Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр, магістр

Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки

“Хто володіє інформацією, той володіє світом”

Відомості, що передаються усним, письмовим або яким-небудь іншим способом про актуальні новини внутрішнього та міжнародного життя, – все це та низку інших визначень можна застосувати до поняття “інформація”, що у складних сучасних умовах відіграє дедалі більшу роль.У динамічному, складному процесі, який сьогодні переживає українське суспільство, дедалі більшу роль відіграє неухильне зростання питомої ваги інформаційних чинників.У розробці проблем інформатизації суспільства, формування його інформаційної культури досі існує шкідлива тенденція захоплення лише технічною стороною справи. За такого підходу по суті нові інформаційні технології перетворюються на самоціль, а людина розглядається лише як додаток до певної соціально-технічної інформаційної системи, а не як суб’єкт свідомої творчої діяльності.Ось чому гуманітарні проблеми, що стосуються процесу інформатизації сучасного суспільства, заслуговують нині на більшу увагу.

Спеціальність дає широку підготовку з інформаційно-аналітичної діяльності в зовнішньополітичній і зовнішньоекономічній сферах із достатнім рівнем знань з історії, теорії та практики міжнародних відносин, зовнішньої політики і дипломатії, економічної та юридичної наук, ділової іноземної мови.

Ця спеціальність — перший крок до Вашої кар’єри.

Віднесення цієї спеціальності до Інституту права тасуспільних відносин пов’язане з новим поняттям “інформаційного права”, яке функціонує як міжгалузевий комплекс правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері створення, використання, переміщення та захисту інформації (інформаційних ресурсів). Виділення згаданого права із загального масиву зумовлене посиленими процесами отримання інформації у сучасному суспільстві та зростанням важливості інформаційних відносин, які потребують спеціального комплексного регулювання.Випускники кафедри готуються до діяльності у міжнародних організаціях, Міністерстві закордонних справ України, фірмах, засобах масової інформації тощо.

Фахівець здатний виконувати професійну роботу „міжнародник-аналітик” і може займати посади:

 • аналітик комп’ютерних систем,
 • фахівець зі зв’язків із громадськістю та пресою,
 • фахівець-аналітик із дослідження товарного ринку,
 • експерт із суспільно-політичних питань, консультант із суспільно-політичних питань, міжнародник-аналітик,
 • політичний оглядач.

Враховуючи те, що така спеціальність на трудовому ринку України досить нова, сучасна і перспективна, потреба у ній за останні роки значно зросла, особливо в галузях збору, аналізу та обробки інформації.

Для студентів цієї спеціальності діє Центр “Інтербізнес”, де студенти допомагають організаціям, підприємствам в аналітичних розробках бізнес-проектів.

Випускник кафедри міжнародної інформації може працювати у таких сферах:

 • інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньополітичного, зовнішньоекономічного курсу України;
 • оцінювання конкретних ситуацій у міжнародних відносинах, світовій економіці та політиці;
 • зв’язки із громадськістю;
 • використання міжнародних інформаційних систем і технологій;
 • забезпечення наукових досліджень у сфері міжнародних інформаційних відносин.

Випускник кафедри міжнародної інформації може обіймати такі посади:

 • дипломатичний представник;
 • керівник, співробітник інформаційних служб підприємств і організацій різної форми власності;
 • експерт, радник, консультант (в апараті органів державної влади, в апараті центральних та регіональних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування);
 • референт із основної діяльності (міжнародні відносини); керівник, співробітник прес-служб, підрозділів реклами, зв’язків із громадськістю, інформаційно-аналітичних підрозділів у сферах туристичного підприємництва, радіомовлення і телебачення.