Наукові публікації

Каталог наукових, навчальних та навчально-методичних видань Інституту права та суспільних відносин на 01.09.2016 р.

Наукові монографії, видані співробітниками Інституту права та суспільних відносин в Україні в 2007-2015 р.р.

Підручники і посібники, видані викладачами Інституту права та суспільних відносин в Україні в 2007-2015 р.р.

Перелік статей викладачів Інституту права та суспільних відносин, виданих у зарубіжних виданнях у 2008-2015 р.р.

Перелік статей співробітників Інституту права та суспільних відносин, надруковані у фахових виданнях України у 2014 р.

Перелік наукових публікацій співробітників Інституту права та суспільних відносин, виданих у межах України за 2013-2014 н.р.

Перелік наукових публікацій співробітників Інституту права та суспільних відносин, виданих у межах України за 2012-2013 н.р.

Каталог наукових, навчальних та навчально-методичних видань Інституту права та суспільних відносин за 2012-2013 р.р.

Перелік наукових статей співробітників та студентів Інституту права та суспільних відносин, виданих у межах України за 2011-2012 н.р.

Перелік наукових статей працівників Інституту права та суспільних відносин, опублікованих у 2008 році

 

Публікації

20/04/2016 Цивільно-правова кваліфікація форм самочинного будівництва

Самочинне будівництво вже протягом тривалого періоду часу залишається одним з найпоширеніших правопорушень. Поняття самовільного (самочинного) будівництва зустрічається як у законодавстві радянських часів (ст. 105 ЦК УРСР, ст. 199 КК УРСР), так і у чинному законодавстві України (у ст. 376 ЦК України, ст. 97 КУпАП України, ст. 197-1 КК України).
автор: Терещенко В. Ю., час видання: 2016
адреса видання: http://vuzlib.com/content/view/1409/42/
Докладніше

20/04/2016 Механізм взаємодії явних та неявних принципів права
Висвітлено механізм взаємодії явних та неявних принципів права. Визначено два напрями взаємодії.
автор: Жукевич Ігор Васильович
видання: Держава і право. Випуск 47, час видання: 2016
Докладніше

21/03/2016 Історико-правові передумови виникнення організацій колективного управління
У статті здійснено аналіз передумов і необхідності створення та діяльності організацій колективного управління.
автор: Бондаренко Сергій, аспірант кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Університету “Україна”
видання: Юридична Україна, №2 2013, час видання: 2016
Докладніше

21/03/2016 Природні ресурси як об’єкт адміністративно-правового регулювання
У статті визначено, що об’єктом адміністративно-правових відносин у сфері адміністративно-правового регулювання є природні ресурси (елементи та сили природи, які можуть використовуватися у виробничій та невиробничій сферах для забезпечення потреб людей), а також дії суб’єктів публічної адміністрації щодо забезпечення їх раціонального використання.
автор: Лазаренко Д.В., здобувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Університету «Україна»
видання: “Інформація і право”, № 2(11) / 2014, час видання: 2016
Докладніше

16/01/2016 Центральні органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративно-правового регулювання демократичної ситуації в Україні
автор: Сенченко Л.В., аспірант Університету “Україна”
видання: Держава і право. Випуск 44, час видання: 2016
Докладніше

16/01/2016 Міждисциплінарні аспекти українського демократичного транзиту
Досліджено український демократичний транзит, як комплексний політичний процес переходу від тоталітарного режиму до демократичного в пострадянському політичному просторі, в умовах комплексної кризи української держави.
автор: Отдєлєнцев, Євген, здобувач Університету “Україна”
видання: Український науковий журнал “Освіта регіону: Психологія. Політологія. Комунікації”, №2, 2015, час видання: 2016
адреса видання: http://social-science.com.ua/
Докладніше

17/12/2015 Політичний маркетинг у системі геополітичної праксеології
Систему політичних наук можна поділити на три великих групи наук: теоретичні (теорія та історія політичної думки, теорія та історія держави і права, політична філософія, політична історія, політична ідеологія і т. ін.), праксеологічні (політичний менеджмент, політичний маркетинг, інформаційно-комунікаційний менеджмент) і теоретико-пракселогічні (політична психологія, політична соціологія, політичні комунікації, політична антропологія, політична культура, етно-державознавство і т. ін.). Політичний маркетинг розглядається як наука, яка регулює політичний ринок. Види політичного маркетингу: дослідження громадської думки, виборча інженерія, політичне рекламування та іміджелогія. Особливе значення має система політичної комунікації. Види політичної комунікації: через мас-медіа, організації, неформальні контакти.
автор: Бебик Валерій, доктор політичних наук, професор, Всеукраїнська асоціація політичних наук, голова правління
видання: Освіта регіонів: Політологія. Психологія. Комунікації, №3-4 2015, час видання: 2015
Докладніше

17/11/2015 Особливості моделей національної безпеки мусульманських країн 
У статті проведено аналіз особливостей формування концепцій національної безпеки мусульманських країн, який свідчить, що притаманні їм моделі національної безпеки доцільно відокремити в особливий клас, оскільки органи влади і громадянське суспільство перебувають під впливом ісламських релігійних норм, які у певних випадках замінюють нормативні документи у сфері безпеки.
автор: Блохін Аркадій, Університет «Україна» (Україна, Київ), аспірант
видання: Освіта регіонів: Політологія. Психологія. Комунікації, №3-4 2015, час видання: 2015
Докладніше

26/09/2015 Адміністративно-правове регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів
У монографії на основі аналізу чинного законодавства, досвіду країн Європейського Союзу, думок учених в сфері адміністративного права та практики діяльності публічної адміністрації розкрито особливості сучасного адміністративно-правового регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів. Призначається для вчених у галузі адміністративного права, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, посадових осіб публічної адміністрації, а також для всіх, хто цікавиться цією проблематикою.
автор: Галунько В.В., Тополя Р.В., Єщук О.М., Саунін Р.Д.
видання: Адміністративно-правове регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів. Монографія 2015, час видання: 2015
Докладніше

