Засідання Секції № 13 “Правове регулювання господарської діяльності” в Інституті права та суспільних відносин

Щойно відбулося пленарне засідання Секції № 13 “Правове регулювання господарської діяльності” в Інституті права та суспільних відносин.

Виступив із привітальним словом директор Інституту права та суспільних відносин Терещенко Андрій Леонідович:

“Шановні учасники конференції, шановні присутні!

Щиро вітаю вас із початком роботи тринадцятої щорічної всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених “Молодь: освіта, наука, духовність”.

Інститут права та суспільних відносин готує майбутніх юристів, на яких буде покладено завдання з побудови в Україні демократичної, правової держави. Це надзвичайно складне завдання, яке включає проведення судової реформи, реформування правоохоронних органів, а також пошук оптимальних шляхів по удосконаленню діючого законодавства України.

Залучення студентства до наукових досліджень є одним із пріоритетних напрямків сучасної діяльності Університету «Україна» й Інституту права та суспільних відносин. На сьогоднішній день освітня діяльність Інституту посилюється проведенням на належному методологічному рівні фундаментальних та прикладних наукових досліджень з актуальних проблем сучасного державно-правового будівництва в Україні. Зокрема, це проблеми, пов’язані з розвитком громадянського суспільства, демократії, реальним забезпеченням прав та свобод людини і громадянина.

Конференція буде проходити у формі пленарних та секційних засідань. Секційне засідання Інституту права охоплює правовий блок “Правове регулювання господарської діяльності”.

Зауважу, що будь-яка наукова конференція є не тільки можливістю обмінятися думками та апробувати свої теоретичні напрацювання, але й прекрасною нагодою для нових знайомств.

Всі тези доповідей, що будуть виголошені як на пленарному, так і на секційних засіданнях, будуть розміщені у збірнику науково-практичної конференції.

Ще раз вітаю Вас із початком Конференції!!!”