Дисципліни, закріплені за кафедрою галузевого права та загальноправових дисциплін

 1. Аграрне і земельне право
 2. Аграрне право
 3. Адвокатура України
 4. Адміністративна відповідальність
 5. Адміністративна реформа та муніципальне право
 6. Адміністративне право
 7. Адміністративний процес
 8. Актуальні проблеми адміністративного права
 9. Актуальні проблеми адміністративного права та публічного адміністрування
 10. Актуальні проблеми господарського права
 11. Актуальні проблеми конституційного права та теорії прав людини
 12. Актуальні проблеми кримінального права та кримінології
 13. Актуальні проблеми приватного права
 14. Актуальні проблеми сучасної теорії права
 15. Актуальні проблеми теорії держави і права
 16. Актуальні проблеми теорії прав людини та конституціоналізму
 17. Актуальні проблеми цивільного права та процесу
 18. Банківське право
 19. Верховенство права
 20. Виконавче провадження
 21. Господарське законодавство
 22. Господарське право
 23. Господарський процес
 24. Державне будівництво та місцеве самоврядування
 25. Державне право зарубіжних країн
 26. Діловодство (юридична клініка)
 27. Екологічне право
 28. Житлове право
 29. Інтелектуальна власність
 30. Інформаційні технології в галузі (Правові інформаційні системи)
 31. Історія вчень про державу і право
 32. Історія держави і права зарубіжних країн
 33. Історія держави і права України
 34. Історія політичних та правових вчень
 35. Конституційне право України
 36. Конституційне судочинство
 37. Криміналістика
 38. Кримінальне право України
 39. Кримінальний процес
 40. Кримінологія
 41. Міжнародне право
 42. Міжнародне фінансове право
 43. Нотаріат України
 44. Організаційні та правові засади підготовки і захисту дисертації
 45. Організація судових і правоохоронних органів
 46. Основи римського приватного права
 47. Охорона праці в галузі
 48. Підприємницьке (господарське) право
 49. Податкове та митне право
 50. Порівняльне конституційне право
 51. Порівняльне правознавство
 52. Права людини в інформаційному суспільстві
 53. Права людини та верховенство права в сучасних реаліях
 54. Право Європейського Союзу у сфері юстиції та внутрішніх справ
 55. Право соціального забезпечення
 56. Правові інформаційні системи
 57. Практикум із трудового права
 58. Проблеми тлумачення нормативно-правових актів
 59. Регулювання обігу цінних паперів
 60. Риторика юриста
 61. Сімейне право
 62. Судова реформа в Україні
 63. Теорія держави і права
 64. Теорія доказів
 65. Трудове право України
 66. Утвердження принципу верховенства права. Сучасний стан та перспективи розвитку
 67. Філософія права
 68. Фінансове право
 69. Цивільне право України
 70. Цивільний процес
 71. Юридична відповідальність у господарській діяльності
 72. Юридична деонтологія
 73. Юридична техніка