22/06/2015 Політичні аспекти фінансової стабільності Казахстану
Розглянуто та проаналізовано фінансовий аспект розвитку Казахстану в умовах глобалізації. Глобалізація посприяла тому, що сьогодні Казахстан – не просто країна на роздоріжжі Азії та Європи, а – осередок фінансової стабільності, якій довіряють. Багато іноземних компаній активно вкладають кошти в нафтогазовий сектор Казахстану, тому країну можна вважати достатньо інтегрованою в глобальні процеси. Завдяки продажу нафти забезпечується політична стабільність Казахстану. Проте, з іншого боку, економіка країни залежить виключно від цін на нафту.
автор: Олійник Наталія, Університет «Україна» (Україна, м. Київ), кафедра cуспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, аспірантка
видання: Освіта регіонів: Політологія, Психологія, Комунікації, No 3 (36), 2014, час видання: 2015
Докладніше

22/06/2015 Особистісно-професійний розвиток майбутнього фахівця як суб’єкта професійного становлення
У статті розкрито роль особистісних параметрів та їх розвитку в процесі професійного становлення. Особистість представляється як суб’єкт, що усвідомлено прагне до саморозвитку та самореалізації. Проаналізовано значення професійної ідентичності та особистісної автентичності в професійному розвитку майбутнього фахівця. Професійний розвиток особистості розглядається у взаємозв’язку із розвитком професійних якостей, навичок, знань та професійної мотивації.
автор: Соколюк Анна, Університет «Україна», кафедра психології, старший викладач
видання: Освіта регіонів: Політологія, Психологія, Комунікації, No 3 (36), 2014, час видання: 2015
Докладніше

11/03/2015 Роль політичної ідеології в поширенні суїцидного тероризму
Результати систематизації теоретичних знань про природу терактів смертників та аналізу емпіричних даних, які стосуються проявів цього феномена в останні роки, дозволяють зробити висновок про необхідність подальшого розвитку концепції суїцидного тероризму як складного соціально-політичного явища, породженого комплексом причин: історичних, демографічних, політичних, соціально-психологічних та інших. У статті розкрито роль політичної ідеології в поширенні суїцидного тероризму та його трансформації з локального в транснаціональне явище.
автор: Качур Сергій, Університет «Україна», кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, аспірант
видання: Український науковий журнал «Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації», 2014, № 1-2, час видання:2014
адреса видання: http://social-science.com.ua/
Докладніше

20/10/2014 Чи оберемо ми, українці, батька нації? 
Українці є унікальним народом. Ми одна із самих освічених, працелюбних, культурних, творчих та мужніх націй у світі. Однак, попередні спроби зберегти та розвинути власну державу були не реалізовані (1649-1654 рр., 1917-1921рр., 1939р., 1941р.). А четверта спроба, що розпочалася в 1991 р., знаходиться під загрозою. І такою загрозою є не тільки зовнішня агресія Путінського режиму, але й внутрішні проблеми розвитку нашої країни в період державності.
автор: Галунько Валентин Васильович, доктор юридичних наук, професор, час видання: 2014
Докладніше

17/10/2014 Російська література – без россіян: Пушкін(д) любив «пошарити» в паперах Гоголя?.. 
Тоталітарний політичний режим Росії, який розв’язав війну проти України, ідеологічно обґрунтовує свій міжнародний тероризм прагненням захисту інтересів так званого «руSSкого міра». Але своєю окупацією тисячолітнього українського Криму та війною проти українців на Донбасі путлерівський політичний режим лише довів, що росіяни для українців – ніякі не «брати», а смертельні вороги.
автор: Валерій Бебик, час видання: 2014 
Докладніше

17/10/2014 Російський неофашизм: теоретико-методологічні засади та напрями протидії в Україні 
У статті розкрито природу російського неофашизму як державно-правого явища, сформованого на релігійній платформі «Руського миру». Російський неофашизм є провідним чинником світової нестабільності, яка може призвести до третьої світової війни. До провідної риси російського неофашизму відноситься абсолютна концентрація влади в руках однієї людини Президента Російської Федерації Володимира Путіна. Він здійснює управління країною через принцип «вождізму» шляхом практичного об’єднання в свої руках законодавчої і виконавчої гілки влади та позбавлення незалежності судової гілки влади.
автор: Галунько Валентин, доктор юридичних наук, професор, директор Інституту права та суспільних відносин Університету “Україна”, час видання: 2014
адреса видання: http://sp-sciences.io.ua/
Докладніше

05/06/2014 Особливості взаємодії етнічних процесів та громадянського суспільства в націотворенні
Проаналізовано особливості поєднання етнічних процесів (консолідації, асиміляції, міжетнічної інтеграції) та формування громадянського суспільства в ході творення нації. Виділено тенденцію зростання залежності об’єднання етногруп та налагодження внутрішніх суспільних та громадянських взаємозв’язків. Важливим для національних інтеграційних процесів стає спільне розуміння демократичних цінностей: свободи, рівноправності, асоціативної діяльності.
автор: Тетяна Бойко, доцент кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»
видання: Український науковий журнал «Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації», 2013, № 4, час видання: 2014
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

05/06/2014 Як звільнитися з московського капкану. Харківські угоди в контексті російських зовнішньополітичних стратегій
У статті робиться спроба дати оцінку зовнішній політиці Російської Федерації відносно великих держав світу загалом та України зокрема. Проаналізовано наслідки Харківських угод для України, які стали, за словами відомих експертів, найбільш вдалим досягненням Росії та найбільш безглуздою поступкою України. Акцентовано увагу на позитивному досвіді перегляду завищених цін на газ Казахстаном, Таджикистаном і окремими європейськими державами та зроблено висновок про необхідність перегляду Харківських угод та їх можливу денонсацію.
автор: Василь Куйбіда, доктор наук з державного управління, професор
видання: Український науковий журнал «Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації», 2013, № 4, час видання: 2014
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

05/06/2014 Ціннісні домінанти духовної культури українства
У статті аналізуються ціннісні домінанти духовної культури українського народу: від міфу до основ національної культури.
автор: Наталія Кочура, кандидат філософських наук, доцент кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»
видання: Український науковий журнал «Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації», 2013, № 4, час видання: 2014
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

05/06/2014 Конфуцій = Платон?
У статті аналізуються біографії та зміст філософських концепцій великих мислителів минулого – китайського філософа Конфуція і скіфського філософа Аристокла (Платона). Висловлюється гіпотеза, що ймовірно, це могла бути одна і та ж людина, яка встигла побувати в Стародавньому Китаї і Античній Україні.
автор: Валерій Бебик, професор, проректор Університету «Україна»
видання: Український науковий журнал «Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації», 2013, № 4, час видання: 2014
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

05/06/2014 Особливості законотворчої діяльності у сфері охорони здоров’я, соціального захисту та соціальної політики партійних фракцій Верховної Ради України VII скликання
У статті вперше в Україні проаналізовано законотворчу діяльність фракцій у сфері охорони здоров’я та соціального захисту у Верховній Раді України VII скликання у період з грудня 2012 по вересень 2013 р. співвідносно до партійних програмних документів.
автор: Олександр Вольф, магістр соціальної роботи, аспірант кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна», голова правління БО «Асоціація паліативної та хоспісної допомоги»
видання: Український науковий журнал «Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації», 2013, № 4, час видання: 2014
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

19/02/2014 Порівняльний аналіз соціальних мереж у політичній комунікації
Як відомо, соціальна мережа – соціальна структура, створена індивідами або організаціями. Вона поєднує у собі різноманітні соціальні взаємовідносини, починаючи з випадкових знайомств і закінчуючи тісними родинними узами. Вперше термін було запропоновано в 1954 році Дж. А. Барнесом – американським ученим.
автор: Наталя Білоус, студентка ІІ курсу спеціальності “Політологія” Інституту права та суспільних відносин
видання: Газета “Університет “Україна” №1-2, 2014, час видання: 2014
Докладніше

04/02/2014 Благодійництво: етичні ознаки та особисті мотиви його здійснення
Вважаю, що для об’єктивного та повного дослідження благодійництва необхідно з’ясувати сутнісні філософсько-етичні ознаки благодійництва. Людство завжди цікавив такий феномен поведінки, як надання безкорисливої допомоги.
автор: Станіслав Долгий, магістр права, асистент кафедри цивільного, господарського та кримінального права Університету «Україна»
видання: Газета «Університет «Україна» №5-6, 2013, час видання: 2013
Докладніше

27/01/2014 Мислити раціонально, діяти як переможці
У статті акцентовано увагу на актуальності творчої спадщини Миколи Міхновського для нинішнього покоління українців, висловлена думка про необхідність адаптувати основи його націоналізму до теорії сучасної національної демократії. Обгрунтовано чинники, що впливали на формування світогляду М. Міхновського. Розвінчано міф про наявність фашистського начала у виразі «Україна для українців», проголошеного М. Міхновським з метою привернути увагу світової спільноти до України та української проблеми.
автор: Василь Куйбіда, доктор наук з державного управління, голова Народного руху України, професор кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»
час видання: 2014
Докладніше

15/08/2013 Великий скіф Гомер і латинянин Вергілій: наслідування чи плагіат?
У статті доводиться, що «батько літератури» Гомер був скіфом. Латинянин Вергілій запозичив текст «Енеїди» у Гомера. Міф про те, що Гомер був греком, створили латинські історики під час протистояння Священної римської імперії з Османською імперією.
автор: Валерій Бебик, професор, проректор Університету «Україна», головний редактор журналу «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації»
видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації», №2 (32), 2013, час видання:2013
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

15/08/2013 Електоральний процес як феномен демократичного розвитку 
Винахід та використання у світовій суспільно-політичній практиці демократичних процедур формування органів політичної влади є одним із засадничих політико-технологічних винаходів, який дозволяє залучити до управління суспільством значно більшу кількість людей, ніж при так званому «елітарному» правлінні, коли владу здійснюють царі, королі, аристократи, олігархи чи тирани.
автор: Вікторія Бокоч, аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»
видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації», №2 (32), 2013, час видання:2013
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/ 
Докладніше

15/08/2013 Візії України в євразійському геополітичному та геоекономічному просторі 
Стаття присвячена теоретичному осмисленню глобальних тенденцій розвитку сучасного світу, в якому Україна може і повинна стати активним геополітичним гравцем. Обгрунтовується необхідність прийняття нової політичної стратегії утвердження української нації-держави у складних реаліях сьогодення. Проаналізовано перспективи глобалізації Києва відповідно до критеріїв оцінювання глобальних міст та зроблено висновок про пряму залежність майбутнього прогресивного розвитку України від глобалізаційних процесів у столиці.
автор: Василь Куйбіда, доктор наук з державного управління, профессор кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»
видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації», №2 (32), 2013, час видання:2013
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/ 
Докладніше

18/07/2013 Актуальні напрямки державного управління в умовах неоліберальної глобалізації 
У статті розглянуті деякі актуальні напрямки державного управаління в умовах процесів глобалізації, що відбуваються у світовій політиці, економіці, демографії, кутьтурі. Приділяється увага охороні природи, раціональному природокористуванню, природоохоронному законодавству, якості життя. Пропонується політична глобалістика як наукова основа державного управління. Пропонується створення системи політико-глобалістичної соціалізації як необхідної умови виховання громадян держави.
автор: Євген Отдєлєнцев,аспірант кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету “Україна”
видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» №1, 2013, час видання: 2013
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

18/07/2013 Електоральна культура і електоральний політичний маркетинг 
У сучасній науковій літературі використовуються різні словосполучення для розкриття феномена «електоральна культура». Одні автори використовують термін «культура політичних виборів», інші дослідники вживають словосполуку «культура виборів», треті – поняття «культура виборчого процесу» та ін. Зрозуміло, що за кожною версією поняття «електоральна культура» стоїть змістовно відмінне розуміння сутності політичних процесів, пов’язаних зі вказаним феноменом.
автор: Вікторія Бокоч, аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»
видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» №1, 2013, час видання: 2013
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

