній Васильович

 

Викладає дисципліни:

 1. Історія держави і права України
 2. Організація судових і правоохоронних органів
 3. Основи правових знань
 4. Правознавство
 5. Адміністративна відповідальність
 6. Адміністративне право
 7. Міжнародне інформаційне право
 8. Державне будівництво та місцеве самоврядування

Докладніше…

доцент кафедри

 

Досвід роботи:
8 років

доц. к.ю.н. Сфера наукових інтересів:
Адміністративно-правове регулювання виборчого процесу
14 Терещенко Олена Валеріївна

 

Викладає дисципліни:

 

Докладніше…

асистент

 

Досвід роботи:

Сфера наукових інтересів:
15 Ковальов Денис Валерійович

 

Викладає дисципліни:

 1. Екологічне право
 2. Виконавче провадження

Докладніше…

асистент

 

Досвід роботи:

Сфера наукових інтересів:
16 Коцюба Руслана Олександрівна

 

Викладає дисципліни:

 

Докладніше…

професор

 

Досвід роботи:

с.н.с. д.ю.н.

Сфера наукових інтересів:

17 Вербицький Дмитро Віталійович

 

Викладає дисципліни:

 

Докладніше…

асистент

 

Досвід роботи:

Сфера наукових інтересів:
18 Таланчук Ірина Володимирівна

 

Викладає дисципліни:

 1. Право соціального забезпечення
 2. Законодавство України у сфері соціального захисту

 

Докладніше…

 

старший викладач

 

Досвід роботи:

Сфера наукових інтересів:
19 Андрєєв Андрій Васильович

 

Викладає дисципліни:

 

Докладніше…

доцент

 

Досвід роботи:

к.ю.н.

 

Сфера наукових інтересів:

Значну увагу кафедра приділяє удосконаленню навчально-методичної роботи в умовах впровадження у навчальний процес кредитно-модульної системи. Особлива увага при цьому приділяється підготовці і виданню підручників і навчальних посібників із навчальних дисциплін і забезпеченню ними студентів. Відповідно професорсько-викладацький колектив кафедри займається активною видавничою діяльністюОсь лише деякі з видань:

 • Кілічава Т.М. Екологічне право : Навч. посіб. для дистанційного навчання. – К. : Вид-во “Ун-т “Україна”, 2006. – 303 с.
 • Кілічава Т.М. Екологічне право : Навчально-методичні матеріали. – К.: Вид-во “Ун-т “Україна”, 2004. – 1 др.арк.
 • Кілічава Т.М. Цивільно-процесуальна документація : Навчально-методичні матеріали. – К.: Вид-во “Ун-т “Україна”, 2004. – 2 др.арк.
 • Кілічава Т.М. Юридична документація : Навчально-методичні матеріали. – К.: Вид-во “Ун-т “Україна”, 2004. – 1 др.арк.
 • Кілічава Т.М. Екологічне право : Навчальний посібник для дистанційного навчання. – К.: Вид-во “Ун-т “Україна”, 2005. – 13 др. арк.
 • Кілічава Т.М. Цивільний процес : Навчальний посібник для дистанційного навчання. – К.: Вид-во “Ун-т “Україна”, 2006. – 215 с.
 • Кілічава Т.М. Цивільно-процесуальне право.
 • Крупка Ю.М. Господарське право : Навчально-методичні матеріали. – К.: Вид-во “Ун-т “Україна”, 2004. – 2 др.арк.
 • Крупка Ю.М. Підприємницьке право : Навчально-методичні матеріали. – К.: Вид-во “Ун-т “Україна”, 2004. – 3 др.арк.
 • Крупка Ю.М. Правові й організаційні основи підприємницької діяльності : Навчальний посібник для дистанційного навчання. – К.: Вид-во “Ун-т “Україна”, 2005. – 192 с. арк.
 • Крупка Ю.М. Аграрне право України : Навчальний посібник для дистанційного навчання. – К.: Вид-во “Ун-т “Україна”, 2006. – 160 с.
 • Крупка Ю.М. Господарське право України : Навчальний посібник для дистанційного навчання. – К.: Вид-во “Ун-т “Україна”, 2006. – 15 др.арк.
 • Крупка Ю.М. Господарське право України : Навч. посіб. для дистанційного навчання. – К. : Вид-во “Ун-т “Україна”, 2007. – 342 с.
 • Крупка Ю.М. Ліцензування в Україні (науково-практичний коментар) (2000 примірників).
 • Крупка Ю.М. Правові й організаційні основи підприємницької діяльності : Навч. посіб. для дистанційного навчання. – 2-ге вид. – К. : Вид-во “Ун-т “Україна”, 2007. – 179 с.
 • Крупка Ю.М. Правове регулювання некомерційної господарської діяльності. – К.: Атіка, 2008. – 184 с.
 • Крупка Ю.М. Правові основи підприємницької діяльності : Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 480 с.
 • Крупка Ю.М. Цінні папери в Україні (науково-практичний коментар) (3000 примірників).
 • Лебеденко В.І. Господарське законодавство : навч. посіб. для дистанційного навчання / В. І. Лебеденко, Р. О. Коніжай. – К. :Вид-во “Ун-т “Україна”, 2006. – 187 с.
 • Лебеденко В.І., Коніжай Р.О., Сухицька Н.В. Методичні рекомендації про порядок підготовки магістерських робіт.
 • Лебеденко В.І. Судочинство в господарських судах : навч. посіб. для дистанційного навчання / В. І. Лебеденко, Р. О. Коніжай. – К.: Вид-во “Ун-т “Україна”, 2006. – 176 с.
 • Павлик П.М. Трудове право : Навчально-методичні матеріали. – К.: Вид-во “Ун-т “Україна”, 2004. – 2 др.арк.
 • Павлик П.М. Нотаріат України : Навчальний посібник для дистанційного навчання. – К.: Вид-во “Ун-т “Україна”, 2006. – 9 др.арк.
 • Павлик П.М. Трудове право України : навч. посіб. для дистанційного навчання. – К. : Вид-во “Ун-т “Україна”, 2006. – 466 с.
 • Павлик П.М. Нотаріат України : Навч. посіб. для дистанційного навчання / П. М. Павлик, Т. М. Кілічава. – К. : Вид-во “Ун-т “Україна”, 2007. – 201 с.
 • Павлик П.М. Житлове право України : Навч. посіб. для дистанційного навчання / П.М. Павлик, А.Л. Терещенко; за наук. ред. д. юрид. н., проф. Н.Р. Малишевої. – К.: Університет «Україна», 2008. – 180 с.
 • Сердюк В.П. Слідство і відеозапис : Навч. посібн. – К.: В-во Ун-т “Україна”, 2011. – 110 с.
 • Сердюк В.П., Дадерко Л.Ф. Кримінальне право України : Навч. посібн. – К.: В-во Ун-т “Україна”, 2011. – 121 с.
 • Халмурадов Б.Д. Судова медицина: навчальний посібник.

