Корніюк Тетяна Олександрівна

Кафедра конституційного права та теоретико-правових дисциплін

Посада: старший викладач

Досвід роботи: 14 років

Біографія

Народилася 15 вересня 1988 року в місті Києві.

Відомості про вищу освіту

У 2009 році закінчила вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістра права.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2013 році підвищила кваліфікацію в Національному університеті «Одеська юридична академія» за освітньо-професійною програмою підвищення кваліфікації «Теорія держави та права; Історія політичних і правових учень; Філософія права».

Основні етапи діяльності

З 2004 року працює у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» на посадах: бібліотекаря факультету правознавства та міжнародних відносин; фахівця відділення післядипломної освіти факультету правознавства та міжнародних відносин; методиста факультету правознавства та міжнародних відносин; начальника відділення післядипломної освіти факультету правознавства Інституту післядипломної освіти; старшого викладача кафедри теорії та історії держави і права; старшого викладача кафедри теорії права та міжнародної інформації.

Викладає дисципліни:

1. Історія держави і права України

2. Громадські об‘єднання в Україні

3. Історія вчень про державу і право

4. Діловодство та юридична клініка

Галузь наукових інтересів:

Історія юридичної думки України

Перелік наукових праць

№ з/п Назва публікації Вид публікації Друковане видання
1 Оборона Києва тези доповіді Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей. – К.: Університет «Україна», 2006. – 834 с.
2 Аналіз ознак непереборної сили як підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов’язання тези доповіді Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей: ч. ІІ. – К.: Університет «Україна», 2008. – 499 с.
3 До питання про прийняття правового акта тези доповіді Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: тези доповідей IX міжн. наук-практ. конфер., м. Київ, 2008 р. – К.: Університет «Україна», 2008. – 718 с.
4 Конституційно-правове регулювання набуття та припинення громадянства в Україні тези доповіді Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей: в 2-х ч.; ч. ІІ. – К.: Університет «Україна», 2009. – 512 с.
5 Міжнародні аспекти правового захисту інвалідів тези доповіді Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: тези доповідей ХІІ міжн. наук-практ. конфер., м. Київ, 2012 р. – К.: Університет «Україна», 2012. – 495 с.
6 Конвенція ООН про права інвалідів та її вплив на українське законодавство тези доповіді Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: тези доповідей ХІІІ міжн. наук.-практ. конфер., м. Київ, 20-21 листопада 2013 р. – К.: Університет «Україна», 2013. – 414 с.
7 Політична спадщина Михайла Драгоманова тези доповіді Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XI Всеукр. наук. конф., м. Київ, 9-10 квітня 2014 р. у ІІІ част., ч. ІІ. – К.: Університет «Україна», 2014. – 467 с.
8 Права інвалідів в світлі Конвенції ООН та її запровадження в українське законодавство тези доповіді Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: тези доповідей ХІV міжн. наук.-практ. конфер., м. Київ, 20-21 листопада 2014 р. – К.: Університет «Україна», 2014. – 464 с.
9 Зміст та основні ознаки принципів права тези доповіді Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XIІ Всеукр. наук. конф. студентів і молодих вчених, м. Київ, 21-22 квітня 2015 р. ч. І. – К.: Університет «Україна», 2015.