Юрченко Юлія Василівна

Кафедра цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Біографія

Відомості про захист дисертацій

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право на тему “Адміністративно-правове регулювання діяльності адміністративних судів”.