Кіслов Денис Васильович

Кафедра міжнародних відносин та політичного консалтингу

Посада: завідувач кафедри, професор

Науковий ступінь: доктор наук з державного управління

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 16 років

Біографія

Народився 14 березня 1983 року у м. Києві.

Відомості про вищу освіту

У 2005 році закінчив Київський міжнародний університет за спеціальністю «Журналістика» та здобув кваліфікацію журналіста.

У 2006 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Журналістика» та здобув кваліфікацію магістра журналістики.

У 2006 році закінчив Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Міжнародна інформація» та здобув кваліфікацію «інформаційний аналітик-міжнародник».

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2010 році в Національному інституті проблем міжнародної безпеки РНБО України присуджено науковий ступінь кандидата політичних наук зі спеціальності «Основи національної безпеки держави».

У 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри маркетингу та реклами.

У 2017 році в Національній академії державного управління при Президентові України захистив дисертацію за спеціальністю «Механізми державного управління» та здобув науковий ступінь доктора наук з державного управління.

Додаткова освіта, підвищення кваліфікації

бізнес-курси (міжнародна економіка, малий та середній бізнес);

2003 – стипендіат освітньо-медіа програм Республіки Польща;

2005 р. – стажування в прес-центрі Антимонопольного комітету України;

2002-2005 рр. – стажування в Верховній Раді України;

2005-2006 рр. – стипендіат за грантом держави Ізраїль.

Основні етапи діяльності

2005 – 2009 рр. – старший викладач кафедр міжнародної інформації, видавничої справи та редагування, журналістики Відкритого міжнародного університету «Україна» (III-IV рівень акредитації).

2007 – 2009 рр. – старший викладач кафедри міжнародної інформації (за сумісництвом) Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету (III-IV рівень акредитації).

2010 – по теп. Час – старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту з економічних і гуманітарних проблем КиМУ (за сумісництвом).

2010 – 2011 рр. – доцент кафедри політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Відкритого міжнародного університету «Україна» (III-IV рівень акредитації).

2011 р. по теп. час – доцент кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету (III-IV рівень акредитації).

2010 – 2012 рр. – в.о. начальник прес-служби Української академії наук.

2011 – по теп. час – маркетолог-аналітик (аналітик ринків східної Європи ) LATEX hurtownia opon (Польща).

2014 р. – співвластник ТОВ «Міжнародне бюро корпоративного аналізу та консалтингу».

2007 – 2009 рр. – начальник інформаційно-обчислювального центру ІМВ НАУ (помічник директора з інформаційних питань).

Викладає дисципліни:

  1. Міжнародна інформаційна безпека
  2. Інформаційні війни
  3. Процеси прийняття зовнішньо-політичних рішень
  4. Інформаційне суспільство
  5. Аналіз соціальних систем
  6. Зовнішня політика України
  7. Основи демократії та права людини
  8. Зовнішня політика країн Атлантичного басейну
  9. Міжнародні інформація
  10. Теорія міжнародних відносин

