Кафедра конституційного права та теоретико-правових дисциплін

Кафедра конституційного права та теоретико-правових дисциплін створена у вересні 2017 року як правонаступник кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін.

Кафедра конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін створена у 2003 році. З 2003 по 2009 р. кафедру очолював професор, д.ю.н., Заслужений юрист України Берлач Анатолій Іванович.

З 2009 р. завідувачем кафедри став д.ю.н., професор Фрицький Юрій Олегович.

Науково-дослідна робота

На кафедрі під керівництвом д.ю.н., професора Фрицького Юрія Олеговича розвивається наукова школа «Адміністративно-правове регулювання суспільних відносин в Україні», сформована у 2006 році.

Відповідно у 2006 році на кафедрі відкрита аспірантура за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, з 2011 року діє спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій.

На кафедрі створено 3 студентські наукові формування:

  • «Конституційна реформа в Україні»,
  • «Податкова реформа в Україні»,
  • «Адміністративна реформа в Україні».

Викладачами, студентами, аспірантами та здобувачами кафедри взято участь у 30 наукових, науково-теоретичних та науково-практичних конференціях різних рівнів, зокрема у Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих учених «Молодь: освіта, наука, духовність» (88 учасників), яку щороку проводить Університет «Україна». Кафедра проводить науково-методичний семінар «Методологія досліджень проблем адміністративного права», в якому беруть участь професорсько-викладацький склад кафедри, аспіранти та здобувачі.

Студенти кафедри проходять практику на таких підприємствах, в установах, організаціях:

  • ТОВ Консалтинг «Статус Д»,
  • юридична фірма «Правознавець»,
  • Київський адміністративний апеляційний суд України,
  • ПП «Барс»,
  • ГО «Русінвест – газ»
  • та інших інституціях.