18/07/2013 КНР: зміна поколінь лідерів, правонаступність політики 
Наприкінці 2012 р. відбувся 18 з’їзд Комуністичної партії Китаю, що є правлячою в цій глобальній державі світу, який обрав нове керівництво КПК (окрім КПК у Китаї беруть участь в управлінні державою ще 8 політичних партій).Генеральним секретарем ЦК КПК обраний доктор юридичних наук, професор Сі Цзіньпін, який змінив на цій посаді Ху Цзіньтао. Нам приємно відзначити, що колишній Генеральний секретар ЦК КПК, голова КНР (президент) Ху Цзіньтао свого часу відвідав Україну. Був в Україні і новообраний керівник КПК і китайської держави проф. Сі Цзіньпін, а разом із ним і троє з членів нового Постійного комітету Політбюро ЦК КПУ.
автор: Валерій Бебик, доктор політичних наук, професор, голова Всеукраїнської асоціації політичних наук
видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» №1, 2013, час видання: 2013
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

18/07/2013 Медіа-тероризм серед інших видів тероризму: спроба типологічного аналізу 
Виняткова складність проблеми сучасного тероризму, різноманітність форм його прояву викликають труднощі в його класифікації. Неопрацьованість типологічних питань – так само, як і відсутність загальноприйнятого визначення тероризму – перешкоджає адекватному розумінню природи і причин даного явища, не дозволяє достатньо глибоко визначити коло відносин, що пов’язані з цим феноменом.
автор: Тетяна Єрохіна, аспірантка кафедри суспільно-політичних наук,глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна», викладач кафедри соціальної роботи Запорізького національного технічного університету
видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» №1, 2013, час видання: 2013
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

18/07/2013 Основні політичні партії молодої демократичної держави
Україна є молодою державою, громадяни якої переборюють чисельні труднощі у становленні громадянського суспільства. Для того, щоб розбудувати молоду демократичну державу, суспільству має бути запропонована сукупність ідей, які не викликають принципових заперечень у середовищі, вони мають бути не прив’язані до поточної ситуації та конкретних політиків, прості та зрозумілі пересічним громадянам.
автор: Валентин Галунько, доктор юридичних наук, доцент,директор Інституту права і суспільних відносин Університету «Україна»; Василь Базів, кандидат політичних наук,в.о. професора кафедри суспільно-політичних наук,глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»
видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» №1, 2013, час видання: 2013
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

18/07/2013 Політичні інститути і форми правління: проблеми організації і функціонування 
Більшість дослідників політичної сфери суспільства, зокрема, політичних інститутів сходяться на думці, що поняття «політичні інститути» є ширшим за поняття «політичні організації» [1; 8; 9; 11].У цьому зв’язку варто відзначити, що аналіз політичних інститутів суспільства лише з точки зору розгляду їх як певних «правил гри» є неповноцінним, оскільки саме завдяки існуванню політичних організацій і стає можливим функціонування політичних інститутів, які, дійсно, підкорені певним «правилам політичної гри».
автор: Ольга Охотникова, аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»
видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» №1, 2013, час видання: 2013
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/ 
Докладніше

18/07/2013 Соціальні мережі зменшують прірву між офіційними особами та пересічними громадянами
Стрімкий розвиток та наростаюча популярність соціальних мереж серед політиків у світі також активно входить і в життя українських офіційних осіб та представництв. На думку політтехнологів соціальні мережі в руках чиновників стали інструментом, який дозволяє напряму без посередників спілкуватися з громадянами. Роль Інтернету дуже важлива і робота з соціальними мережами повинна буди розумною та продуманою. Соціальні мережі – twitter та facebook – зараз отримали назву «цифрова дипломатія». Хілларі Клінтон одного разу охарактеризувала «цифрову дипломатію» як «розумну силу», підкреслюючи тим самим її відмінність від традиційних дипломатичних термінів «жорстка сила» (тобто військова) і «м’яка сила» (тобто пропагандистсько-гуманітарна). Також новий інструментарій називають мистецтвом держуправління в XXI столітті. В експертних колах і ЗМІ зустрічаються й інші визначення: «твіттер-дипломатія», «електронна дипломатія», «онлайн-дипломатія».
автор: Катерина Покровська (Цвєткова), аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»
видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» №1, 2013, час видання: 2013
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/ 
Докладніше

18/07/2013 Соціологічні опитування як технологія політичного маніпулювання
Опитування суспільної думки, що проводяться з різних питань соціально-політичного, економічного, культурного та ін. життя, покликані слугувати надійним індикатором ставлення суспільства до тієї чи іншої проблеми. Результати опитувань часто слугують підставою для важливих рішень, що приймають як фахівці у відповідній сфері, так і пересічні громадяни. Іноді для прийняття таких рішень немає інших більш-менш надійних індикаторів, тому роль опитувань у цих випадках зростає. Відповідно зростає й відповідальність організаторів опитування за точність отриманих ними результатів.
автор: Євген Жеванов, аспірант кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»
видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» №1, 2013, час видання: 2013
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

18/07/2013 Статусно-рольові особливості владних комунікацій 
В умовах активного розвитку суспільно-політичного та економічного життя українського суспільства, зумовленого трансформацією владних відносин та пошуком нових духовних і суспільних орієнтирів, по-новому переосмислюється проблема влади та способи її реалізації. В означеному контексті заслуговує особливої уваги владна комунікація як один із визначальних чинників реалізації владних відносин.
автор: Світлана Загурська, старший викладач Білоцерківського інституту економіки та управління Університету «Україна»
видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» №1, 2013, час видання: 2013
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

