Камінська Ілона Василівна

Кафедра цивільного, адміністративного, господарського права та правоохоронної діяльності

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Досвід роботи: 8 років

Біографія

Народилася 6 травня 1987 року в місті Хмельницький.

Відомості про вищу освіту

У 2011 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістра права.

У 2014 році закінчила Національну академію державного управління при Президентові України, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Державне управління» та здобула кваліфікацію магістра державного управління.

Відомості про захист дисертації

27 грудня 2016 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – Судоустрій; прокуратура та адвокатура на тему “Незалежність суду як засада організації судової влади”.

Основні етапи діяльності

У 2009-2011 роках працювала в Апеляційному суді міста Києва на посадах: консультанта відділу забезпечення діяльності судової палати у кримінальних справах; завідувача приймальнею голови Апеляційного суду; завідувача приймальнею відділу документального забезпечення діяльності голови суду та його заступників; помічника судді відділу по забезпеченню діяльності Судової палати у цивільних справах.

З 2011 року працює у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ на посадах:

 • головного консультанта управління організаційного забезпечення керівництва суду;
 • головного консультанта сектору забезпечення діяльності заступника Голови відділу забезпечення діяльності заступників Голови та керівництва апарату;
 • головного консультанта відділу забезпечення діяльності заступника Голови управління організаційного забезпечення діяльності Голови та заступників Голови суду;
 • заступника начальника управління організаційного забезпечення Голови та заступників Голови суду – начальником відділу забезпечення Голови суду;
 • начальником відділу забезпечення діяльності Голови та керівництва апарату суду;
 • начальником відділу забезпечення роботи суддів управління консультантів департаменту забезпечення діяльності судової палати у кримінальних справах;
 • начальником відділу забезпечення діяльності Голови та керівництва апарату суду.

 Викладає дисципліни:

 1. Юридична відповідальність у господарській діяльності
 2. Актуальні проблеми господарського права

 Сфера наукових досліджень

Перелік наукових та навчально-методичних праць

 1. Камінська І.В. «Електронний суд» як гарантія доступності правосуддя/ І. В. Камінська // Вісник Академії адвокатури України. – 2013. – № 3 (28). – С. 52- 59.
 2. Камінська І.В. Гарантії незалежності суддів в Україні: поняття та класифікація / І. В. Камінська// Вісник господарського судочинства, – 2013.- №6.-С. 129-137.
 3. Каминская И.В. Международно-правовые гарантии как основа независимости судей Украины / И. В. Каминская // LEGEASIVIATA. – 2014. – № 5/2 (269). – С. 110-113.
 4. Камінська I.В. Механізм заповнення адміністративних посад у судах загальної юрисдикції як гарантія незалежності суддів / І. В. Камінська// Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2014. – № 1 (49). – С. 209-218.
 5. Камінська І.В. Концепція поняття «гарантії незалежності суду» до питань класифікації/ 1. В. Камінська// Судова апеляція. – 2016.- № 1 (42).- С. 22-27.
 6. Камінська І.В. Ґенеза інституту незалежності суду на теренах України / і. В. Камінська // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – – №4(31).-С. 143-154.
 7. Камінська І.В. Розвиток ідеї незалежності суду у правовій доктрині / І. В. Камінська // Пріоритетні проблеми реформування системи законодавства України: зб. мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 23-24 квіт. 2015 р.). – К.: «Науково-дослідний інститут публічного права», 2015. – С. 32-36.
 8. Камінська І.В. Огляд джерел європейських стандартів незалежності суду як засади організації судової влади / І. В. Камінська // Пріоритетні проблеми юридичної науки зб. мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 18-19 лип. 2015 р.). – К.: «Науково-дослідний інститут публічного права», 2015. – С. 88-91.
 9. Камінська І.В. Незалежність суду як основа організації судової влади / І. В. Камінська // Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства :зб. мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 15-16 квіт. 2016 p.). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. -С. 143-146.
 10. Камінська І.В. Принцип незалежності суду у доктрині європейського суду з прав людини/ І. В. Камінська// Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ у процесі євроінтеграції: зб. наук.праць Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (м. Дніпропетровськ, 1-2 квіт. 2016 р.) – Д.: Дніпропетровський гуманітарний університет, 2016.— С. 43-50.
 1. Камінська І.В. Конституційні засади організації судової влади в Україні (у світлі змін Конституції України в частині правосуддя) / І. В. Камінська // Законодавство України у світлі сучасних активних реформаційних процесів :зб. мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14-15 жовт. 2016 р.) – К.: Центр правових наукових досліджень, 2016. – С. 120-124.