Кафедра цивільного, господарського та кримінального права впродовж багатьох років плідно співпрацює з низкою профільних кафедр Київського національного університету внутрішніх справ (кафедрами кримінального права, кримінального процесу, кримінології, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності). Зміцнюються зв’язки кафедри з головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради України, Науково-дослідним інститутом КНУВС, Міжвідомчим науково-дослідним центром з проблем боротьби з організованою злочинністю, Інститутом держави і права НАН України, Інститутом законодавства Верховної Ради України тощо.

Усвідомлюючи свою роль у підготовці висококваліфікованих спеціалістів-юристів, колектив кафедри систематично працює над удосконаленням кваліфікації кожного співробітника. Для підготовки кваліфікованих спеціалістів кафедра має належну навчально-матеріальну базу, в навчальному процесі широко використовуються такі форми та методи проведення занять, як рольові ігри, колоквіуми, безмашинний та комп’ютерний контроль. З метою удосконалення навчального процесу до проведення занять залучаються практики з органів внутрішніх справ, суду, прокуратури.

Викладачами та адміністративним персоналом кафедри проводиться активна виховна діяльність для покращення рівня освіченості і старанності студентів з метою підвищення рівня їх знань та здобуття як навчального, так і життєвого досвіду. Завдяки цьому спостерігається набуття та примноження у студентів важливих якостей, необхідних як для навчання, так і для практики і подальшої роботи.

Студенти проходять практику відповідно до курсу навчання – учбову, виробничу, переддипломну, захист стажування, що відбуваються на різних базах практик, які обирають самі студенти, виходячи з тем своїх магістерських, дипломних робіт, щоб зібрати достатньо інформації для них, а також керуючись порадами викладачів і керівників. Більшість із них завдяки доброму і сумлінному проходженню практики отримують оцінки «відмінно» і гарне підгрунтя для подальшої науково-дослідної діяльності.

Перелік деяких із баз практик:

 • Територіальні управління Державної Судової Адміністрації в м. Києві;
 • Фонд Державного майна України;
 • Федерація професійних спілок України;
 • Консалтингова компанія “Статус-Д”;
 • ДУ “Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці”;
 • Юридична компанія ТОВ “ЮрВідділ”;
 • Юридичний офіс “ПРАВО”;
 • адвокати: Бура О.В., Новобранець Т.В., Кілічава Т.М.;
 • Київський окружний адміністративний суд України;
 • районні суди м. Києва;
 • Прокуратура України в м. Києві;
 • Юридична клініка «Феміда»;
 • Комітет Верховної Ради України з питань правосуддя.