18/07/2013 Теоретичні основи формування моделі «Владної збалансованості» 
Дослідження політичних та соціальних процесів в Україні, які спрямовані на подальшу демократизацію влади, вибір ефективних форм правління, оптимізацію процесів, пов’язаних із прийняттям важливих рішень з активним залученням широких верств населення, що забезпечують докорінні зрушення в економічній, соціально-політичній та духовних сферах, об’єктивно вимагає врахування усієї сукупності явищ, пов’язаних із цими змінами.
автор: Антон Лісничий, молодший науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, здобувач Університету «Україна»
видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» №1, 2013, час видання: 2013
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

08/04/2013 Інформаційно-комунікаційні аспекти політичних технологій маніпулювання свідомістю
У статті аналізуються інформаційно-комунікаційні аспекти політично вмотивованої маніпуляції суспільною свідомістю. Розглянуті способи маніпулювання свідомістю за допомогою засобів масової інформації та «благодійницьких» патрон-клієнтських відносин.
автор: Євген Жеванов, аспірант кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету “Україна”
видання: Журнал “Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації”, № 4, 2012, час видання: 2012
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

08/04/2013 ПАР – країна з тріумфом керівництва
Розглянуто та проаналізовано ключові аспекти розвитку ПАР в умовах глобалізації, особливості її внутрішньої та зовнішньої політики.
автор: Олійник Наталія, аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету “Україна”
видання: Журнал “Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації”, № 4, 2012, час видання: 2012
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/

Докладніше

08/04/2013 Підготовка й виконання науково-дослідних проектів – вагомі фінасові джерела для проведення наукових досліджень
Cучасний розвиток науки та необхідність пошуку фінансових джерел для проведення наукових досліджень, підвищення їхнього рівня та конкурентоспроможності інтелектуального капіталу неможливі без підготовки і виконання вітчизняних та міжнародних науково-дослідних проектів.
автор: Сущенко А., аспірант спеціальності “Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку”
видання: Журнал “Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації”, № 4, 2012, час видання: 2012
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

08/04/2013 Політико-правове підґрунтя ідеї толерантності в історії західних держав ІV-XVIII ст.
У статті розглянуто еволюцію ідеї толерантності в нормативних актах держав Західної Європи і Північної Америки. Проведено теоретичний аналіз і виділено основні характеристики державних документів ІV-XVIII ст., які вплинули на розвиток терпимості у світі. Визначені роль та умови підписання і проголошення представниками державної влади актів про толерантне ставлення до певної категорії населення.
автор: Савич Інна, старший викладач кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”
видання: Журнал “Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації”, № 4, 2012, час видання: 2012
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

08/04/2013 Рамкові проекти: основна мета, ключові принципи, критерії конкурсного відбору та етапи підготовки
Рамкові програми – основний фінансовий інструмент Європейського Союзу (ЄС) для підтримки та розвитку наукових досліджень та розробок в країнах ЄС. Реалізуються з 1984 р. п’ятирічними циклами. Джерело фінансування – бюджет Європейського Союзу; формат – у рамках бюджетного циклу ЄС (до теперішнього часу 5 років, з 2007 – 7 років). Європейська комісія (ЄК) розробляє проект РП, висуває на розгляд Європарламенту (ЄП) та Європейської Ради. Рішення ухвалюють ЄП та Європейська Рада за участю ЄК. Національні квоти – відсутні.
автор: Сущенко А., Університет “Україна”, аспірант спеціальності “Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку”.
Науковий керівник: Малишев В.В., д-р. техн. наук, професор
видання: Журнал “Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації”, № 4, 2012, час видання: 2012
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

08/04/2013 Соціальні мережі як новий засіб політичних комунікацій
Останнім часом Інтернет-технології отримали настільки велику популярність, що в західній політології їх характеризують як засоби загальної демократизації суспільства. Політичні комунікації, засновані на використанні інформаційно-комунікаційних технологій, називають новими «технологіями свободи, які забезпечать можливість реалізації на практиці принципів свободи слова в такій мірі, в якій їх ще ніколи не знало людство».
автор: Данько-Сліпцова А., аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, старший викладач кафедри журналістики Інституту філології та масових комунікацій Університету “Україна”.
Науковий керівник: Бебик В.М., д-р. пол. наук, професор
видання: Журнал “«Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації”, № 4, 2012, час видання: 2012
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

08/04/2013 Суспільно-політична діяльність фахівців і громадських об’єднань задля гуманізації політики щодо невиліковно (тяжко) хворих в Україні
Особам, що зіткнулися з проблемою невиліковного захворювання, може надаватися паліативна та хоспісна допомога (далі – ПХД).
автор: Вольф О., Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, аспірант кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Науковий керівник: Бебик В.М., д-р. політ. наук, професор.
видання: Журнал “Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації”, № 4, 2012, час видання: 2012
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

08/04/2013 Світоглядні цінності молоді в координатах постмодерністськго світу
Процеси, що супроводжують розвиток сучасного українського суспільства в координатах так званого постмодерністського світобачення являють собою колаж, на перший погляд, мало сумісних концепцій і напрямів.
автор: Кочура Н.М., канд. філос. наук, доцент кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики і соціальних комунікацій Університету “Україна”
видання: Журнал “Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації”, № 4, 2012, час видання: 2012
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

04/04/2013 Осмислення понять “культура” та “прогрес” у контексті духовного розвитку сучасного українського суспільства
Тема відродження культури, формування особистості з високим рівнем духовної культури – є, на нашу думку, найбільш актуальною на сьогодні як для українського суспільства, так і для глобалізованого світу в цілому, адже внаслідок стрімкого науково-технічного прогресу сучасне суспільство духовно майже не розвивається, а під тиском домінанти матеріальних цінностей деградує.
автор: Демченко О., Інститут права та суспільних відносин Університету “Україна”, ІІ курс, група ПО-21, спеціальність “Політологія”. Науковий керівник: Кочура Н.М., канд. філософ. наук, доцент
видання: Журнал “Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації”, № 4, 2012, час видання: 2012
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