Перелік наукових та навчально-методичних праць

Найменування праць Видавництво, журнал (назва №, рік або № авторського свідоцтва) Прізвище співавтора  
Наукові праці опубліковані до захисту кандидатської дисертації
1. Принципи формування інноваційного мислення населення засобами масової інформації (стаття) Бюлетень Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2005/2 С.39-42 Кіслов В.В.  
2 Відкритий доступ до знань як засіб розвитку людей з обмеженими можливостями (тези) Університет „Україна”, Тези доповідей, 2005, С. 27-29    
3 Медіа менеджмент та конкурентоспроможність на ринку праці (тези) Інститут перепідготовки кадрів державної служби зайнятості України, „Актуальні проблеми сучасного менеджменту (матеріали науково практичної конференції)” 2005, С. 278-291    
4 Мас-медійний вплив на мотиваційну поведінку суб’єктів ринку праці (тези) Мінпраці, Інститут перепідготовки кадрів державної служби зайнятості України, МНПЖ „Економіка та держава”, „Державне регулювання ринку праці: сучасні технології та напрями їх розвитку (матеріали міжнародної науково – практичної конференції)” 2006, С. 167-180 Кіслов В.В.  
5 Як можуть допомогти праці ДейлаКарнегі людям з обмеженими можливостями (тези) Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Тема доповідей. -К.: Університет «Україна», 2006. – С. 372-374.    
6 Критичні життєві ситуації (тези) Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Тема доповідей. – К.: Університет «Україна», 2006. – С. 369-370.    
7 Нові наукові комунікації як шлях до рівних можливостей в інформаційному суспільстві (тези) Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Тема доповідей. -К.: Університет «Україна», 2006. – С. 51-53.    
8 Експансія у медіа-інформаційний простір України, як загроза її національній безпеці (тези) 36. матеріалів науково-практичної конференції, Ч. 2 – К.: НАУ, 2006. -С.30-31    
9 Встановлення та осмислення стратегічних заходів антитерористичної медіа-інформаційної діяльності (тези) Збірник наукових доповідей конференції, – Луцьк.: ВДУ, 2007. -С. 253-254    
10 Формування відповідальності журналіста-аналітика за медіа-і нформаційну безпеку теленовин (тези) Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 березня 2007 р.: В 2 т. – Т. 1 / За заг. Ред. А.Г. Гудманяна, О.В. Петренка. -К.: НАУ, 2007. – С. 233-234    
11 Стратегічні засади антитерористичної медіа-інформаційної діяльності (стаття) Матеріали академічних науково-практичних слухань…: 36. наук. Праць (доповідей вчених). – К.: «МП Леся», 2007. – С.64-75 Кіслов В.В.  
12. Медіапсихологічні засади формування пріоритетних орієнтацій населення (стаття) Ринок праці та зайнятість населення. Бюлетень Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України. К.: ІПК ДСЗУ2007, -С. 41-44    
13 Парадокси медіапсихології (стаття) Вісник КиМУ. Серія : Психологічні науки. – 2007. – Вип. 11. – С. 43-48. (Фахове видання)    
14 Медіапсихологія системи масової комунікації (стаття) Ринок праці та зайнятість населення. Бюлетень Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України. К.: ІПК ДСЗУ2007, – С.40-43 Кіслов В.В.  
15 Встановлення та осмислення стратегічних заходів антитерористичної медіа-інформаційної діяльності (тези) Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : міжнар. конф., 23—24 берез. 2007 р.: тези доп. — Луцьк, 2007. — С. 253—254.    
16 Нові наукові комунікації як шлях до рівних можливостей в інформаційному суспільстві (тези) Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. – К., 2007. — С. 51— 53.    
17 Критерії відкритості та прозорості мас-медіа : теоретичний аспект (тези) Відкритість та прозорість української влади в умовах її реформування : матеріали Експертного круглого столу, 30 лист. 2007 р. / Д. Кіслов. —К., 2008. — С. 31—38 Кіслов В.В.  
18 Наукова еліта та криза комунікацій (стаття) Критерії визнання вченого : монограф. /О.Ф. коновці – К., 2008. -Розд. 1.-С. 39-46. Кіслов В.В.  
19 Медіабезпека та інформаційний суверенітет нації (тези) Україна в євроінтеграційних процесах : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 23—24 лют. 2008 р. [Україна в умовах європейської інтеграції і глобалізації. Проблеми державного будівництва в Україні. Вип. № 15]. -К„ 2008. – С. 108-111.    
20 Медіа-інформаційна безпека нації як складова її конкурентоспроможності / (тези) Інноваційні стратегії підвищення конкурентоспроможності та забезпечення економічної безпеки регіонів України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 25 берез. 2008 р. -Донецьк, 2008. – С. 238-240.    
21 Роль мас-медіа у формуванні глобалізованих ринків та сучасного бізнес-середовища (стаття) Наукові праці Наукового товариства ім.. Тараса Шевченка (НТШ), – Львів, 2008 с. 123-137. (Фахове видання)    
22 Медіаінформаційна міфологізація тероризму (тези) Культура в українському суспільстві: стан та проблеми : зо. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 6—7 черв. 2008 р. — К., 2008. — С. 103—108. Кіслов В.В.  
23 Інформаційна культура державного управління в умовах глобалізації (стаття) Український соціум. – 2008. – № 3 (26).-С. 132-141. (Фахове видання) Кіслов В.В.  
24 Сценарії та джерела молодіжного екстремізму (тези) Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: міжнар. наук,-практ. конф. : тези доп. — К., 2009. — С. 532—533. Бурлака Л.  
25 Самопочуття людини в період криз комунікацій (стаття) Український бальнеологічний журнал. – 2009 – №3/4. – С. 86-88. (Фахове видання) Кіслов В.В.  
26 Інформаційно-комунікаційні аспекти антитерористичної діяльності в системі захисту прав людини : понятійний апарат (стаття) Європейські перспективи. — 2010. — № 1. — С. 78—81. (Фахове видання)    
27 Медіа-інформаційний тероризм, принципи, заходи протидії та нейтралізації (стаття) Стратегічна панорама. — 2009. — № 1, —С. 162—168. (Фахове видання)    
28 Безпека масових комунікацій та інформаційний суверенітет нації (стаття) Стратегічна панорама. — 2009. — № 1, —С. 184—189. (Фахове видання)    
29 Безпека масових комунікацій як складова інформаційного суверенітету (тези) Актуальні проблеми міжнародної безпеки: Український вимір: Матеріали круглих столів та конференцій, проведених Національним інститутом проблем міжнародної безпеки впродовж 2008-2009 років. -К.: Вид. дім «Стилос», 2010. С. 520-524    
30 Щодо питання комунікативних криз у ЗМІ (тези) Актуальні проблеми міжнародної безпеки: Український вимір: Матеріали круглих столів та конференцій, проведених Національним інститутом проблем міжнародної безпеки впродовж 2008-2009 років. – К.: Вид. дім «Стилос», 2010. С. 482-484    
31 Комунікативні ризики національної безпеки у процесі становлення та формування електронного врядування (тези) Актуальні проблеми міжнародної безпеки: Український вимір: Матеріали круглих столів та конференцій, проведених Національним інститутом проблем міжнародної безпеки впродовж 2008-2009 років. — К.: Вид. дім «Стилос», 2010. С. 602-606    
32 Социология политической мобильности и проблемы безопасности (тези) Молодий будівничий України № 27: Тези доповіді міжнародної молодіжної наук.-практичної конф. «Європейські шлях розвитку України: плани і реалії». Т.2, – К: КиМУ, 2010. -С. Г регор Р. (Чехія)  
33 Інформаційно-комунікаційні аспекти антитерористичної діяльності в системі захисту прав людини: понятійний апарат (стаття) Наше право OU R LAW – 2010 – 3 10-С. 103 – 106. (Фахове видання)    
34 Т рансформаційні процеси медіа-безпеки та медіатераризму (стаття) Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. -2010. -№2. -С. 189-195 (Фахове видання)    
35 Політична безпека масових комунікацій (монографія) К.: «Леся», 2010. -208с. (Монографія)    
36 Особливості суспільних взаємовідносин в інформаційну епоху (стаття) Збірник наукових праць Київського міжнародного університету. Психологічні науки: Проблеми і здобуття. – К.: КиМУ, 2011.-Вип. 2.-С. 189-196-С. 130-141. (Фахове видання)    
