Професорсько-викладацький склад кафедри

Прізвище, імя, по батькові Фото Посада Вчене звання Науковий ступінь Почесне звання
1 Сарана Сергій Володимирович 

Викладає дисципліни:

 1. Фінансове право
 2. Банківське право
 3. Податкове право
 4. Митне право
 5. Інтелектуальна власнчість
 6. Безпека бізнесу

Докладніше…

завідувач кафедри,
доцентДосвід роботи:
15 років
доц. к.ю.н. Сфера наукових інтересів:
Проблеми вдосконалення системи адміністрування податків та зборів
2 Смітієнко Зінаїда Дмитрівна 

Викладає дисципліни:

 1. Кримінальний процес. Загальна та особлива частина
 2. Актуальні питання кримінального процесу
 3. Адвокат у кримінальному процесі

Докладніше…

професор кафедри 

Досвід роботи:
понад 60 років

проф. к.ю.н. Сфера наукових інтересів:

 1. Досудове провадження
 2. Негласні слідчі (розшукові дії) та особливості їх провадження
3 Дадерко Леонід Федорович 

Викладає дисципліни:
1. Кримінальне право
2. Кримінальний процес

Докладніше…

професор кафедри 

Досвід роботи:
20 років на оперативній роботі в органах МВС, науково-педагогічний стаж становить 24 роки

доц. к.ю.н. Сфера наукових інтересів:
Проблеми застосування кримінально-правових норм
4 Сердюк Василь Павлович 

Викладає дисципліни:

 1. Кримінальний процес
 2. Адвокатура в Україні
 3. Теорія доказів

Докладніше…

доцент кафедри 

Досвід роботи:
34 роки

к.ю.н. Сфера наукових інтересів: 
Докази у кримінальному процесі
5 Терещенко Андрій Леонідович 

Викладає дисципліни:
1. Житлове право
2. Екологічне право

Докладніше…

професор кафедри 

Досвід роботи: 
17 років

доц. к.ю.н. Відмінник освіти України

Сфера наукових інтересів: 
Адміністративно- правове забезпечення навчання осіб з інвалідністю

6 Ізуїта Петро Олександрович

Викладає дисципліни:

 1. Охорона праці в галузі
 2. Актуальні проблеми трудового права
 3. Трудове право України
 4. Практикум з трудового права
 5. Основи трудового законодавства
 6. Право соціального забезпечення

Докладніше…

доцент кафедри

Досвід роботи:
12 років

к.ю.н. Сфера наукових інтересів:
Перспективи розвитку правових засобів регулювання трудових відносин
7 Федоренко Тетяна Вікторівна 

Викладає дисципліни:

 1. Цивільне право України
 2. Цивільний процес
 3. Нотаріат України
 4. Сімейне право
 5. Господарське право

Докладніше…

доцент кафедри 

Досвід роботи:
20 років

к.ю.н. Сфера наукових інтересів: 
Захист прав іноземців у цивільному процесі
8 Мельник Роман Володимирович 

Викладає дисципліни:
1. Криміналістика

Докладніше…

доцент 

Досвід роботи:
11 років

к.ю.н.

Сфера наукових інтересів:
Докази у кримінальному процесі

9 Чижмарь Юрій Васильович 

Викладає дисципліни:

 

Докладніше…

професор кафедри 

Досвід роботи:

д.ю.н. Сфера наукових інтересів:
10 Опришко Віталій Федорович

Викладає дисципліни:

 

Докладніше…

професор кафедри 

Досвід роботи:

проф. д.ю.н. Сфера наукових інтересів:
11 Камінська Ілона Василівна 

Викладає дисципліни:

 1. Господарський процес
 2. Юридична психологія

Докладніше…

доцент кафедри 

Досвід роботи:

10 років

к.ю.н. Сфера наукових інтересів:
12 Потребчук (Рудич) Марина Володимирівна 

Викладає дисципліни:

Юридична психологія

Докладніше…

ст. викладач

Досвід роботи:

11 років

Сфера наукових інтересів:
13 Куценко Станіслав Ігорович 

Викладає дисципліни:

 

Докладніше…

доцент 

Досвід роботи:
13 років

к.ю.н. Сфера наукових інтересів:
14 Терещенко Олена Валеріївна 

Викладає дисципліни:

 

Докладніше…

асистент 

Досвід роботи:

4 роки

Сфера наукових інтересів:
15 Ковальов Денис Валерійович 

Викладає дисципліни:

 1. Екологічне право
 2. Виконавче провадження

Докладніше…

асистент 

Досвід роботи:

