Завідувач кафедри

Хорт Ігор Володимирович

Кафедра цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент