Грицай Сергій Олександрович

Кафедра галузевого права та загальноправових дисциплін

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Досвід роботи:

Біографія

Народився 4 жовтня 1974 року у м. Луганськ.

Відомості про вищу освіту

Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2019 році в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана захистив дисертацію за спеціальністю «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» та здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук.

Додаткова освіта, підвищення кваліфікації

Основні етапи діяльності

З 2018 року працює в Адвокатському об’єднані «ЛОГОС» на посаді директора.

Викладає дисципліни:

 1. Екологічне право
 2. Адміністративна відповідальність
 3. Господарське законодавство

Перелік наукових та навчально-методичних праць 

Праці в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:

 1. Грицай С.О. Без вини винуватий або «на гачку» у ЄДР. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). №2. С. 133-138.
 2. Грицай С.О. Актуальні питання щодо ведення Єдиного державного реєстру. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Випуск 41. Т. 3. С. 127-130.
 3. Грицай С.О. Пути реформирования законодательства о ведении ЕГР, – «отправной точкой» есть Конституция Украины и международные договора. «Право и закон» Международный научно-практический журнал. Кыргызская Республика. 2017. №2. С.31-42.
 4. Грицай С.О. «Трудове рабство», де-юро, існує в СДР. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»: збірник наукових статей. – Чернівці, 2017. №4. С. 158-168.
 5. Грицай С.О. Тимчасово виконуючий обов’язки директора – панацея для «керівника мимоволі» в Єдиному державному реєстрі. Науковий вісник публічного та приватного права : Збірник наукових праць. Випуск 5. – Т. 1. – К. : Науково- дослідний інститут публічного права, 2017. С. 118-131.
 6. Грицай С.О. Директор є діючий чи звільнений? – огляд судової практики. Науковий вісник публічного та приватного права. Випуск 6. С. 201-208.
 7. Грицай С.О. Аналіз колізії норм права, які є причиною юридичного дефекту при веденні ЄДР. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»: збірник наукових статей. – Чернівці, 2018. №1. С. 22-33.

Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

 1. Грицай С.О. Адміністративно – правове регулювання внесення до Єдиного державного реєстру даних про керівників суб’єктів господарювання України. Актуальні проблеми сучасного правознавства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 28-29 квітня 2016 р.). Київ, 2016. С.51-54