11 років

Сфера наукових інтересів:
16 Чикилевська Оксана Володимирівна 

Викладає дисципліни:

 1. Адвокатура України
 2. Нотаріат України
 3. Філософія
 4. Міжнародне приватне право
 5. Сімейне право
 6. Житлове право
 7. Міжнародне право та право ЄС
 8. Правові інформаційні системи

Докладніше…

асистент 

Досвід роботи:

15 років

Сфера наукових інтересів:
17 Білюба Людмила Володимирівна

Викладає дисципліни:

 1. Цивільне право України
 2. Цивільний процес
 3. Господарське право
 4. Господарський процес
 5. Виконавче провадження

Докладніше…

асистент

Досвід роботи:

21 рік

Сфера наукових інтересів:
18 Таланчук Ірина Володимирівна

Викладає дисципліни:

 1. Право соціального забезпечення
 2. Законодавство України у сфері соціального захисту

 

Докладніше…

 

старший викладач

 

Досвід роботи:

23 роки

Сфера наукових інтересів:
19 Гавриленко Яна Юріївна

Викладає дисципліни:

 1. Кримінальне право України
 2. Кримінальний процес
 3. Криміналістика
 4. Екологічне право
 5. Адміністративний процес
 6. Теорія доказів

Докладніше…

асистент

Досвід роботи:

10 років

Сфера наукових інтересів:

Значну увагу кафедра приділяє удосконаленню навчально-методичної роботи в умовах впровадження у навчальний процес кредитно-модульної системи. Особлива увага при цьому приділяється підготовці і виданню підручників і навчальних посібників із навчальних дисциплін і забезпеченню ними студентів. Відповідно професорсько-викладацький колектив кафедри займається активною видавничою діяльністюОсь лише деякі з видань:

 • Кілічава Т.М. Екологічне право : Навч. посіб. для дистанційного навчання. – К. : Вид-во “Ун-т “Україна”, 2006. – 303 с.
 • Кілічава Т.М. Екологічне право : Навчально-методичні матеріали. – К.: Вид-во “Ун-т “Україна”, 2004. – 1 др.арк.
 • Кілічава Т.М. Цивільно-процесуальна документація : Навчально-методичні матеріали. – К.: Вид-во “Ун-т “Україна”, 2004. – 2 др.арк.
 • Кілічава Т.М. Юридична документація : Навчально-методичні матеріали. – К.: Вид-во “Ун-т “Україна”, 2004. – 1 др.арк.
 • Кілічава Т.М. Екологічне право : Навчальний посібник для дистанційного навчання. – К.: Вид-во “Ун-т “Україна”, 2005. – 13 др. арк.
 • Кілічава Т.М. Цивільний процес : Навчальний посібник для дистанційного навчання. – К.: Вид-во “Ун-т “Україна”, 2006. – 215 с.
 • Кілічава Т.М. Цивільно-процесуальне право.
 • Крупка Ю.М. Господарське право : Навчально-методичні матеріали. – К.: Вид-во “Ун-т “Україна”, 2004. – 2 др.арк.
 • Крупка Ю.М. Підприємницьке право : Навчально-методичні матеріали. – К.: Вид-во “Ун-т “Україна”, 2004. – 3 др.арк.
 • Крупка Ю.М. Правові й організаційні основи підприємницької діяльності : Навчальний посібник для дистанційного навчання. – К.: Вид-во “Ун-т “Україна”, 2005. – 192 с. арк.
 • Крупка Ю.М. Аграрне право України : Навчальний посібник для дистанційного навчання. – К.: Вид-во “Ун-т “Україна”, 2006. – 160 с.
 • Крупка Ю.М. Господарське право України : Навчальний посібник для дистанційного навчання. – К.: Вид-во “Ун-т “Україна”, 2006. – 15 др.арк.
 • Крупка Ю.М. Господарське право України : Навч. посіб. для дистанційного навчання. – К. : Вид-во “Ун-т “Україна”, 2007. – 342 с.
 • Крупка Ю.М. Ліцензування в Україні (науково-практичний коментар) (2000 примірників).
 • Крупка Ю.М. Правові й організаційні основи підприємницької діяльності : Навч. посіб. для дистанційного навчання. – 2-ге вид. – К. : Вид-во “Ун-т “Україна”, 2007. – 179 с.
 • Крупка Ю.М. Правове регулювання некомерційної господарської діяльності. – К.: Атіка, 2008. – 184 с.
 • Крупка Ю.М. Правові основи підприємницької діяльності : Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 480 с.
 • Крупка Ю.М. Цінні папери в Україні (науково-практичний коментар) (3000 примірників).
 • Лебеденко В.І. Господарське законодавство : навч. посіб. для дистанційного навчання / В. І. Лебеденко, Р. О. Коніжай. – К. :Вид-во “Ун-т “Україна”, 2006. – 187 с.
 • Лебеденко В.І., Коніжай Р.О., Сухицька Н.В. Методичні рекомендації про порядок підготовки магістерських робіт.
 • Лебеденко В.І. Судочинство в господарських судах : навч. посіб. для дистанційного навчання / В. І. Лебеденко, Р. О. Коніжай. – К.: Вид-во “Ун-т “Україна”, 2006. – 176 с.
 • Павлик П.М. Трудове право : Навчально-методичні матеріали. – К.: Вид-во “Ун-т “Україна”, 2004. – 2 др.арк.
 • Павлик П.М. Нотаріат України : Навчальний посібник для дистанційного навчання. – К.: Вид-во “Ун-т “Україна”, 2006. – 9 др.арк.
 • Павлик П.М. Трудове право України : навч. посіб. для дистанційного навчання. – К. : Вид-во “Ун-т “Україна”, 2006. – 466 с.
 • Павлик П.М. Нотаріат України : Навч. посіб. для дистанційного навчання / П. М. Павлик, Т. М. Кілічава. – К. : Вид-во “Ун-т “Україна”, 2007. – 201 с.
 • Павлик П.М. Житлове право України : Навч. посіб. для дистанційного навчання / П.М. Павлик, А.Л. Терещенко; за наук. ред. д. юрид. н., проф. Н.Р. Малишевої. – К.: Університет «Україна», 2008. – 180 с.
 • Сердюк В.П. Слідство і відеозапис : Навч. посібн. – К.: В-во Ун-т “Україна”, 2011. – 110 с.
 • Сердюк В.П., Дадерко Л.Ф. Кримінальне право України : Навч. посібн. – К.: В-во Ун-т “Україна”, 2011. – 121 с.
 • Халмурадов Б.Д. Судова медицина: навчальний посібник.