37 Медіакратія та медіатероризм в умовах сучасних міжнародних відносин (тези) Аналітик міжнародних відносин // Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції // Київ, 2011 – С.    
38 Формування іміджу в політичній рекламі (тези) Молодий будівничий України Тези // К., 2011-С 189-190    
39 Міфологічні виміри реклами (стаття) Психологічні науки: проблеми і здобутки. Збірник наукових статей Ін-ту соціальної та політичної психології. Вип. 3. -К. : КиМУ, 2011.-С. 71-90. (Фахове видання)    
40 Державне управління безпекою рекламної інформації мережевих структур (тези) Реклама в Україні: інтеграція теорії та практики. – К.: КНТЕУ, 2011.-С.    
41 Соціально-етичний маркетинг ринку праці (стаття) Сучасні проблеми маркетингу ринку праці: матеріали між нар. наук.-практ. конф. (25 жовтня 2012 p., м. Київ) / упоряд. О.Ю. Білкова, Л.Г. Новаш, М.В. Судаков. – К.: ІПК ДСЗУ, 2012. – С. 145-156. с.    
42 Психологічні особливості входження людини в інформаційне суспільство (стаття) Психологічні науки: проблеми і здобутки. Збірник наукових статей Ін-ту соціальної та політичної психології. Вип. 3. -К. : КиМУ, 2012. -С. 182-195. (Фахове видання)    
43 Інструментарій іміджології в маркетингових комунікаціях ринку праці (тези) Основні напрями гармонізації зайнятості населення на сучасному етапі соціально-економічних реформ в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 23 травня 2012 р. – К. : ІПК ДСЗУ, 2012.-С. 118-124.    
44 Нові особливості мас-медіа в системі міжнародних відносин (тези) Молодий будівничий України № 32 : у 2 томах : матеріали XVII міжнарод. молодіжної наук.-практ. конф. “Європейський шлях розвитку України: плани і реалії”, 07-08 квітня 2012 року. – К., 2012. -Т. 2.-С. 109-111. С. Малаш  
45 Політична складова безпеки світового інформаційного розвитку (тези) Інноваційний розвиток суспільства За умов крос-культурних взаємодій: Збірник матеріалів п’ятої Міжнарод. наук.-практ. конф. для студентів, аспірантів, науковців, 26-28 квітня 2012 р. -Суми, 2012,-С. 50-53.    
46 Михайло Драгоманов у всесвітній плеяді політичних мислителів (тези) Проблеми державного будівництва в Україні №20: у 2 томах: тези доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Україна в євро інтеграційних процесах», 18-19 лютого 2012 року / Київський міжнародний університет – К.: КиМУ, 2012. – Т.2. – С. 35-39. Кіслов В.В.  
47 Спадщина М.П.Драгоманова в цивілізаційному дискурсі навколо проблем тероризму (тези) Проблеми державного будівництва в Україні №20: у 2 томах: тези доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Україна в євро інтеграційних процесах», 18-19 лютого 2012 року / Київський міжнародний університет – К.: КиМУ, 2012. – Т.2. – С. 39-44.    
48 Передумови формування теорії соціально-етичної реклами в Україні (тези) Реклама в Україні: інтеграція теорії та практики. – К.: КНТЕУ, 2012. -С. 70-72    
49 Сучасний науковий дискурс щодо визначення поняття «політичні комунікації (стаття) Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. -2012. -№ 3. – С. 146-155 (Фахове видання) Дабіжа В. .  
50 Сучасні медіа та інформаційні війни (монографія) К.: КиМУ, «МП Леся». – 2012. -240с. (Монографія)    
51 Г еополітичні трансформації та загрози принципам міжнародного права (стаття) Наше право OU R LAW — 2013. — № 2 – С. 192-195 (Фахове видання) Малаш С.  
52 Система маркетингових комунікацій в державному управлінні (стаття) Вісник – К.: КНТЕУ, 2013., № 1 -С. 29-38 (Фахове видання)    
53 Термінологія комунікацій: теоретичний дискурс та його практичне використання (стаття) Електронне наукове фахове видання. Державне управління: удосконалення та розвиток – 2013 – №3 – Режим доступу: http: // www. dv. navka. com. u a/ ?op=T&z=551 (Фахове видання)    
54 Соціокомунікаційний маркетинг як механізм державного управління: основні принципи (стаття) СВІТ соціальних комунікацій: наук. журн. [гол. Ред.. О.М. Холод]. – Т. 10. – К: КиМУ, ДонНУ, КПУ, 2013. – С. 26-30    
55 Системний аналіз управлінських політичних криз (стаття) Актуальні правові та організаційні проблеми публічного управління та судочинства: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кіровоград, 12-13 квітня 2013 p.): У 2-х частинах. – Частина перша: «Науково-практичний аспекти оптимізації управлінської діяльності органів державної влади. Розбудова системи місцевого самоврядування України в умовах здійснення політичної реформи» – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2013. -С. 87 -90.    
56 Systemic nature of administration crises (стаття) Strategy of enterprises in the waiting period of the crisis: economic social and legal aspects; XI International Scientific Symposium. May 15-16 2013. -K. Kyiv National Universality of Trade and Economics 2013/- 322 p    
57 Воєнно-політичний маркетинг та його місце в реалізації державного управління (стаття) Електронне наукове фахове видання. Державне управління: удосконалення та розвиток – 2013 – №6 – Режим доступу: 1Ш:р:/Л¥%ту. dv.navka.com.ua/ ?ор=1&г=583 (Фахове видання)    
58 Теоретичні засади антикризової інформаційно- управлінської діяльності (тези) Дні інформаційного суспільства-2013: Матеріали щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю, Київ, 20-21 травня 2013 р. / У поряд.: М.М.Малюга; За заг. ред. д.держ.упр., проф. Н.В.Грицяк. -К.: СІТІ КИЇВПРІНТ, 2013.-С. 105-107    
59 Маркетинговые коммуникации как механизмы государственного управления (стаття) Информационное развитие России и Украины: состояние, тенденции и перспективы взаимодействия. Сборник трудов видеоконференции 12 февраля 2013 г. Харков: ХарРІ НАДУ «Магіст», 2013. – С. 42-45    
60 Сучасні медіа та інформаційні війни 2-ге вид. – К.: «МП Леся», 2013. -240с. (Монографія)    
61 Проблеми безпеки інформаційного розвитку людства (стаття) Політичний менеджмент: науковий журнал. 2013 – № 1-2. -С. 145-152 (Фахове видання)    
62 Інформаційні війни (монографія) К.: КНТЕУ, 2013.-300с. (Монографія)    
63 Принципи соціально-етичного маркетингу в державному управлінні (стаття) Науково-виробничий журнал Держава та регіони. Серія: державне управління. 2013 – № 2. -С. 171-175 (Фахове видання)    
64 Особливості інформаційних відносин в інформаційному суспільстві (стаття) Збірник наукових статей Київського міжнародного університету йІнституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія. «Психологічні науки: проблеми і здобутки» . 2013 – № 4. – С.109-117 (Фахове видання) Жиляєв І.Б. Кіслов В.В.  
65 Информационнокоммуникационные формы убеждения в деятельности органов государственной власти (стаття) Вестник академии знаний. -Краснодар, 2013. -№ 3 (6). -С160-164 (Фахове видання)    
66 Перспективи формування системи маркетингових комунікаці як механізм державного управління (тези) Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 15 листопада 2013 р. / за ред. В.М. Огаренка, А.ОМ Монаєнка та ін. -Запоріжжя : КПУ, 2013. – С.139 -141    
67 Маркетинговые коммуникации государственного управления эпохи постмодерна (тези) Коммуникационные стратегии информационного общества : труды Международной научно-теоритичиской конференции. -СПб. : Изд-во Политехи. Ун-та, 2013.-С. 195-197    
68 Інформаційні війни як форма державних маркетингових комунікацій (тези) Реклама: інтеграція теорії та практики: тези доп. VII Міжнародної науково-практичної конференції / відп. Ред.. A.A. Мазаракі. – K.: Київ. Нац.. торг-еконо. Ун-т, 2013, – С. 82-83.    
69 Соціально-етичні аспекти державного управління (тези) Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: матеріали VII регіон. Наук.-практ. Конф. за міжнар. Участю / за аг. Ред.. О.Б. Кірєєвої. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2013. – С.239-241    
70 Комунікації публічного адміністрування як елемент розбудови ноосфери (тези) Розвиток публічного адміністрування: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2013 р. м. Рівне) / Київський університет права НАН України [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Собчук Генрік, Чернецька О.В., Луц В.В., Потехін О.В ]. -Рівне : НУВПП, 2013. – С. 180 -183    
71 Социокоммуникативны й маркетинг органов государственной власти (статья) Развитие института государственной службы в регионах: международный и российский опыт. Международная научно-практическая конференция (19 сентября 2013 г.) В 3-х т. Т. II / Под общей редакцией доктора политических наук, профессора В.Ф. Ницевича. – Орёл: Изд-во ОФ РАНХиГС, 2013.-С. 129- 132    
72 Системність криз та кризи управління: поняття та підходи до оцінювання (стаття) Вісник Національної академії державного управління при Президентові України – Київ, 2013, – № 2 – С.23-29. (Фахове видання)    
73 Bild Marketing des Staates und des Landes (стаття) International Magazin WISSENSCHAFT EUROPA. Wissenchaftliche Publication Serie: S ozial wi s senschaft Geisteswissenschaft . – Solingen, September-October 2013. – № 3. -P. 3-6 (Фахове видання)    
74 Державні та протесті комунікації під час політичних криз (стаття) Електронне наукове фахове видання. Державне управління: удосконалення та розвиток -2014 – №1 – Режим доступу: litt d://www. dv. navka. com. ua/?OD- 1 &z=674 (Фахове видання)    
75 Kommunikations Strategie marketing system (стаття) International Magazin WISSENSCHAFT EUROPA. Wissenchaftliche Publication Serie: Sozialwissenschaften Geisteswissenschaften . – Solingen, Januar-Februar-Marz 2014. – № 1. -P. 10-14 (Фахове видання)    
76 Marketing- Kommunikation bei der Umsetzung Entscheidungen des Manadgements gerichtet (стаття) International Journal WISSENSCHAFT EUROPA UNIVERSUM. Serie: Gei steswi ssenschaft Sozialwissenschaft . – 2014. – № 1. -P. 19-23 (Фахове видання)    
77 Інформаційне управління в соціально-економічних системах (стаття) Інвестиції: практика та досвід -Київ, 2014, № 3 лютий. – С.123-128 (Фахове видання)    
78 Государственные и политические коммуникации: понятийный аспект в свете теории ноосферы (стаття) Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики (входит в перечень ВАК). Тамбов: Грамота, 2014. №2. Ч. 1. С. 53-56./ http://www. gramota. net/m at erial s/3 / 2014/2-1/12.html (Фахове видання) Дабіжа В.  
79 Імідж-маркетинг як механізм державного управління процесами формування політичної духовності (стаття) Політика і духовність в умовах глобальних викликів. Політичні науки та методики викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22 [Відп. Ред.. О.В. Бабкіна] -К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2014. С.321-327    
80 Пряма комунікація виконавчої влади із суспільством (стаття) Електронне наукове фахове видання. Державне управління: удосконалення та розвиток -2014 – №3 – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op:=l &z=696 (Фахове видання)    
81 Інформаційний лобізм як вид державних маркетингових комунікацій (стаття) Міжнародний науково-практичний журнал Економіка & держава -Київ, 2014, – № 4 квітень. – С. 125-127 (Фахове видання)    
82 Використання методів нечіткої логіки в моделюванні систем державного управління (тези) Місцеве самоврядування – основа сталого розвитку України : матеріали щоріч. Всеукр. наук,-практ. конф. за між нар. участю (Київ, 16 травня. 2014 р.) : у 2т. / за наук. Ред.. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Впащенка, С.В. Загороднюка. -К: НАДУ, 2014. -Т.1.-С.42-44    
83 Масова комунікація як система соціальної взаємодії (стаття) Актуальні проблеми державного управління. Збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління. Одеса, 2014, № 2 (58) – С. 29-32 (Фахове видання)    
84 Імідж країни у просторі соціокультурних комунікацій (стаття) Науково-виробничий журнал Держава та регіони. Серія: державне управління. 2014 – № 2. -С. 15-19 (Фахове видання)    
85 Інформаційна безпека та свобода комунікацій: суперечки та компроміси (тези) Smart-освіта: ресурси та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. (Київ, 16-17 жовтня 2014 р.) : тези доповідей. – К. : Київ. нац. торг,-екон. ун-т, 2014. – С. 344-345    
86 Роль ЗМІ у формуванні політичного дискурсу (стаття) СВІТ соціальних комунікацій: наук. журн. [гол. Ред.. О.М. Холод]. – Т. 10. – K.: КНУКІМ, КПУ, 2014.-С. 26-30    
87 Ризики інформаційних трансформацій у державно- управлінських системах (тези) Публічне управління: шляхи розвитку: матеріали наук.-практ. конф. за між нар. участю (Київ, 26 листоп. 2014 р.) : у 2т./ [ за наук. Ред.. Ю.В. Ковбасюка, С.А. Романюка, О.Ю. Оболенського]. -K.: НАДУ, 2014.-Т.1.-С. 51-53    
88 Нові функції воєнно- політичного маркетингу у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку (тези) Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохороних органів і військових формувань України : тези VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 21 листопада 2014 року). – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2014. – С. 62    
89 Інформаційні трансформації соціально-політичного простору (тези) Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком . Матеріали VIII Регіональної науково-практичної конференції за міжнародною участю (м. Дніпропетровськ, 28 листопада2014 р.) Дніпро-вськ: ДРІДУ НАДУ, – 2014, – С. 275-278    
90 Інформаційні війни як вид маркетингових комунікацій (тези) Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 1914-2014: тези доп. / Уклад. : A.A. Мельниченко, П.В Кутуєв, А.О. Мігалуш //Матеріали між нар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27-28 листопада 2014 р.). – К. : НТУУ «КІЛ», 2014. -С. 78-79    
91 Інформаційно- психологічні операції у системах маркетингових комунікацій (стаття) Збірник наукових статей Київського міжнародного університету йІнституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія : «Психологічні науки: проблеми і здобутки». Випуск 6. – К. : КиМУ, 2014.-С. 61-74 (Фахове видання)    
92 Маркетингові комунікації суб’єктів державного управління (тези) Реклама: інтеграція теорії та практики : тези доп. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 21 листопада 2014 р.) / відп. ред. Є.В. Ромат. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014.-С. 70-71.    
93 Брендинг як вид державних маркетингових комунікацій (стаття) Інвестиції: практика та досвід -Київ, 2015, № 1 січень. – С. 136-140 (Фахове видання)    
94 Піар в системах маркетингових комунікацій органів державного управління (стаття) Інвестиції: практика та досвід -Київ, 2015, № 4 січень. – С. 118-122 (Фахове видання)    
95 Етичний маркетинг органів державної влади (тези) Рівень ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації: матеріали міжнародної наук.-практ. конференції (м. Львів, 27-28 лютого 2015 року). – Львів : ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2015. -С. 70-74.    
96 Роль ЗМЗ у формуванні політичного дискурсу як засіб державного маркетингу (стаття) Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України № 1/2015 -С. 133-137 (Фахове видання)    
97 Значення комунікацій як елемента розбудови ноосфери (до 150-ти річчя від дня народження Володимира Івановича Вернадського) (стаття) Науково-виробничий журнал Держава та регіони. Серія: соціальні комунікації. 2014 – № 3. -С. 4-7 (Фахове видання)    
98 Стратегічні та інноваційні засади державних маркетингових комунікацій (стаття) Інвестиції: практика та досвід -Київ, 2015, № 7 січень. – С. 132 -135 (Фахове видання)    
99 Боротьба за новий світовий устрій та цивілізаційний дрейф націй (тези) «Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної цивілізації:історичні, соціологічні, політологічні аспекти»: Матеріали міжнародної науко во-практичної конференції, м. Хнрсон, 17-18 квітня 2015 р. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. -С. 174-176    
         