04/04/2013 Молодіжні субкультури в сучасному українському культурному просторі
Розглядаючи цю тему, звернемо спочатку увагу на те, що з самого зародження масової культури, очевидно, повинна була зародитись і субкультура, культура антимасова. За відправну точку можна взяти будь-яку культурну подію на власний розсуд, що належить чи то до середини XX століття, чи то до періоду бурхливого розвитку молодіжних рухів у 90-х роках, чи сьогодення. У будь-якому разі, яку б точку ми не взяли, обговорення цієї проблеми буде актуальним.
автор: Дубровський Р., Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна», ІІ курс, група ПО-21, спеціальність “Політологія”. Науковий керівник: Кочура Н.М., канд. філос. наук, доцент
видання: Журнал “Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації”, № 4, 2012, час видання: 2012
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

02/04/2013 Антична філософія України: Анахарсій, Аристокл, Аристотель
У статті доводиться, що так звана «грецька філософія», насправді, є античною філософією скіфів-аріїв. А провідні античні філософи Анахарсій, Аристокл і Аристотель були скіфами.
автор: Валерій Бебик, доктор політичних наук, професор, проректор Університету “Україна”, головний редактор журналу “Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації”
видання: Журнал “Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації”, № 4, 2012, час видання: 2012
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

02/04/2013 Безпекові імперативи в контексті сучасних соціально-політичних проблем України
Насамперд хочу відзначити, що в цьому короткому виступі я не збираюсь правити щось на зразок нобелевських лекцій. Хочу лише зупинитись у тезовій формі на низці проблем безпеки сучасної України, що вважаються мені пріоритетними. Таким чином, аналіз і синтез у скороченому вигляді надалі ми подаватимемо терміном ознаки.
автор: Хижняк І.А. д.і.н., д.п.н., професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Університету “Україна”
видання: Журнал “Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації”, № 4, 2012, час видання: 2012
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

02/04/2013 Характеристика сучасних засобів масової інформації
Засоби масової інформації (ЗМІ), мас-медіа — преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи і відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити і панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп’ютерні та інші лінії зв’язку. Всім цим засобам притаманні якості, що їх об’єднують — звернення до масової аудиторії, доступність багатьом людям, корпоративний зміст виробництва і розповсюдження інформації.
автор: Келембет К., ІІ курс, група МІ-21, спеціальність “Міжнародна інформація”
видання: Журнал “Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації”, № 4, 2012, час видання: 2012
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

02/04/2013 До питання визначення поняття “медіа-тероризм”
Сьогодні термін «тероризм» застосовується для позначення багатьох видів насильницьких дій, спрямованих на досягнення економічних, соціальних, релігійних, політичних та інших цілей. Визначення тероризму варіюються від найбільш загальних до розширених, метою яких є максимальна конкретизація поняття.
автор: Єрохіна Т., аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету “Україна”
видання: Журнал “Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації”, №4, 2012, час видання: 2012
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

02/04/2013 Глобальні організації, лібералізація і приватизація ринку охорони здоров’я та допомога тяжко хворим громадянам у кінці їхнього життя
У статті вперше в Україні розглядається роль глобальних організацій (Світовий банк, Міжнародна фінансова корпорація, Міжнародний валютний фонд) в розвитку паліативної та хоспісної допомоги невиліковно хворим громадянам.
автор: Олександр Вольф, аспірант кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету “Україна”,голова правління Асоціації паліативної та хоспісної допомоги
видання: Журнал “Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації”, № 4, 2012, час видання: 2012
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

22/03/2013 “Русский” язык – не русский! или украинско-еврейская спецоперация “русский язык”
Когда я доказал интернет-сообществу, что основатель современной русской литературы Александр Пушкин, на самом деле, был етническим евреем, российские националистические форумы взвыли от негодования.
автор: Валерій Бебик, час видання: 2013
Докладніше

25/01/2013 Богдан Чин Гіз Хан: тризуб великого арія
У статті розглядається неканонічна версія походження хана Богдана Чин Гіз Хана, зв’язок його династії з прадавніми божественними династіями та скіфами.
автор: ВАЛЕРІЙ БЕБИК, професор, проректор Університету «Україна», голова Всеукраїнської асоціації політичних наук, головний редактор журналу «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації»
видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації» №3, 2012, час видання: 2013
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

25/01/2013 Цитадель духовності нації (роздуми про культуру)
У статті аналізуються поняття культури, духовності, духовної культури, душі, моральності. Автор наголошує на можливості настання катастрофічних наслідків культурного занепаду особи, «вимивання» з її свідомості субстанції духовності. Обґрунтовується необхідність удосконалювання сучасної людини як духовно-морального суб’єкта культури.
автор: Микола Машовець, кандидат філософських наук, професор кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна», заслужений працівник культури України
видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації» №3, 2012, час видання: 2013
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

25/01/2013 Деякі доктринальні та нормативно-правові передумови гуманізації політики Православної і Католицької Церков стосовно невиліковно хворих (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)
У статті вперше в Україні розглядаються деякі аспекти доктринальних і нормативно-правових засад гуманізації політики католицької та православної церков щодо невиліковно хворих. Аналізуються енцікліки, звернення ієрархів, концепції та ін. церковні документи, що торкаються питань гідності людини, евтаназії, адекватного знеболення та ін.
автор: Олександр Вольф, аспірант кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна», голова правління Асоціації паліативної та хоспісної допомоги
видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації» №3, 2012, час видання: 2013
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

25/01/2013 Сучасний науковий дискурс щодо визначення поняття “політичні комунікації”
У статті розглянуті основні підходи до визначення понять «комунікація» та «політичні комунікації» в сучасному науковому дискурсі й надано їх порівняльний аналіз.
автор: Віра Дабіжа, старший викладач кафедри міжнародної інформації Університету «Україна» Денис Кіслов, кандидат політичних наук, доцент кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету
видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації» №3, 2012, час видання: 2013
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

