Ахарков Олег Анатолійович

Кафедра міжнародних відносин та політичного консалтингу

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор політичних наук

Вчене звання: професор

Досвід роботи: 18 років

Біографія

Народився 18 січня 1980 року в м. Запоріжжя.

Відомості про вищу освіту

У 2002 році закінчив Запорізький державний університет, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Соціальна робота» та здобув кваліфікацію «соціолог».

У 2004 році закінчив Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Державне управління» та здобув кваліфікацію: магістр державного управління.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2007 році в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна МОН України присуджено науковий ступінь кандидата соціологічних наук зі спеціальності «Спеціальні та галузеві соціології».

У 2009 році присвоєно вчене звання доцента кафедри соціальної роботи.

У 2013 році у Львівському національному університеті імені Івана Франка присуджено науковий ступінь доктора політичних наук зі спеціальності «Політичні інститути та процеси».

У 2014 році присвоєно вчене звання професора кафедри соціальної роботи.

Додаткова освіта, підвищення кваліфікації:

 Основні етапи діяльності

У 2004-2007 рр. працював у Запорізькому інституті ім П. Сагайдачного на посадах: викладач, старший викладач, доцент.

У 2007-2019 рр. працював у Запорізькому національному технічному університеті на посаді завідувача кафедри.

У 2019-2020 рр. працював у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ на посаді декана факультету.

Викладає дисципліни:

  1. Політична історія України
  2. Загальна політологія
  3. Вступ до спеціальності (Політологія)