Кафедра галузевого права та загальноправових дисциплін

Кафедра галузевого права та загальноправових дисциплін Інституту права та суспільних відносин була сформована у серпні 2021 року внаслідок реорганізації кафедри цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 081 «Право» за бакалаврським та магістерським рівнями вищої освіти, а також третім освітньо-науковим рівнем «доктор філософії», надає науково-методичну підтримку та забезпечує освітній процес профільними дисциплінами на старших курсах освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 081 «Право» у Фаховому коледжі «Освіта».

Професорсько-викладацький колектив кафедри складається із високопрофесійних науковців, які постійно працюють над підвищенням наукової кваліфікації, розробляють актуальні проблеми у галузі права, беруть участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, публікують статті та монографії у численних наукових виданнях України та країн Європи. Колектив кафедри більш як на 90 відсотків складається із працівників, що мають наукові ступені доктора або кандидата юридичних наук, а також вчені звання професора або доцента.

Разом із тим до викладацької діяльності на кафедрі залучені не лише вчені-теоретики, але й висококваліфіковані юристи, які поєднують науково-педагогічну роботу з юридичною практикою. Зокрема, серед викладачів кафедри є: адвокати Лукацька Л.Г., Сердюк В.П., Сердюк Є.В.; суддя Шпенова П.Ю.; працівники апарату Вищого господарського суду України Булкат М.С. та Камінська І.В.

Професори кафедри Ізуїта П.О. та Терещенко А.Л. за значні здобутки у галузі права удостоєні почесного звання «Заслужений юрист України».

Очолює кафедру кандидат юридичних наук, доцент, заслужений працівник Університету «Україна» Фаст Олексій Олександрович.

Поєднання глибоких наукових знань та щоденного практичного досвіду наших викладачів є запорукою достойного рівня підготовки майбутніх юристів. Також поліпшити професійні навички із вирішення юридичних справ майбутні правники можуть на базі Юридичної клініки «Феміда», яка є структурним підрозділом Інституту права та суспільних відносин. На базі юридичної клініки студенти під керівництвом кваліфікованих викладачів надають якісну безкоштовну юридичну допомогу громадянам.

На високому рівні налагоджена наукова робота кафедри. Щороку науково-педагогічними працівниками та студентами публікується понад 200 наукових праць. Традиційно, починаючи із 2015 року, у грудні місяці з нагоди Міжнародного Дня прав людини та річниці заснування Університету «Україна» кафедрою проводиться науково-практична конференція «Права людини в Україні: історія і сучасність». З метою забезпечення високого рівня наукової дискусії та досягнення плідних результатів до участі у конференції залучаються представники державної влади, міжнародних та громадських організацій, знані науковці та широкі студентські кола. Постійним партнером та співорганізатором конференції виступає Міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Київ). У різні роки нашими іноземними партнерами виступали: Міжнародний фонд підтримки України, Старопольська Вища Школа (м. Кельтці, Польща), Варшавський державний університет ім. Кюрі-Складовської та інші.