№ з/п

Найменування праць

Видавництво, журнал (назва, №, рік або № авторського свідоцтва)

Прізвище співавторів

 

Монографії

1. European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland. Vol. 2: collective monograph Ed. by М. Kiedrowska, A. Erechemla and T. Branecki. – Sandomierz: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. – 476 p. / Закономірності маркетингових комунікацій y практиці публічного управління. – С. 143-161 Asadchykh O.V., Smovzhenko L.Y. et al.  
2. Маркетинговые коммуникации в публичном администрировании: монография LAP Lambert Académie Publishing, 2018. -419 c. / Раздел 2. Система государственных маркетинговых коммуникаций и ее составляющие. – С. 57-167; Раздел 3. Характеристика государственных маркетинговых коммуникаций как средства государственного управления. -С. 168-284; Раздел 4. Основные средства современных государственных маркетинговых коммуникаций и их влияние на формирование государственной политики. -С. 285-372 Романенко E.A., Чаплай И.В.  
3. The Economics of the XXI Century: Current State and Development Prospects London: Sciemcee, 2018. -416 p. / Risks in communication of public management. – P. 17-34 Golovin A., Parhom-chuk M. et al.  
4. Маркетингова комунікологія як механізм реалізації державної політики: монографія К: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2018.-412 с. / Розділ 2. Маркетингові комунікації як структурно-функціональна складова реалізації та розвитку державної політики. – С. 53-164; Розділ 3. Державні маркетингові комунікації як інструмент взаємодії органів державної влади та громадськості. – С. 165-277; Розділ 4. Основні засоби сучасних державних маркетингових комунікацій та їх вплив на формування державної політики. – С. 278-362 Романенко Є.О., Чаплай І. В.  
5. Соціально-етичний маркетинг. – 2-ге вид., перероб. і допов.: монографія За заг. ред. A.A. Мазаракі, Є.В. Ромата- K.: Київ, нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 372 с. /1.1. Основні етапи розвитку економіко-етичної теорії домаркетингового періоду. – С. 8-24; 1.3.1.    Проблеми сучасного соціуму як передумова використання концепції соціально-етичного маркетингу. – С. 49-69; 1.5. Основні принци соціально-етичного маркетингу. – С. 104-110; 2.4.4. Соціально-етичний маркетинг в електронній торгівлі. – С. 228-237; 3.7.2.    Соцікомунікаційна взаємозалежність маркетингових комунікацій у державних системах. -С. 322-332; Висновки. – С. 363-371 Ромат Є.В., Алданько-ваГ.В., Березовик К.В. та ін.  
6. Час вибору: виклики інформаційної епохи: колективна монографія За заг. ред. O.A. Івакіна, Д.В. Яковлева. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 472 с. / Впливові складові вибору. -С. 446^159    
7. Система державних маркетингових комунікацій: теорія і практика: монографія К.: «МП Леся», 2015.-408 с.    
8. Соціально-етичний маркетинг: монографія За заг. ред. A.A. Мазаракі,. Є.В. Ромата. – K.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 328 с. /1.1. Основні етапи розвитку економіко-етичної теорії домаркетингового періоду. – С. 9-26; 1.3.1. Проблеми сучасного соціуму як чинник активізації використання концепції соціально-етичного маркетингу. – С. 50-69; 1.5.    Основні принци соціально-етичного маркетингу. – С. 118-124; 1.6.    Психологічні аспекти соціально етичного маркетингу. – С. 125-140; Загальні висновки. – С. 319-327 Мазаракі A.A., Ромат Є.В., Алданько-ва Г.В. та ін.  
9. Інформаційні війни: монографія K.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. -300 с.    
10. Сучасні медіа та інформаційні війни: монографія K.: КиМУ, 2013.-211 с.    
11. Сучасні медіа та інформаційні війни: монографія 2-ге вид. – К.: «МП Леся», 2013. — 240 с.    
12. Сучасні медіа та інформаційні війни: монографія К.: КиМУ, 2013.-211 с.    
13. Політична безпека масових комунікацій: монографія К.: «МП Леся», 2010. – 208 с.    
14. Критерії визнання вченого: колективна монографія За ред. О.Ф. Коновця. – К.: НТШ, 2008. -98 с. 1.4. Наукова еліта та криза комунікацій. – С. 39^16 Кіслов В.В.  

