Дисципліни, закріплені за кафедрою

Дисципліни, закріплені за кафедрою конституційного права та теоретико-правових дисцплін

1. Актуальні проблеми теорії держави і права
2. Державне будівництво та місцеве самоврядування
3. Державне право зарубіжних країн
4. Історія вчень про державу і право
5. Історія держави і права зарубіжних країн
6. Історія держави і права України
7. Історія політичних та правових учень
8. Конституційне право України
9. Конституційне судочинство
10. Основи римського приватного права
11. Порівняльне правознавство
12. Права людини і верховенство права
13. Правові інформаційні системи
14. Теорія держави і права
15. Юридична деонтологія
16. Юридична служба на підприємстві