Куценко Станіслав Ігорович

Кафедра цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Досвід роботи: 13 років

Біографія

Народився 8 жовтня 1984 року в місті Кіровоград.

Відомості про вищу освіту

У 2007 році закінчив Національний університет «Києво-Могилянська академія», отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію магістра.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2017 році закінчив аспірантуру вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», захистив дисертацію за спеціальністю «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» та здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук.

У 2018 році у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» отримав сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної конференції: «Соціально-економічний потенціал України та країн Європи: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку».

Основні етапи діяльності

У 2005-2009 роках працював референтом відділу з питань молодіжної політики Секретаріату УНП.

У 2010-2012 роках працював головним економістом відділу з питань зовнішньоекономічної діяльності Головного управління економіки та інвестицій Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

З 2015 року працює начальником Головного територіального управління юстиції у місті Києві.

 Має досвід викладання дисциплін:

  1. Стажування

 Сфера наукових досліджень

Перелік наукових та навчально-методичних праць

  1. Куценко С.І. Поняття процесуальних норм та їх місце в адміністративному праві / Станіслав Ігорович Куценко. // Збірник наукових праць «Держава і право». –2009. -№45. –С. 270-275.
  2. Куценко С.І. Адміністративно-процесуальне право: галузь чи інститут? / Станіслав Ігорович Куценко. // Збірник матеріалів Міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні». – 2010.– С. 129-130.
  3. Куценко С.І. Адміністративно-процесуальне право: галузь чи інститут? / Станіслав Ігорович Куценко. // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Правовий захист людини та громадянина в Україні». – 2011. – С. 191-192.
  4. Куценко С.І. Міжнародний досвід застосування процесуальних норм в адміністративному праві крізь призму адміністративної юстиції / Станіслав Ігорович Куценко. // Збірник наукових праць «Держава і право». –2011. -№52. –С. 234-240.
  5. Куценко С.І. Вдосконалення норм адміністративно-процесуального права України в контексті міжнародного досвіду / Станіслав Ігорович Куценко. // Науково-практичний журнал «Судова апеляція». –2012. -№2(27). –С. 40-46.
  6. Куценко С.І. Адміністративно-процесуальні норми у сфері надання адміністративних послуг через електронний онлайн-сервіс Міністерства юстиції України «Он-лайн будинок юстиції» / Станіслав Ігорович Куценко. // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин». –2017. –С. 97-100.
  7. Куценко С.І. Деякі проблеми застосування адміністративно-процесуальних норм та шляхи їх вирішення / Станіслав Ігорович Куценко. // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення». – 2017. – С. 123-127.
  8. Куценко С.І. Перспективи розвитку нормативно-правового забезпечення в контексті надання адміністративних послуг через електронні онлайн-сервіси / Станіслав Ігорович Куценко. // Юридичний науковий електронний журнал. – 2017. – С. 89-92.
  9. Куценко С.І. Применение административно-процесуальних норм в сфере развития электронного правительства в современной Украине / Станіслав Ігорович Куценко. // Науково-практичний журнал «Legeasi Viata». – 2017. – С. 42-45.