Статті та тези доповідей

15. Особливості методології викладання основ державного управління (доповідь) Scientific and ptdagogic internship “Training programmes for social sciences experts in Ukraine and EU countries: focus on the future”: Internship proceedings, 3-14 June, 2019. – Italy: Venice, 2019.-P. 21-26.    
16. Гібридні кризи соціально-економічних систем (стаття) Інвестиції: практика та досвід. – 2019. -№ 10. – С. 73-77.    
17. Моделювання системи комунікації публічного адміністрування засобами нечіткої логіки (тези) Science progress in European countries: new concepts and modem solutions: Papers of the 7th International Scientific Conference. May 31, 2019. – Germany: Stuttgart, 2019. – P. 190-199.    
18. Розробка рекламної кампанії видавництва на засадах соціально- етичного маркетингу (стаття) Соціально-комунікаційні та мистецтвознавчі процеси в аспекті історичного розвитку і сучасності: зб. наук, праць. У 2-х т. – К.: КиМУ, 2019. -Т. 2.-С. 5-21    
19. Інформаційний вплив на свідомість населення у конфліктних ситуаціях (стаття) Науково-інформаційний вісник Національної академії наук вищої освіти України. – 2019. – № 1-2 (106-107).-С. 71-74    
20. Establishment of scientific research in communication studies in the 1920s – 1940s (стаття) History of science and technology, 2019, vol. 9, issue’l (14) – P. 99-108    
21. Боротьба за новий світовий прядок та гібридні кризи (стаття) Проблеми міжнародних відносин: зб. наук, праць. – К.: КиМУ, 2019. – Вип. 15.-С. 15-37    
22. Історико-політична та воєнно-історична реклама (тези) Журналістика та реклама: вектори взаємодії: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2019 p.). – К.: Київ. Нац. торг.-екон. ун-т, 2019. -С. 127-130    
23. Нормативно-правовий механізм та психомотиваційні засади інформаційно-комунікаційного забезпечення у державному управлінні (стаття) Економика & держава – К.: ІПКДСЗУ, 2019,-№1-С.21-24    
24. Механізми державного управління у протидії гібридним кризам (тези) Державне і муніципальне управління: теорія, методологія, практика: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 1-2 березня 2019 р. -Запоріжжя: Класичний приватний ун-т, 2019.-С. 67-70.    
25. До назви дисциплін з публічного адміністрування у національних реаліях (тези) Європейський вимір реформування публічного управління в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (2 листопада 2018 p.). – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2018. -134-136    
26. История становления основ теории информации в сороковые годы XX века (тези) International Scientific and Practical Conference “Achievements and problems in the field of social sciences in the modem world”. Baku, The Republic of Azerbaijan, December 14-15, 2018. — Baku: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018.-P. 84-87    
27. State marketing communications (стаття) Economic Development and Cultural Change. – Chicago. – 2017. – Vol. 65, №3. -P. 511-523    
28. Розвиток системи державних маркетингових комунікацій в Україні (автореферат дис.) Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління». -К., 2017.-37 с.    
29. Розвиток системи державних маркетингових комунікацій в Україні (дисертація) Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління». – К., 2017. — 417 с.    
30. Міфологічність як закономірність маркетингових комунікацій у публічному управлінні (тези) International research and practice conference “Modem methods, innovations and operational experience in the field of social sciences”: Conference proceedings, October 20-21, 2017. -Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. -Р. 103-105    
31. Safety of information of educational communication systems (тези) International Scientific-Practical Conference Theoretical and applied researchers in the field of pedagogy, psychology and social sciences: Conference Proceedings, December 28-29, 2016. – Kielce: Holy Cross University, 2016. – P. 169-170    
32. Hybrid marketing communications in public administration (тези) Zbormk prispevkov z medzinarodna vedecko-prakticka konferencia Realita a perspektlvy vyvoja spolocnosti: socialne, psychologicke a politicke aspekty (28-29 oktobra 2016). – Vydal: Vysoka skola Danubius, Sladkovicovo, 2016. -P. 13-16    
33. Безпека інформації державних маркетингових комунікацій (тези) Актуальні питання суспільних наук: наукові дискусії: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, Україна, 19-20 серпня 2016 р.). – К.: ГО «Київська наук, суспільнознавча організація», 2016. – 74-77    
34. Організація комунікативної стратегії державних систем маркетингу (стаття) Молодий вчений. – 2016. – № 8 (35). -Ч. 2.-С. 226-231    
35. Mythological component of marketing communications (стаття) Cambridge Journal of Education and Science. Vol. II. – Cambridge University Press.-2016.-№ 1 (15). – P. 161-169    
36. Основні принципи інформаційно- політичного впливу на свідомість населення інших країн (тези) Людське співтовариство: актуальні питання наукових досліджень: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 19-20 лютого 2016 p.). – Дніпропетровськ: НО «Відкрите суспільство», 2016. — С.96-99    
37. Мифологическая составляющая маркетинговых коммуникаций (стаття) Коммуникология [Communicology]. -2015.-Т. 3, № 6. – С. 79-87 Ромат Е.В.  
38. Г осударственный маркетинг территорий (стаття) Вестник Казахского нац. пед. ун-та им. Абая. Серия: Социологические и политические науки. – 2015. – № 3 (51).-С. 69-72    
39. Маркетинговий інструментарій реалізації управлінських рішень (стаття) Молодий вчений. – 2015. – № 5 (20). — Ч. 4.-С. 136-140    
40. Інформаційні ризики управлінських систем (стаття) Молодий вчений. – 2015. – № 7 (22). -Ч. 2.-С. 144-147    
41. Міфологічні виміри маркетингових комунікацій (стаття) Молодий вчений. — 2015. — № 9 (24). — Ч. 2.-С. 156-160    
42. Т ранзитол огічні аспекти державних маркетингових комунікацій (тези) Сучасні тенденції в історії, соціології, політології та філософії: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 25-26 вересня 2015 р.). – Львів: ЕО «Львівська фундація суспільних наук», 2015.-С. 118-120    
43. Брендинг як вид державних маркетингових комунікацій (стаття) Інвестиції: практика та досвід. — 2015. — № 1.-С. 136-140    
44. Піар в системах маркетингових комунікацій органів державного управління (стаття) Інвестиції: практика та досвід. — 2015. — № 4. – С. 118-121    
45. Етичний маркетинг органів державної влади (тези) Рівень ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 27-28 лютого 2015 р.). – Львів: ЕО «Львівська фундація суспільних наук», 2015.-С. 70-74    
46. Роль ЗМІ у формуванні політичного дискурсу як засіб державного маркетингу (стаття) Наукові записки Ін-ту законодавства Верховної Ради України. – 2015. – № 1. -С.133-137    
47. Інтегровані маркетингові комунікації органів державного управління (тези) Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Херсон, 25-26 вересня 2015 р.). – Херсон: Видавничий дім “Еельветика”, 2015. -С.154-158    
48. Е осударственный маркетинг территорий (стаття) Маркетинг и реклама. – 2015. – № 5-6 (224-225). – С. 22-24    
49. Цивілізаційний дрейф та соціальне | ущемлення як чинники кризових явищ і революцій (тези) Наукова дискусія: питання соціології, політології, філософії та історії: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 22-23 травня 2015 р.). -Одеса: Нац. ун-т “Одеська юридична академія”, 2015. – С. 182-184    
50. Advertising agency marketing management (стаття) Baltic Journal of Economic Studies. Riga: Baltija Publishing. – 2015. -Vol. 1, № 1. — P. 98-104 Horobei Y.  
51. Е-маркетинг у системі е-урядування (стаття) Державне управління: теорія та практика. – 2015. – № 1. – С. 49-54. -Режим доступу до журналу : http://www.e- patr.academy .gov.ua/2015_1 /9.pdf.    
52. Стратегічні та інноваційні засади державних маркетингових комунікацій (стаття) Інвестиції: практика та досвід. — 2015. — № 7. – С. 132-135    
53. Боротьба за новий світовий устрій та цивілізаційний дрейф націй (тези) Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної цивілізації: історичні, соціологічні, політологічні аспекти: матеріали міжнар. наук.-прак. конф. (м. Херсон, 17-18 квітня 2015 р.). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 174-177    
54. Значення комунікацій як елемента розбудови ноосфери: (до 150-тиріччя від дня народження Володимира Івановича Вернадського) (стаття) Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2014 – № 3 (19). – С. 4-7    
55. Інформаційно-комунікаційна складова процесу прийняття політичних рішень (стаття) Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – 2014. – Вип. 15. -С. 27-34 ДабіжаВВ.  
56. Інформаційні війни як вид маркетингових комунікацій (тези) Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 1914-2014: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27-28 листопада 2014 р.). – K.: НТУУ «КПІ», 2014. -С. 78-79    
57. Інформаційно- психологічні операції у системах маркетингових комунікацій (стаття) Психологічні науки: проблеми і здобутки: збірник наук, статей Київського міжнар. ун-ту й Ін-ту соціальної та політичної психології НАПН України. – K.: КиМУ, 2014. -Вип. 6.-С. 61-74    
58. Маркетингові комунікації суб’єктів державного управління (тези) Реклама: інтеграція теорії та практики: тези доп. VIII міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 21 листопада 2014р.)-К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. -С. 70-71    
59. Ризики інформаційних трансформацій у державно- управлінських системах (тези) Публічне управління: шляхи розвитку: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 листопада 2014 р.): у 2 т. – К.: НАДУ, 2014.-Т. 1,-С. 51-53    
60. Нові функції воєнно-політичного маркетингу у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку (тези) Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України: тези VII Всеукр.’наук-практ. конф. (Хмельницький, 21 листопада 2014 р.). – Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2014.-С. 62    
61. Інформаційні трансформації соціально- політичного простору (тези) Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: матеріали VIII регіон, наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 28 листопада 2014 р.). – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 275-278    
62. Інформаційна безпека та свобода комунікацій: суперечки та компроміси (тези) Білаті-освіта: ресурси та перспективи: матеріали міжнар. наук.-метод. конф. (Київ, 16-17 жовтня 2014 р.): тези доповідей. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014.-С. 344-345    
