Право

Освітньо-кваліфікаційні рівні: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Галузь знань: Право

У того, хто вирішить вивчити всі закони, не залишиться часу їх порушувати.

І.В.Гете (1749-1832) – німецький поет

Процес соціалізації – це входження особи у правове середовище, послідовне набуття нею правових знань, її залучення до правових цінностей і культурних надбань суспільства, прийняття відповідних правових поглядів та способу дії, її правова активність, що розпочинається у ранньому віці. Правова соціалізація може здійснюватись у різних формах – від стихійного сприйняття права до свідомого здійснення правової діяльності. І в цьому процесі однією з найважливіших форм є правове виховання, невід’ємною складовою якого є юридичне навчання.

З урахуванням вимог ринку праці прогнозованою зоною професійної діяльності бакалавра з права є:

 • індивідуальна адвокатська діяльність (консультації та представництво з цивільних, кримінальних справ, трудових спорів, консультації та юридична допомога із загальних питань під контролем професійного адвоката);
 • нотаріальна діяльність (консультації з питань надання юридичних послуг нотаріальними конторами і приватними нотаріусами, державними нотаріальними архівами під керівництвом нотаріуса);
 • діяльність судових виконавців, слідчих арбітрів (крім арбітражної діяльності);
 • вивчення громадської думки з політичних і суспільних питань, а також статистичний аналіз результатів;
 • консультації з питань комерційної діяльності й управління;
 • слідча діяльність і забезпечення безпеки;
 • управління і нагляд у сфері оподаткування;
 • діяльність судів;
 • діяльність органів прокуратури;
 • діяльність системи з виконання покарань;
 • охорона і забезпечення громадського порядку;
 • діяльність і забезпечення безпеки населення в надзвичайних ситуаціях;
 • захист цивільного населення; обов’язкове соціальне страхування.

Фахівець з кваліфікацією „бакалавр з права” здатен виконувати зазначену професійну роботу і може займати посади:

 • оргсекретар (асоціації, спілки, федерації);
 • референт;
 • секретар адміністративний;
 • секретар виконкому;
 • секретар відповідальний;
 • секретар комітету (організації, підприємства, установи);
 • секретар правління;
 • секретар судового засідання;
 • секретар колегії судової;
 • судовий виконавець;
 • судовий розпорядник;
 • інспектор;
 • інспектор з інвентаризації;
 • інспектор з обліку та бронювання військовозобов’язаних;
 • інспектор з розподілу та обліку житлової площі;
 • інспектор з оборонно-масової роботи; інспектор з основної діяльності;
 • інспектор-ревізор;
 • інструктор;
 • інструктор виконкому з організаційної роботи;
 • інструктор з організаційно-масової роботи;
 • інструктор з основної діяльності;
 • молодший державний інспектор;
 • ревізор;
 • інспектор митний;
 • головний державний податковий інспектор;
 • інспектор з контролю за цінами;
 • ревізор-інспектор податковий;
 • старший державний податковий інспектор;
 • інспектор із виплати пенсій;
 • інспектор із призначення пенсій;
 • інспектор із соціальних допомог;
 • інспектор із ліцензування;
 • паспортист;
 • інспектор (цін, мір, ваг і т. ін.);
 • інспектор державний;
 • інспектор державний із конвенційного рибальства;
 • інспектор з експорту;
 • інспектор з воєнізованої охорони;
 • приватний детектив;
 • соціальний працівник;

а також за переліком штатних посад у міністерствах та відомствах:

 • помічник голови суду,
 • консультант нотаріальної контори,
 • інспектор відділу працевлаштування,
 • інспектор відділу кадрів,
 • юрист-претензіоніст,
 • інспектор у системі МВС із призначення на посади відповідно до Положення про проходження служби в органах внутрішніх справ.

Рівень вирішуваних бакалавром права професійних завдань обумовлюється необхідністю забезпечення потреб юридичної практики, а також його академічною та професійною мобільністю, можливістю отримання вищих кваліфікаційних рівнів і наукових ступенів.

Спеціаліст відрізняється від бакалавра сферою практичної діяльності і способом визначення знань та вмінь. На факультеті готують юристів за спеціалізацією „Господарсько-правова діяльність” для професійної діяльності у сфері юридичної практики, правового забезпечення усіх напрямів діяльності різноманітних підприємницьких структур, банків, фінансових та страхових компаній.

Фахівці за освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст” можуть займати також посади :

 • судді,
 • прокурора,
 • слідчого,
 • адвоката,
 • нотаріуса,
 • юрисконсульта,

Вони можуть бути використані для роботи в науково-дослідних установах, вищих і середніх спеціальних навчальних закладах за профілем спеціалізації.

Магістр має право займати посади керівників усіх рівнів (нижчого, середнього, вищого) в юридичних підрозділах підприємств та організацій. Фахівці цього рівня використовуються на підприємствах та в об’єднаннях різних форм власності та організаційно-правових форм, у науково-дослідних закладах, у системі підготовки і підвищення кваліфікації кадрів. Вони здатні виконувати професійну роботу:

 • юрисконсульта,
 • керівника юридичної служби,
 • начальника юридичного відділу районної держадміністрації,
 • начальника або заступника начальника юридичного управління облдержадміністрації,
 • інспектора відділу реєстрації актів громадянського стану,
 • начальника юридичного відділу виконкому міської ради,
 • завідуючого відділом соціального захисту населення,
 • судді суду,
 • судді господарського суду,
 • помічника голови суду,
 • адвоката,
 • помічника адвоката,
 • нотаріуса,
 • консультанта нотаріальної контори,
 • асистента,
 • викладача навчального закладу,
 • методиста,
 • молодшого наукового співробітника,
 • наукового співробітника.

В Інституті права та суспільних відносин за сприяння Канадського фонду співробітництва практика студентів ІІ-УІ курсів спеціальності “Правознавство” організована в “Юридичній клініці”. Робота в ній сприяє формуванню самостійної творчої особистості, дає змогу студентам, зокрема з особливими потребами, інтегруватися у професійне середовище.

“Юридична клініка” забезпечена комп’ютерно-правовою системою “Ліга-Закон”, яка налічує близько 100 тисяч законів та підзаконних актів.