25/12/2012 Характеристика чинників, які впливають на ефективність адміністративно-правового регулювання демографічної політики в Україні
Статтю присвячено аналізу чинників, що впливають на ефективність адміністративно-правового регулювання демографічної політики в Україні, серед яких автор виділяє: нормативний, організаційний, економічний, політичний, соціально-психологічний та морально-ідеологічний фактори.
автор: Сенченко Л.В., старший викладач, Берлач А.І., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України
видання: Вісник Університету «Україна» №1, 2010, час видання: 2012
Докладніше

22/12/2012 Про невідому цивілізацію та затишну гавань офіціозної історії
У статті автор висловлює свій погляд на причину кризи, в якій перебуває вітчизняна історіографія. Наводяться окремі приклади зроблених ученими висновків стосовно давності української мови та суттєвого внеску прапредків сучасних українців у формування і розвиток цивілізації.
автор: Любов Чуб
видання: Журнал «Освіта регіону: Політологія, Психологія, Комунікації», № 2, 2012, час видання: 2012
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

22/12/2012 Австралія в умовах глобалізації
Розглянуто та проаналізовано ключові аспекти розвитку Австралії в умовах глобалізації.
автор: Наталія Олійник, аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»
видання: Журнал «Освіта регіону: Політологія, психологія, комунікації», № 2, 2012, час видання: 2012
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

22/10/2012 Тероризм як глобальне явище
Тероризм – будь він міжнародним чи локальним, тероризмом органів влади чи опозиційних груп – завжди розцінюється як надзвичайно загрозливе суспільне явище. Тому він привертає прискіпливу увагу фахівців найрізноманітніших наукових спрямувань.
автор: Андрій Якібчук
видання: Газета «Університет «Україна» №7-8, 2012, час видання: 2012
Докладніше

12/10/2012 До проблеми про теоретико-методологічні засади дослідження електорального політичного маркетингу
В даній статті розглядаються теоретико-методологічні проблеми електорального політичного маркетингу як напрямку у сфері політичних наук.
автор: Вікторія Бокоч, аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»
видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації» №2, 2012, час видання: 2012
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

12/10/2012 Нормативно-правові аспекти боротьби з медіа-тероризмом
У статті розглядаються нормативно-правові аспекти боротьби з медіа-тероризмом з точки зору проблеми співвідношення обмеження свободи ЗМІ та забезпечення основних прав і свобод людини. Здійснено аналіз вітчизняного та міжнародного законодавства з цього питання, запропоновано шляхи вирішення проблеми.
автор: Тетяна Єрохіна, аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»
видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації» №2, 2012, час видання: 2012
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

12/10/2012 Використання інтернет-ресурсів у російських політтехнологіях
Розглянуто політичні комунікації партій, представлених у Державній думі Росії, за допомогою Інтернет-ресурсів, досліджено особисту активність політичних діячів у соціальних мережах, проаналізовано взаємозалежність використання соціальних мереж у політичній комунікації та популярності політика і порівняно особливості спілкування у web-мережі українських та російських політиків.
автор: Анна Данько-Сліпцова, аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»
видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації» №2, 2012, час видання: 2012
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

09/10/2012 Складові безпекового імперативу та стилістика перформенсу сучасної української політики
Розглядається стилістика дії безпекових імперативів в сучасному українському соціумі.
автор: Ігор Хижняк, доктор історичних наук, професор, доктор політичних наук, професор політології, завідувач кафедри міжнародної інформації Університету «Україна»
видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації» №2, 2012, час видання: 2012
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

09/10/2012 Як і чому з Великої Романії зробили “Візантію”, а з провінційної Роми – “Великий Рим”
У статті розглядаються геополітичні причини фальсифікації історії Великої Романії (Великого Риму), яку ідеологи Священної Римської імперії германської нації перейменували у XVI ст. н.е. на Східну Римську імперію – Візантію. Водночас німецькі історики возвеличили провінційну італійську Рому, назвавши її столицею Великого Риму і так званої Західної Римської імперії, яку проголосили колискою так званої греко-римської цивілізації.
автор: Валерій Бебик, професор, проректор Університету «Україна», головний редактор українського наукового журналу «Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації»
видання: Український науковий журнал «Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації» №2, 2012, час видання: 2012
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

28/09/2012 Соціально-комунікаційна праксеологія: поняття і методологія
Про проблеми формулювання та становлення соціально-комунікаційної праксеології як напрямку у сфері соціальної комунікації
автор: Бебик B.М., доктор політичних наук, професор, проректор Університету “Україна”, голова Всеукраїнської асоціації політичних наук
видання: “Інформація і право”, № 2(2) / 2011, час видання: 2011
Докладніше

28/09/2012 Трансформаційні процеси медіа-безпеки та медіа-тероризму
Про сучасний стан та шляхи посилення медіа-безпеки соціуму
автор: Кіслов Д., кандидат політичних наук, доцент кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету “Україна”
видання: “Інформація і право”, № 2(2) / 2011, час видання: 2011
Докладніше

28/09/2012 Глобальне інформаційне суспільство: поняття, структура, комунікації
Розглядаються базові поняття, структура та соціальні комунікації глобального інформаційного суспільства
автор: Бебик В.М., доктор політичних наук, професор, проректор Університету “Україна”, голова Всеукраїнської асоціації політичних наук
видання: “Інформація і право”, № 1(1) /2011, час видання: 2011
Докладніше

11/09/2012 Суспільне телебачення в Україні:а як все красиво починалося…
У квітні 2010 року Віктор Янукович дав доручення робочій групі з суспільних комунікацій Громадської гуманітарної ради при Президентові України (ГГР) розробити проект «Концепції створення національного суспільного телебачення і радіомовлення», що й було зроблено вже в червні 2010 року. До створення цього проекту концепції були залучені провідні медіа-фахівці країни: Інституту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна», Академії вільної преси, знані журналісти і медіа-менеджери, які мали досвід роботи в НТКУ і НРКУ, інших провідних ТРК України.
автор: Валерій БЕБИК, проректор Університету «Україна», доктор політичних наук, професор
видання: Інтернет-видання «Трибуна України», час видання: 2012
адреса видання: http://ukrtribune.com/
Докладніше