63. Інформаційне управління в соціально- економічних системах (стаття) Інвестиції: практика та досвід. – 2014. -№ 3. – С. 123-128    
64. Государственные и политические коммуникации: понятийный аспект в свете теории ноосферы (стаття) Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики: в 2 ч. -Тамбов: Грамота, 2014. – № 2 (40). -Ч. 1.-С. 53-56 Дабижа В.В.  
65. Імідж-маркетинг як механізм державного управління процесами формування політичної духовності (стаття) Політика і духовність в умовах глобальних викликів. Політичні науки та методики викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. Серія 22. – К.: Вид-во Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова, 2014. -Спецвипуск. -С. 321-327    
66. Пряма комунікація виконавчої влади із суспільством (стаття) Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2014. – № 3 – Режим доступу до журналу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=l&z=6 96    
67. Інформаційний лобізм як вид державних маркетингових комунікацій (стаття) Економіка & держава. – 2014. – № 4. -С.125-127    
68. Використання методів нечіткої логіки в моделюванні систем державного управління (тези) Місцеве самоврядування – основа сталого розвитку України: матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 16 травня. 2014 p.): у 2 т. – K.: НАДУ, 2014. – Т.1. -С. 42-44    
69. Масова комунікація як система соціальної взаємодії (стаття) Актуальні проблеми державного управління: збірник наук, праць Одеського регіонального ін-ту державного управління. – Одеса, 2014. -№ 2 (58) – С. 29-32    
70. Імідж країни у просторі соціокультурних комунікацій (стаття) Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2014 – № 2 (46). -С. 15-19    
71. Державні та протестні комунікації під час політичних криз (стаття) Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2014. – № 1 – Режим доступу до журналу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=l&z=6 74    
72. Kommunikationsstra-tegie Marketing Systems (стаття) International Magazin Wissenschaft Europa. Serie: Geisteswissenschaften Sozialwissenschaften. – 2014. – № 1. -S. 8-11    
73. Marketing-Kommunikation bei der Umsetzung Entscheidungen des Managements gerichtet (стаття) Wissenschaft Europa Universum. International Journal. Serie: Sozialwissenschaft Geisteswissenschaft. -2014.-№ l.-S. 19-23    
74. Психологічні особливості входження людини в інформаційне суспільство (стаття) Педагогічна теорія і практика: збірник наук, праць Ін-ту педагогіки НАПН України та Київського міжнар. ун-ту. -К. :КиМУ, 2014.-Вип. 5,-С.218-230    
75. Системність криз та кризи управлінських систем (стаття) Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2013. – № 2 -С. 23-29    
76. Bild Marketing des Staates und des Landes (стаття) International Magazin Wissenschaft Europa. Wissenschaftliche Publikationen. Serie: Sozialwissenschaft Geisteswissenschaft. – 2013. – № 3. -S. 3-6    
77. Комунікації публічного адміністрування як елемент розбудови ноосфери (тези) Розвиток публічного адміністрування: збірник матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (Рівне, 24-25 жовтня 2013 р.). -Рівне: НУВГП, 2013.-С. 180-183    
78. Соціально-етичні аспекти державного управління (тези) Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: матеріали VII регіон, наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Дніпропетровськ, 29 листопада 2013 р). – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2013.-С. 239-241    
79. Социокоммуника-тивный маркетинг органов государственной власти (тези) Развитие института государственной службы в регионах: международный и российский опыт: междунар. науч,-практ. конф. (Орел, 19 сентября 2013 г.): в 3 т. – Орёл: Изд-во ОФ РАНХиГС, 2013. – Т. 2. – С. 129-132    
80. Принципи соціально-етичного маркетингу в державному управлінні (стаття) Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2013 – № 2 (42). -C. 171-175    
81. Особливості інформаційних відносин в інформаційному суспільстві (стаття) Психологічні науки: проблеми і здобутки: збірник наук, статей Київського міжнар. ун-ту й Ін-ту соціальної та політичної психології НАПН України. – K.: КиМУ, 2013. -Вип. 4. – С.’ 109-117 Жиляєв І.Б., Кіслов В.В.  
82. Информационнокоммуникационные формы убеждения в деятельности органов государственной власти (стаття) Вестник академии знаний. — 2013. — №3(6).-С. 160-162    
83. Перспективи формування системи маркетингових комунікацій як механізмів державного управління (тези) Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 15 листопада 2013 р.). – Запоріжжя: КПУ, 2013. — С.139—140    
84. Маркетинговые коммуникации государственного управления эпохи постмодерна (тези) Коммуникационные стратегии информационного общества: труды междунар. науч.-теорет. конф. (Санкт-Петербург, 20-23 ноября 2013 г.). -СПб.: Изд-во Политехи, ун-та, 2013. — С. 195-197    
85. Безпека маркетингових комунікацій владних структур (тези) Безпекознавство: теорія та практика: матеріали I Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Луганськ, 15 березня-15 квітня 2013 p.). – Луганськ: СхІдноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, 2013.- С. 246-247    
86. Інформаційні війни та український соціум епохи постмодерну (тези) Варіації модерну та модернізації: український соціум в контексті глобальних процесів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28-29 листопада 2013 р.). – К.: Талком, 2013.-С. 326-328    
87. Інформаційні війни як форма державних маркетингових комунікацій (тези) Реклама в Україні: інтеграція теорії та практики: тези доп. VII Всеукр. наук.-прак. конф. (Київ, 18 грудня 2013 p.). -К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. -С. 82-83    
88. Проблеми безпеки інформаційного розвитку людства (стаття) Політичний менеджмент. — 2013. — № 1-2 (57-58).-С. 145-152    
89. Маркетинговые коммуникации как механизмы государственного управления (тези) Информационное развитие России и Украины: состояние, тенденции и перспективы взаимодействия: сборник трудов видеоконф. (Харьков, 12 февраля 2013 г.). – Харьков: Изд-во ХарРИ НАГУ «Магистр», 2013. — С. 42^15    
90. Системний аналіз управлінських політичних криз (тези) Актуальні правові та організаційні проблеми публічного управління та судочинства: збірник наук, праць міжнар. наук.-практ. конф. (Кіровоград, 12-13 квітня-2013 p.): у 2 ч. -Ч. 1.: Науково-практичні аспекти оптимізації управлінської діяльності органів державної влади. Розбудова системи місцевого самоврядування України в умовах здійснення політичної реформи. – К.: НДІ приват, права і підприємництва НАПрН України; Кіровоградський ін-т держ. та муніцип. управл. КПУ, 2013. – С. 87-90    
91. Systemic nature of administration crises (стаття) Strategy of enterprises in the waiting period of the crisis: economic social and legal aspects: XI International Scientific Symposium (Kyiv, May 15-16,2013). -K. Kyiv National Universality of Trade and Economics, 2013. – P. 162-168    
92. Воєнно-політичний маркетинг та його місце в реалізації державного управління (стаття) Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2013. – № 6. – Режим доступу до журналу: http://www.dy.nayka.com.ua/ ?op=T&z=583    
93. Теоретичні засади антикризової інформаційно- управлінської діяльності (тези) Дні інформаційного суспільства-2013: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 20-21 травня 2013 p. – К.: СІТІ КИЇВ ПРІНТ, 2013. -С.105-107 .    
94. Г еополітичні трансформації та загрози принципам міжнародного права (стаття) Наше право. – 2013. – № 2 -С. 192-195 Малаш С.  
95. Система маркетингових комунікацій у державному управлінні (стаття) Вісник Київського нац. торг.-екон. ун-ту. – 2013. – № 1 (87). – С. 29-38    
96. Термінологія комунікацій: теоретичний дискурс та його практичне використання (стаття) Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2013. – № 3. – Режим доступу до журналу: http://www.dy.nayka.com.ua/ ?op=T&z=551    
97. Соціокомунікацій- ний маркетинг як механізм державного управління: основні принципи (стаття) СВІТ соціальних комунікацій: наук, журн. – К.: КиМУ, ДонНУ, КПУ. -2013.-Т. 10. -С. 26-29    
98. Михайло Драгоманов у всесвітній плеяді політичних мислителів (тези) Україна в євроінтеграційних процесах: тези доповідей XVII міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18-19 лютого 2012 р.) [Проблеми державного будівництва в Україні № 20: у 2 т.]. -К.: КиМУ, 2012. – Т. 2. – С. 35-39 Кіслов В.В.  
99. Спадщина М.П. Драгоманова в цивілізаційному дискурсі навколо проблем тероризму (тези) Україна в євроінтеграційних процесах: тези доповідей XVII міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18-19 лютого 2012 р.) [Проблеми державного будівництва в Україні № 20: у 2 т.]. -К.: КиМУ, 2012. – Т. 2. – С. 39^13    
100. Передумови формування теорії соціально-етичної реклами в Україні (тези) Реклама в Україні: інтеграція теорії та практики: тези доповідей VI Всеукр. наук.-прак. конф. (Київ, 16 листопада 2012 р.). -К.: КНТЕУ, 2012. – С. 70-72    
101. Сучасний науковий дискурс щодо визначення поняття «політичні комунікації» (стаття) Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. – 2012. -№ 3. – С. 146-154 Дабіжа В.  
102. Нові особливості мас-медіа в системі міжнародних відносин (тези) Європейський шлях розвитку України: плани і реалії: матеріали XVII міжнар. молодіжної наук.-практ. конф. (Київ, 07-08 квітня 2012 р.) [Молодий будівничий України № 32]. – К.: КиМУ, 2012. – Т. 2. – С. 109-111 С. Малаш  
103. Політична складова безпеки світового інформаційного розвитку (тези) Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій: збірник матеріалів п’ятої міжнар. наук.-практ. конф. для студентів, аспірантів, науковців (Суми, 26-28 квітня 2012 р.). – Суми: РВВ КЗ СОІППО, СВС Панасенко І.М., 2012. – С. 50-53    
104. Соціально-етичний маркетинг ринку праці (тези) Сучасні проблеми маркетингу ринку праці: матеріали наук, праць міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25 жовтня 2012 р.). – К.: ІПК ДСЗУ, 2012. -С.145-155    
105. Інструментарій іміджології в маркетингових комунікаціях ринку праці (тези) Основні напрями гармонізації зайнятості населення на сучасному етапі соціально-економічних реформ в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 23 травня 2012 р). – К.: ІПК ДСЗУ, 2012.-С. 118-124    
