Професорсько-викладацький склад кафедри

Прізвище, імя, по батькові Фото Посада Вчене звання Науковий ступінь
1 Фрицький Олег Федорович

 

Викладає дисципліни:
1. Актуальні проблеми конституційного права

 

Докладніше…


завідувач, професор кафедри

 

Досвід роботи:
понад 60 років

проф. д.ю.н.

 

Сфера наукових інтересів:
Взаємодія конституційного та адміністративного права

2 Кочура Наталія Миколаївна

Викладає дисципліни:

 1. Україна в контексті світового розвитку
 2. Історія української культури
 3. Основи філософських знань
 4. Філософія
 5. Етика та естетика

Докладніше…

доцент кафедри

 

Досвід роботи: 
понад 15 років

доц. к.філос.н.

 

Сфера наукових інтересів:
Національна свідомість та культура

3 Павловська (Галактіонова) Ірина Володимирівна

 

Викладає дисципліни:

 1. Політологія
 2. Стажування
 3. Країнознавство
 4. Міжнародні відносини та світова політика
 5. Польська мова

 

Докладніше…

доцент кафедри

 

Досвід роботи:
17 років

к.пол.н.

 

Сфера наукових інтересів:
Політична культура українського суспільства

4 Афанасьєв Борис Анатолійович 

 

Викладає дисципліни:

 1. Вступ до спеціальності
 2. Теорія міжнародних відносин
 3. Міжнародні ороганізації
 4. Міжнародні системи та глобальний розвиток
 5. Міжнародні системи засобів комунікації
 6. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах
 7. Аналіз зовнішньої політики
 8. Зовнішня політика України
 9. Міжнародні економічні організації
 10. Міжнародна інформація
 11. Основи наукових досліджень

 

Докладніше…

доцент кафедри

 

Досвід роботи: 

понад 60 років

доц. к.екон.н.

 

Сфера наукових інтересів: 

Регулювання
міжнародних економічних відносин

 5 Луцько Владислав Петрович

 

Викладає дисципліни:

 1. Міжнародне право та право ЄС
 2. Міжнародне право
 3. Міжнародне приватне право
 4. Публічне адміністрування у сферах суспільних відносин
 5. Діловодство (юридична клініка)
 6. Адміністративний процес
 7. Адміністративне право України

 

Докладніше…

ст.викладач

 

Досвід роботи:

18 років

Сфера наукових інтересів: 
6 Дабіжа Віра Василівна 

 

Викладає дисципліни:

1. Дипломатична та консульська служба
2. Дипломатичний протокол та етикет
3. Міжнародна інформація
4. Теорія прийняття рішень
5. Теорія та практика масової комунікації
6. Інформаційне суспільство

 

Докладніше…

доцент кафедри

 

Досвід роботи:
7 років

Сфера наукових інтересів: 

Політична культура демократичного суспільства

7 Савич Віта Олексіївна

 

Викладає дисципліни:

 1. Сучасна зарубіжна політологія
 2. Філософія
 3. Основи філософських знань
 4. Конфліктологія та теорія переговорів
 5. Міжнародні інформаційні системи і технології

 

Докладніше…

доцент кафедри

 

Досвід роботи:
12 років

к.політ.н.

 

Сфера наукових інтересів:
Західні концепції глобалізації кінця ХХ – початку ХХІ століття

8 Семенюта (Савич) Інна Олександрівна

 

Викладає дисципліни:

 1. Соціологія
 2. Інформаційні війни
 3. Міжнародна інформаційна безпека
 4. Загальна теорія політики

 

Докладніше…

ст.викладач

 

Досвід роботи:
10 років

Сфера наукових інтересів:
Юридична соціологія
9 Кузьменко Альона Сергіївна

 

Викладає дисципліни:

 1. Теорія прийняття рішень
 2. Теорія та практика масових комунікацій
 3. Інформаційне суспільство
 4. Процеси прийняття зовнішньо-політичних рішень
 5. Аналіз соціальних систем

 

Докладніше…

ст. викладач

 

Досвід роботи:

4 роки

Сфера наукових інтересів: