Лісовський Петро Миколайович

Кафедра міжнародних відносин та політичного консалтингу

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 43 роки

Біографія

Народився 1 липня 1960 року в с. Лісна Колона Малинського району Житомирської області.

Відомості про вищу освіту

У 1987 році закінчив Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю «Конструювання та виробництво радіоапаратури» та здобув кваліфікацію «інженер-конструктор-технолог».

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2010 році в Інституті вищої освіти АПН України присуджено науковий ступінь кандидата філософських наук зі спеціальності «Соціальна філософія та філософія історії».

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародних відносин і міжнародної інформації.

У 2016 році в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова захистив дисертацію за спеціальністю «Соціальна філософія та філософія історії» та здобув науковий ступінь доктора філософських наук. 

Додаткова освіта, підвищення кваліфікації

Листопад 2017 року – підвищення кваліфікації в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» за програмою «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Державні нагороди

2008 рік – Комітет координації сприяння правоохоронним органам та військовим формуванням України нагородив ОРДЕНОМ «Віра-Воля-Честь».

2013 рік – нагороджено пам’ятним орденом «Офіцерська доблесть».

2014 рік – нагороджено пам’ятним орденом «25 років виведення військ з Афганістану» 

Основні етапи діяльності

1978-1979 рр. – проходження практики на посаді: учень монтажника радіоапаратури.

1979-1981 рр. – служба в армії.

1982 р. – працював у Вінницькому політехнічному інституті на посаді: лаборант.

1984-1986 рр. – працював в ОВО при Жовтневому РОВД м. Києва на посаді: сторож.

1982-1987 рр. – навчання в інституті.

1987- 1988 рр. – служба в армії.

1989-1995 рр. – працював на заводі м. Смела на посаді: інженер-конструктор.

1995-1996 рр. – працював у Малому приватному підприємстві «ЛІАЛ» на посаді: директор.

2004-2005 рр. – працював у ЗОШ І-ІІІ ступенів на посаді: керівник факультативу.

2007 р. – працював у ТОВ «ЕКО» на посаді: інспектор з безпеки.

2009-2011 рр. – працював у Міжгалузевому інституті управління на посадах: старший викладач, доцент кафедри соціогуманітарних дисциплін.

З 2012 року працював у Міжрегіональній академії управління персоналом на посаді: доцент кафедри.

Викладає дисципліни:

  1. Філософія
  2. Основи філософських знань

Перелік наукових та навчально-методичних праць 

Автор зб. поезії «Всеафганська луна», «Mein gedanke schwebt zu jenem Ufter», «Мелодия сердца» (усі – 2003), «Поліські світанки» (2004), «Цілуймо руки матерів» (2005), «Батьківська оселя» (2006; усі – Київ). Деякі поет. твори покладено на музику. М. Сингаївський присвятив Л. вірш «На віки, на щодня».

Пр.: Питання методології національної безпеки України. 2006; Маніпуляція свідомістю: сутність, структура, механізм у сучасному трансформаційному суспільстві (соціально-філософський аналіз). 2006; Суспільна риторика: Навч. посіб. 2012; Інтелектуалознавство: Навч. посіб. 2014 (співавт.); Персонологія: специфіка, структура, механізм: Навч. посіб. 2015 (співавт.); Феноменологія мудрості: духовні пріоритети та імперативи (соціально-філософський контекст). 2015 (усі – Київ).