Кафедра цивільного, господарського та кримінального права впродовж багатьох років плідно співпрацює з низкою профільних кафедр Київського національного університету внутрішніх справ (кафедрами кримінального права, кримінального процесу, кримінології, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності). Зміцнюються зв’язки кафедри з головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради України, Науково-дослідним інститутом КНУВС, Міжвідомчим науково-дослідним центром з проблем боротьби з організованою злочинністю, Інститутом держави і права НАН України, Інститутом законодавства Верховної Ради України тощо.

Усвідомлюючи свою роль у підготовці висококваліфікованих спеціалістів-юристів, колектив кафедри систематично працює над удосконаленням кваліфікації кожного співробітника. Для підготовки кваліфікованих спеціалістів кафедра має належну навчально-матеріальну базу, в навчальному процесі широко використовуються такі форми та методи проведення занять, як рольові ігри, колоквіуми, безмашинний та комп’ютерний контроль. З метою удосконалення навчального процесу до проведення занять залучаються практики з органів внутрішніх справ, суду, прокуратури.

Викладачами та адміністративним персоналом кафедри проводиться активна виховна діяльність для покращення рівня освіченості і старанності студентів з метою підвищення рівня їх знань та здобуття як навчального, так і життєвого досвіду. Завдяки цьому спостерігається набуття та примноження у студентів важливих якостей, необхідних як для навчання, так і для практики і подальшої роботи.

Студенти проходять практику відповідно до курсу навчання – учбову, виробничу, переддипломну, захист стажування, що відбуваються на різних базах практик, які обирають самі студенти, виходячи з тем своїх магістерських, дипломних робіт, щоб зібрати достатньо інформації для них, а також керуючись порадами викладачів і керівників. Більшість із них завдяки доброму і сумлінному проходженню практики отримують оцінки «відмінно» і гарне підгрунтя для подальшої науково-дослідної діяльності.

Перелік деяких із баз практик:

 • Територіальні управління Державної Судової Адміністрації в м. Києві;
 • Фонд Державного майна України;
 • Федерація професійних спілок України;
 • Консалтингова компанія “Статус-Д”;
 • ДУ “Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці”;
 • Юридична компанія ТОВ “ЮрВідділ”;
 • Юридичний офіс “ПРАВО”;
 • адвокати: Бура О.В., Новобранець Т.В., Кілічава Т.М.;
 • Київський окружний адміністративний суд України;
 • районні суди м. Києва;
 • Прокуратура України в м. Києві;
 • Юридична клініка «Феміда»;
 • Комітет Верховної Ради України з питань правосуддя.