Кафедра галузевого права та загальноправових дисциплін

Кафедру цивільного, господарського права та правоохоронної діяльності 12 серпня 2021 року перейменовано на кафедру галузевого права та загальноправових дисциплін.

Кафедра цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності в Інституті права та суспільних відносин створена у вересні 2017 року.

Після реорганізаційних заходів у 2003 році на Факультеті правознавства та міжнародних відносин утворилось 4 правові кафедри, однією з яких була кафедра господарського права. Її очолив к.ю.н., доцент Лебеденко Вадим Іванович. У 2004 році було засновано кафедру господарського права, після об’єднання, у 2009 році, з кафедрою цивільного та трудового права вона отримала назву кафедри цивільного та господарського права. Завідувачем кафедри став д.ю.н., професор Мурашин Олександр Геннадійович.

Кафедру кримінального права та процесу на Факультеті правознавства та міжнародних відносин було створено у 2005 році. З моменту створення її очолював к.ю.н., доцент Ляш А.О., з 2007 року завідувачем кафедри був к.ю.н., доцент Щавінський Віталій Романович, із 30.08.07 в.о. завідувача кафедри став доцент Сердюк Василь Павлович, а з 21.12.2010 року кафедру очолював професор Рощин Олександр Ілліч.

Після реорганізації цих двох кафедр у кафедру цивільного, господарського та кримінального права її очолив д.ю.н., професор, заслужений юрист України Олефір Віктор Іванович.

Правонаступником кафедри цивільного, господарського та кримінального права стала кафедра цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності, яку з вересня 2017 року очолив кандидат юридичних наук, доцент Сарана Сергій Володимирович.

З вересня 2021 року кафедру цивільного, господарського права та правоохоронної діяльності очолює Фаст Олексій Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент.

Найціннішим здобутком кафедри є її колектив. Для забезпечення навчального процесу кафедра укомплектована висококваліфікованими спеціалістами, котрі мають не тільки відповідну теоретичну підготовку, а й великий досвід практичної діяльності у правоохоронних органах. Все це дає можливість студентам у повному обсязі отримати необхідні знання.