04/09/2012 Українська цивілізація – не міф
Початок третього тисячоліття ознаменувався вибуховим розповсюдженням несподіваної, шокуючої і неоднозначної інформації стосовно походження, формування українського народу та його ролі в розвитку цивілізації.
автор: Любов Чуб
видання: Ятрань, час видання: 2009
адреса видання: http://www.yatran.com.ua/articles/236.html
Докладніше

04/09/2012 Великая Украина и малая Русь
Хоч як сумно, але інформаційні спецпроекти на кшталт «Всесвітня історія» чи «Малоросія» й досі благополучно перебувають не лише в умах пострадянських (за мисленням) українських політиків, а й у шкільних підручниках незалежної України.
автор: Валерій Бебик, доктор наук, професор, час видання: 2012
адреса видання: http://kozatstvo.org.ua/uk_r.php?d=a&i=2132
Докладніше

19/07/2012 Валерій Бебик: «У нас зараз неукраїнська правляча політична еліта»
Минулої п’ятниці, 25 травня, в Ужгороді, в актовому залі УУБА–КаУ відбулася презентація книги відомого українського політолога, голови Всеукраїнської асоціації політичних наук, професора Валерія Бебика «Тисячолітня Україна: доісторичні цивілізації та глобальні релігійно-політичні доктрини».
автор: Віктор Лазорик
видання: Закарпатська газета «Срібна земля», час видання: 2012
адреса видання: http://www.sribnazemlja.org.ua
Докладніше

19/07/2012 В. Маяковский: «Я не из кацапов-разинь…»
Признаюсь честно, я и не ожидал, что проблемы этнического происхождения великого татарского мурзы Г. Державина и великих русскоязычных евреев А. Пушкина и Л. Толстого вызовут такой взрывной интерес общественности к проблемам русской литературы и российского имперского мифотворчества.
автор: Валерий Бебик, час видання: 2012
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

19/07/2012 Коло-бог, календар і український Колобок
У статті досліджується українське походження імені сонячного Бога Коло, календаря та героя української народної казки Колобка.
автор: Валерій Бебик, професор, проректор Університету «Україна», головний редактор українського наукового журналу «Освіта регіону: політологія, психологія. комунікації»
видання: Журнал «Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації» №1, 2012, час видання: 2012
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

19/07/2012 Компроміс як політологічна проблема
У статті розглядається компроміс як політологічна проблема. Автор підкреслює, що компроміс постає як метод пом’якшення загострення протиріч та включає такі ознаки, як об’єднання і співробітництво взаємодіючих сторін. Компроміс як політологічна проблема характеризує сутність мирного регулювання конфлікту.
автор: Ольга Москаленко, викладач кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»
видання: Журнал «Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації» №1, 2012, час видання: 2012
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

19/07/2012 Огляд та контент-аналіз звітів видавничих підприємств на прикладі Львова
Проаналізовано видавничі підприємства державної і недержавної форм власності. Розроблено схематичну діаграму діяльності організацій і виявлено загальний стан чистих доходів протягом п’яти років. Запропоновано сучасні підходи до вирішення фінансових проблем у видавничій справі в Україні.
автор: Ольга Рак, здобувач кафедри суспільно-політичних дисциплін, глобалістики і соціальних комунікацій Університету «Україна»
видання: Журнал «Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації» №1, 2012, час видання: 2012
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

19/07/2012 Проблема визначення поняття «медіа-тероризм»
У статті розглядається проблема визначення поняття медіа-тероризму. Аналізуються актуальні аспекти теорії тероризму, у т.ч. питання використання інформаційних технологій у процесі терористичної діяльності, стан дослідження проблеми.
автор: Тетяна Єрохіна, аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»
видання: Журнал «Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації» №1, 2012, час видання: 2012
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

19/07/2012 Роль мас-медіа в розвитку інформаційного суспільства в умовах глобалізації
У статті розглядаються витоки становлення інформаційного суспільства як фактора загального глобалізаційного процесу та роль і значення масових комунікацій в умовах кризового періоду розвитку людства.
автор: Віра Дабіжа, здобувач кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»
видання: Журнал «Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації» №1, 2012, час видання: 2012
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

19/07/2012 Теоретико-методологічні засади дослідження політико-комунікаційної сфери суспільства
У даній статті розглядаються теоретико-методологічні проблеми становлення політико-комунікаційної праксеології як напрямку політичних наук.
автор: Вікторія Бокоч, аспірантка кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»
видання: Журнал «Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації» №1, 2012, час видання: 2012
адреса видання: http://www.social-science.com.ua/
Докладніше

25/05/2012 Василь Базів: “Визволити поневолений розум!”
“Європейський Конгрес України” – ідея про створення Громадського Руху еліт під такою назвою народилися під час мозкових атак інтелектуалів на “круглих столах”, що креативною хвилею прокотилися обласними центрами Західної України.
автор: Базів Василь
видання: www.speckorr.infoчас видання: 2012
Докладніше

25/05/2012 Голодомор в Україні 1932–1933 років та його суспільно–політичні наслідки за оцінками тогочасних німецьких дипломатів
На основі архівних документів дипломатичних місій Німеччини в Україні проаналізовані соціальнополітичні наслідки Голодомору 1932-1933 рр. для населення України.
автор: А.І. Кудряченко, час видання: 2008
Докладніше

25/05/2012 У географічному центрі Європи Василь Базів заснував Громадянський рух “Європейський конгрес України”
Учора, 19 вересня, в географічному центрі Європи, що в селі Ділове Рахівського району Закарпаття, президент Українського центру глобальних та національних стратегій Василь Базів заявив про створення Громадянського руху “Європейський конгрес України”. Учасниками установчих зборів Євроконгресу, що проходили у приміщенні Рахівського навчально-консультативного пункту – філії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника – взяла участь група прикарпатських вчених, викладачів нацвишу, під керівництвом докторанта Наталії Мафтин.
час видання: 2009
адреса видання: ifPortal.net
Докладніше