Дисципліни, закріплені за кафедрою міжнародних відносин та політичного консалтингу

1. Аналіз зовнішної політики
2. Аналіз соціальних систем
3. Вступ до спеціальності
4. Дипломатичний протокол та етикет
5. Загальна теорія політики
6. Зовнішня політика України
7. Інформаційне суспільство
8. Інформаційні війни
9. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах
10. Конфліктологія та теорія переговорів
11. Країнознавство
12. Міжнародна інформаційна безпека
13. Міжнародна інформація
14. Міжнародне право
15. Міжнародне право та право Європейського Союзу
16. Міжнародне приватне право
17. Міжнародні відносини та світова політика
18. Міжнародні засоби масової комунікації
19. Міжнародні інформаційні системи та технології
20. Міжнародні організації
21. Міжнародні системи та глобальний розвиток
22. Основи наукових досліджень
23. Політологія
24. Правознавство
25. Процеси прийняття зовнішньополітичних рішень
26. Соціальне забезпечення різних верств населення
27. Соціологія
28. Теорія міжнародних відносин
29. Теорія прийняття рішень
30. Теорія та практика масових комунікацій
31. Україна в контексті світового розвитку
32. Філософія