Дадерко Леонід Федорович

Кафедра цивільного, адміністративного, господарського права та правоохоронної діяльності

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 42 роки

Біографія

Народився 9 березня 1949 року в с. Хоростків Гусятинського району Тернопільської області.

Відомості про вищу освіту

У 1985 році закінчив Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Правознавство» й отримав кваліфікацію юриста.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 1994 році Українською академією внутрішніх справ МВС України присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук.

У 2000 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента по кафедрі кримінально-правових дисциплін.

У 2013 році підвищив кваліфікацію за освітньо-професійною програмою підвищення кваліфікації «Господарське право. Господарський процес»у ДВНЗ «Київський університет управління та підприємництва».

Основні етапи діяльності

У 1976-1998 роках – служба в органах внутрішніх справ.

У 1998-1999 роках працював у Київському державному торговельно-економічному університеті на посаді доцента кафедри права.

У 1999-2002 роках працював у Київському державному університеті культури і мистецтв на посадах доцента кафедри правознавства; доцента кафедри кримінально-правових дисциплін; виконувача обов’язків завідувача кафедри кримінально-правових дисциплін; доцента кафедри кримінального права та процесу; професора кафедри кримінального права та процесу.

У 2002-2009 роках працював у МІУ на посадах професора кафедри кримінально-правових дисциплін; завідувача кафедри кримінально-правових дисциплін.

У 2009-2010роках працював в УДУФНТ на посаді професора кафедри, завідувача кафедри кримінально-правових дисциплін.

З 2010 року працює у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна».

Викладає дисципліни:

1. Кримінальне право

2. Кримінальний процес

Галузь наукових інтересів:

Проблеми застосування кримінально-правових норм