Фрицький Олег Федорович

Кафедра міжнародного права, міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін

Посада: завідувач кафедри, професор

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Почесні звання: Заслужений діяч науки і техніки України;
Почесний професор Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ.

Біографія

У 1950 році закінчив Київське артилерійське училище, у 1961 році – Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка.

Працював помічником Прокурора УРСР.

З 1964 р. — аспірант кафедри державного права юридичного факультету Київського державного університету. У 1968 р. захистив кандидатську дисертацію, був призначений на посаду асистента цієї кафедри. До 1980 р. пройшов шлях від викладача, старшого викладача до доцента, професора цієї кафедри.

З 1975 по 1977 р.— докторант кафедри, у 1978 році захистив докторську дисертацію.

Вчені звання присвоєні: доцента — у 1972 році, професора — у 1982 році.

У 1980 році перейшов на посаду начальника кафедри державно-правових дисциплін (з 1988 р.— кафедра конституційного права) Київської вищої школи МВС СРСР, на якій перебував до вересня 1999 р., коли вийшов на пенсію у званні полковника міліції.

До 2001 р. перебував на посаді професора цієї кафедри, потім обіймав посаду професора кафедри теорії та історії держави і права Академії адвокатури України.

З 2003 р. працював професором кафедри конституційного та міжнародного права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

З вересня 2016 року працює на посаді професора кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та суспільних відносин.

Викладає дисципліни:

1. Актуальні проблеми конституційного права

Галузь наукових інтересів:

  • Конституційне право України
  • Муніципальне право
  • Взаємодія конституційного та адміністративного права

Співатор Конституції України та законодавства про місцеве самоврядування в Україні.

Член редакційних колегій фахових видань:

збірника наукових праць «Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ», наукового журналу «Право і суспільство».

За період наукової діяльності опубліковано понад 200 праць, зокрема 7 монографій, 5 підручників, 4 навчальних посібники.

Основні наукові праці:

  1. Наука управління і місцеві Ради (1970)
  2. Місцеві Ради народних депутатів і управління (1977)
  3. Радянське будівництво : підручник і навчальний посібник (1974)
  4. Парламентаризм в Україні: історія і сьогодення (1999)
  5. Муніципальне право України (2001, 2006)
  6. Конституційне право України : підручник
  7. Конституційне право України : навчальний посібник