106. Державне управління безпекою рекламної інформації мережевих структур (тези) Реклама в Україні: інтеграція теорії та практики: тези доповідей V Всеукр. наук.-прак. конф. (Київ, 18 листопада 2011 р.).-К.: КНТЕУ, 2011    
107. Медіакратія та медіатероризм в умовах сучасних міжнародних відносин (тези) Аналітика міжнародних відносин: матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 12 травня 2011 р.). – К.: КиМУ, Ін-т міжнародних відносин, 2011    
108. Формування іміджу в політичній рекламі (тези) Молодий будівничий України: матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 2011 р).-К.: КиМУ, 2011. -С 189-190    
109. Міфологічні виміри реклами (стаття) Психологічні науки: проблеми і здобутки: збірник наук, статей. – К.: КиМУ, 2011. – Вип. 3. – С. 71-90    
110. Інформаційно- комунікаційні аспекти антитерористичної діяльності в системі захисту прав людини: понятійний апарат (стаття) Наше право. – 2010 – № 1. -С.103-106    
111. Т рансформаційні процеси медіа-безпеки та медіа-тероризму (стаття) Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. — 2010. — № 3. – С. 189-195    
112. Социология политической мобильности европейской молодежи и проблемы безопасности (тези) Європейський шлях розвитку України: плани і реалії: матеріали XV міжнар. молодіжної наук.-практ. конф. (Київ, 24-25 квітня 2010 р.) [Молодий будівничий України № 27]. – К.: КиМУ, 2010. – Т. 2. – С. 176-178 Грегор Р.  
113. Трансформація політичної безпеки масових комунікацій в умовах посилення боротьби 3 тероризмом (автореферат дис.) Автореферат дисертації на здобуття наук, ступеня канд. політ, наук: спец. 21.01.01 «Основи національної безпеки держави (політичні науки)». – К., 2010. -20 с.    
114. Трансформація політичної безпеки масових комунікацій в умовах посилення боротьби 3 тероризмом (дисертація) Дисертація на здобуття наукового ступеня канд. політ, наук: спец. 21.01.01 «Основи національної безпеки держави (політичні науки)». -К., 2010. -228 с.    
115. Інформаційно- комунікаційні аспекти антитерористичної діяльності в системі захисту прав людини: понятійний апарат (стаття) Європейські перспективи. — 2010. — № 1.-Є. 78-81    
116. Комунікаційні ризики національної безпеки у процесі становлення та формування електронного врядування (тези) Актуальні проблеми міжнародної безпеки: український вимір: матеріали круглих столів та конференцій, проведених Національним інститутом проблем міжнародної безпеки впродовж 2008-2009 років. – К.: Видавничий дім «Стилос», 2010. -С.602-606    
117. Щодо питання комунікативних криз у ЗМІ (тези) Актуальні проблеми міжнародної безпеки: український вимір: матеріали круглих столів та конференцій, проведених Національним інститутом проблем міжнародної безпеки впродовж 2008-2009 років. – К.: Видавничий дім «Стилос», 2010. -С. 482-484    
118. Безпека масових комунікацій як складова інформаційного суверенітету (тези) Актуальні проблеми міжнародної безпеки: український вимір: матеріали круглих столів та конференцій, проведених Національним інститутом проблем міжнародної безпеки впродовж 2008-2009 років. – К.: Видавничий дім «Стилос», 2010-С. 520-524    
119. Самопочуття людини в періоди криз комунікацій (стаття) Український бальнеологічний журнал. -2009.-№ 3,4.-С. 86-88 Кіслов В.В.  
120. Безпека масових комунікацій та інформаційний суверенітет нації (стаття) Стратегічна панорама. – 2009. – № 1. -С. 184-189    
121. Медіа- інформаційний тероризм: принципи, заходи протидії та нейтралізації (стаття) Стратегічна панорама. – 2009. – № 4. -С.162-168 •    
122. Безпека соціальних комунікацій. Визначення деяких понять (тези) Україна в євроінтеграційних процесах: матеріали XIV міжнар. наук.-практ. конф. професорсько-викладацького складу (Київ, 21-22 лютого 2009 р.). — [Проблеми державного будівництва в Україні. Вип. № 17, т. 2]. – К.: КиМУ, 2009. – С. 340-343 Кіслов В.В.  
123. Трансформація тероризму як загроза світовій стабільності (тези) Світова фінансово-економічна криза та шляхи її подолання в Україні: матеріали наук.-практ. конф. (Вінниця, 17-18 грудня 2009 р.). – К.: «МП Леся», 2009.-С. 127-129    
124. Сценарії та джерела молодіжного екстремізму (тези) Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. – К.: Ун-т “Україна”, 2009. – С. 532-533 Бурлака Л.В.  
125. Духовні передумови молодіжного екстремізму (тези) Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. – K.: Ун-т “Україна”, 2009. – С. 533-534 ДабіжаВ.В.  
126. Медіаінформаційна міфологізація тероризму (тези) Культура в сучасному українському суспільстві: стан та проблеми: збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 6-7 червня 2008 р.). – K.: Видавничий центр «КНУКіМ», 2008. -С. 103-108 Кіслов В.В.  
127. Роль мас-медіа у формуванні глобалізованих ринків та сучасного бізнес-середовища (стаття) Наукові праці Наукового товариства ім. Тараса Шевченка (НТШ). – Львів, 2008.-С. 123-137    
128. Проблеми міжнародної антитерористичної інтеграції (тези) Політ: збірник тез VIII міжнар. наук, конф. студентів та молодих учених (Київ, 10-11 квітня 2008 р.). – K.: НАУ, 2008. -Т.З.-С.224    
129. Медіа-інформаційна безпека нації як складова її конкурентоспроможності (тези) Інноваційні стратегії підвищення конкурентоспроможності та забезпечення економічної безпеки регіонів України: матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф. (Донецьк, 25 березня 2008 р.). – Донецьк: ДЕГІ, 2008. -С. 238-240    
130. Медіабезпека та інформаційний суверенітет нації (тези) Україна в євроінтеграційних процесах: матеріали XIII міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 23-24 лютого 2008 р.) [Україна в умовах європейської інтеграції і глобалізації. Проблеми державного будівництва в Україні. Вип. № 15]. – K.: КиМУ, 2008. -С. 108-111    
131. Інформаційна культура державного управління в умовах глобалізації (стаття) Український соціум. – 2008. – № 3 (26). -С. 132-141 • Кіслов В.В.  
132. Кадрова конкуренція і безпека комунікацій: визначення понять (тези) Державне управління та державна служба зайнятості (питання теорії та виклики практики): збірник матеріалів першої Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 9 листопада 2007 р.). – K.: ІПК ДСЗУ, 2008. – С. 320-334    
133. Інноваційне мислення як складова антитерористичної медіа-інформаційної боротьби (тези) Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій: матеріали міжнар. наук.-прак. конф. (Суми, 20-21 лютого 2008 р.): у 6 ч. -Суми: РВВ СОІППО, 2008. -Ч. 1. -С.82-84    
134. Критерії відкритості та прозорості мас-медіа: теоретичний аспект (тези) Відкритість та прозорість української влади в умовах її реформування: матеріали Експертного круглого столу (Київ, 30 листопада 2007 р.). – К : ПЦ «Фоліант», 2008. – С. 31-38    
135. Відкритий доступ до знань як засіб розвитку людей 3 обмеженими можливостями (тези) Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: тези доповідей дев’ятої міжнар. наук.-практ. конф. -К.: Ун-т “Україна”, 2008. – С. 27-29    
136. Безпека комунікацій авіаційної галузі в умовах боротьби з тероризмом: методологічний підхід (тези) Державна політика розвитку цивільної авіації XXI століття: економічний патріотизм і стратегічні можливості України: матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 7-8 лютого 2008 р.). – К.: НАУ, 2008    
137. Встановлення та осмислення стратегічних заходів антитерористичної медіа- інформаційної діяльності (тези) Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: збірник тез наук, доповідей III міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 23-24 березня 2007 р.). – Луцьк: ВДУ, 2007. -С. 253-254    
138. Парадокси медіапсихології (стаття) Вісник КиМУ. Серія: Психологічні науки. – К.: КиМУ, 2007. – Вип. 11. -С. 43-48.    
139. Медіапсихологічні засади формування пріоритетних орієнтацій населення (стаття) Ринок праці та зайнятість населення. Бюлетень Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України. -К.: ІПК ДСЗУ, 2007. – № 1 (12). -С. 41-44 Кіслов В.В.  
140. Стратегічні засади антитерористичної медіа- інформаційної діяльності (стаття) Сучасний стан економіки України, шляхи подолання кризи і пропозиції щодо її розвитку: матеріали академічних науково.-практичних слухань про стан економіки України: збірник наук, праць (доповідей вчених). – К.: «МП Леся», 2007. -Вип. 1.-С. 64-75 Кіслов В.В.  
141. Формування відповідальності журналіста- аналітика за медіа- інформаційну безпеку теленовин (тези) Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця: матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 22-23 березня 2007 р.): в 2 т. – К.: НАУ, 2007. – Т. 1. – С. 233-234    
142. Нові наукові комунікації як шлях до рівних можливостей в інформаційному суспільстві (тези) Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: тези доповідей сьомої міжнар. наук.-практ. конф. – К.: Ун-т “Україна”, 2007.-С. 51-53    
143. Критичні життєві ситуації (тези) Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: тези доповідей сьомої міжнар. наук.-практ. конф. – К.: Ун-т “Україна”, 2007. – С. 369-370 Смоленська С.А.  
144. Як можуть допомогти праці Дейла Карнегі людям 3 обмеженими можливостями (тези) Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: тези доповідей сьомої міжнар. наук.-практ. конф. – К.: Ун-т “Україна”, 2007. – С. 372-374 Кириченко O.A.  
145. Медіапсихологія системи масової комунікації (стаття) Ринок праці та зайнятість населення. Бюлетень Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України. -К.: ІПК ДСЗУ, 2007. – № 3 (14). -С. 40^43 Кіслов В.В.  
146. Експансія у медіа- інформаційний простір України, як загроза її національній безпеці (тези) Збірник матеріалів науково-практичної конференції. Ч. 2. – К.: НАУ, 2006. -С. 30-31    
147. Мас-медійний вплив на мотиваційну поведінку суб’єктів ринку праці (тези) Державне регулювання ринку праці: сучасні технології та напрями їх розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.. (Київ, 22 грудня 2005 p.). -К.: ІПК ДСЗУ, 2006.-Ч. 1.-С. 167-180 Кіслов В.В.  
148. Медіаменеджмент та конкурентоспроможність на ринку праці (тези) Актуальні проблеми сучасного менеджменту: матеріали наук.-практ. конф. – К.: ІПК ДСЗУ, 2005. -С.278-290 Кіслов В.В.  
149. Принципи формування інноваційного мислення населення засобами масової інформації (стаття) Бюлетень Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України. -К.: Вид-во ІПК ДСЗУ, 2005. – № 2 (8). -С. 39-41 Кіслов В.В.  

Основні навчально-методичні видання

150. Прес-служба (програма та робоча програма) КНТЕУ, 2016.-15 с.