Дисципліни, закріплені за кафедрою міжнародних відносин та політичного консалтингу

 1. Аналіз зовнішньої політики
 2. Антикризове управління у міжнародному бізнесі
 3. Вступ до спеціальності
 4. Державна безпека крізь призму публічного адміністрування
 5. Державна політика регіонального розвитку
 6. Дипломатична та консульська служба
 7. Дипломатичний протокол та етикет
 8. Електронне урядування
 9. Загальна теорія політики
 10. Зв’язки з громадськістю
 11. Зовнішньоекономічні зв’язки України
 12. Зовнішня політика України
 13. Інформаційне суспільство
 14. Інформаційні війни
 15. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах
 16. Історія політичної думки в Україні
 17. Комунікації у системі публічного управління
 18. Конфліктологія та теорія переговорів
 19. Країнознавство
 20. Логіка
 21. Механізми функціонування СОТ
 22. Міжнародна інформаційна безпека
 23. Міжнародна інформація
 24. Міжнародне інформаційне право
 25. Міжнародне право та право ЄС
 26. Міжнародне приватне право
 27. Міжнародне публічне право
 28. Міжнародні відносини та світова політика
 29. Міжнародні економічні відносини
 30. Міжнародні інформаційні системи та технології
 31. Міжнародні організації
 32. Міжнародні системи та глобальний розвиток
 33. Основи філософських знань
 34. Парламентаризм
 35. Планування діяльності органів влади
 36. Планування та методологія дисертаційного дослідження
 37. Політична антропологія
 38. Політична іміджологія, реклама та PR
 39. Політична історія світу
 40. Політична історія України
 41. Політична конфліктологія
 42. Політична система України
 43. Політологія
 44. Правове забезпечення публічного управління та адміністрування.
 45. Правові засади формування та реалізації екологічної політики в Україні
 46. Публічне управління та адміністрування в економічній сфері
 47. Соціологія
 48. Сучасна зарубіжна політологія
 49. Сучасні моделі публічного управління та адміністрування в країнах світу
 50. Теорія державного управління
 51. Теорія міжнародних відносин
 52. Теорія прийняття рішень
 53. Теорія та практика масових комунікацій
 54. Теорія та практика реформ в Україні у сфері публічного адміністрування
 55. Україна в контексті світового розвитку
 56. Філософія