Кафедра міжнародних відносин та політичного консалтингу

Кафедру міжнародних відносин та політичного консалтингу Інституту права та суспільних відносин створено у 2021 році на базі реформованої кафедри теорії права, міжнародних та політичних відносин.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та 052 «Політологія», а також забезпечує навчальний процес в аспірантурі за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Крім того, кафедра забезпечує викладання дисциплін міжнородно-правового та соціально-гуманітарного блоку для студентів інших спеціальностей.

Фундаторами кафедри були видатні науковці та практики в галузі політичної науки та міжнародних відносин, серед яких: працівник ООН у відставці, член Міжнародної організації «Всесвітня Федерація Миру» (Франція), Посол Миру ООН, лауреат восьми державних нагород Борис Анатолійович Афанасьєв та дійсний член Американської академії соціальних і політичних наук, багаторічний працівник дипломатичних місій, доктор політичних наук, професор політології Ігор Антонович Хижняк.

Науково-педагогічний склад кафедри представлений висококваліфікованими фахівцями у галузі міжнародних відносин, державного управління, політичних та філософських наук.

У 2022 році кафедру очолював доктор наук з державного управління, доцент, член Української Академії Наук та голова «Міжнародної наукової-платформи «ОНОВЛЮЙСЯ» Яровой Тихон Сергійович.

На сьогоднішній день завідувачем кафедри є кандидат політичних наук, доцент Кадлубович Тетяна Іванівна.

Кафедра міжнародних відносин та політичного консалтингу активно співпрацює зі стейкхолдерами із числа наукових установ, державних органів та неурядових суспільних організацій. Серед наших постійних партнерів: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Федерація профспілок України, Харківський національний університет імені В. Каразіна, ГО «Міжнародно наукова-платформа «ОНОВЛЮЙСЯ», головного управління з інформаційної політики та комунікацій Міністерства культури та інформаційної політики України.

Щорічно кафедра проводить всеукраїнські та міжнародні науково-практичні конференції та круглі столи, у яких беруть участь студенти, аспіранти та викладачі Університету «Україна», а також запрошені учасники з інших ЗВО України та ЄС. Нами та спільно з Міжнародною Федерацією Всесвітнього Миру були проведені подвійні онлайн конференції «Наведення мостів через кордони» із Послами Миру та представниками Економічній Соціальній раді ООН (ECOSOC).