Лісовський Петро Миколайович

Кафедра міжнародних відносин та політичного консалтингу

Прізвище, ім’я, по батькові Лісовський Петро Миколайович
Дата народження 01.07.1960 р.
Посада, науковий ступінь, вчене звання професор, доктор філософських наук
Телефон, email 095-706-57-04, ivsd@i.ua
Профіль в GOOGLE SCHOLAR https://scholar.google.com.ua/citations?user=q0Qz0WMAAAAJ&hl=uk
Профіль в ORCID ORCID: 0000-0002-0022-5483
Профіль в SCOPUS
Профіль в Web of Science https://publons.com/researcher/3234985/
Основна сфера наукових інтересів Філософія, Міжнародні відносини, Боротьба з міжнародним тероризмом.
Навчальні дисципліни «Філософія», «Філософія науки», «Філософські проблеми сучасного природознавства».
Основні наукові публікації

Монографії:

 1. Лісовський П.М. Феноменологія мудрості: духовні пріоритети та імперативи (соціально-філософський контекст): монографія / П.М. Лісовський. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – 351 с.
 2. Литвиненко В.І., Пригунов П.Я., Лісовський П.М. Організована злочинність і корупція в Україні: стратегія протидії: монографія. Київ: Видавництво Ліра-К, 2022. 374 с.
 3. Лісовський П.М., Лісовська Ю.П. Квантова комп’ютеризація як феноменально-цифрова комунікація у міжнародному праві: монографія. Київ: Видавництво Ліра-К, 2022. 218 с.
 4. В.І. Литвиненко, П.Я. Пригунов, П.М. Лісовський. Організована злочинність і корупція в Україні: стратегія протидії: монографія.
  К.: Видавництво Ліра-К, 2022. 374 с.

Навчальні посібники:

 1. Лісовський, П. М. Суспільна риторика : навчальний посібник / П.М. Лісовський // Навчальний посібник – К. : Кондор, 2012. – 244 с.
 2. Лісовський, П. М., Лісовська, Ю. П. Інтелектуалознавство : навчальний посібник / П.М. Лісовський, Ю.П. Лісовська // Навчальний посібник / за заг. ред.     Курка М.Н. – К. : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2014. – 367 с.
 3. Лісовський, П. М., Лісовська, Ю. П. Персонологія: специфіка, структура, механізм // Навчальний посібник. – К. : ДП «Видавничий Дім «Персонал», 2015. – 420 с.
 4. П.М. Лісовський, Ю.П. Лісовська. Інтелектуалознавство. Навчальний посібник / П.М. Лісовський, Ю.П. Лісовська. – К : Кондор-Видавництво, 2017. – 250 с.
 5. Лісовський, П. М., Лісовська, Ю. П. Персонологія: специфіка, структура, механізм: навчальний посібник. – К. : Кондор-Видавництво, 2016. – 314 с.
 6. П.М. Лісовський, Ю.П. Лісовська. Безпекознавство: особистість, держава, суспільство (системний аналіз): навчальний посібник / П.М. Лісовський, Ю.П. Лісовська. – Київ : Кондор-Видавництво, 2017. – 368 с.
 7. Лісовський, П. М. Військова психологія: методологічний аналіз: Навчальний посібник. / П.М. Лісовський. – Київ : Кондор-Видавництво, 2017. – 290 с.
 8. Лісовський, П. М. Мудрість народів світу: Навч. посіб.
  / П.М. Лісовський. – Київ : Кондор-Видавництво, 2017. – 332 с.
 9. Лісовський, П. М. Міжнародні відносини: ментальність, геополітика, глобалізація: Навч. посіб.
  / П.М. Лісовський. – Київ : Кондор-Видавництво, 2017. – 172 с.
 10. Лісовський, П. М. Інформологія: людина і всесвіт: Навч. посіб.
  / П.М. Лісовський. – Київ : Кондор-Видавництво, 2018. – 152 с.
 11. Лісовська Ю.П., Лісовський П.М., Подоляка С.А. Правова держава: історія, теорія, методологія: навч.посіб. / Ю.П. Лісовська, П.М. Лісовський, С.А. Подоляка – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 348 с.
 12. Лісовський П. М., Лісовська Ю.П Країнознавство: Навч. посіб.
  / П.М. Лісовський, Ю.П. Лісовська. – Київ : Кондор-Видавництво, 2018. – 264 с.
 13. Лісовська Ю.П., Подоляка С.А., Лісовський П.М. Сучасне фінансове право: навч. посіб. / Ю.П. Лісовська, С.А. Подоляка, П.М. Лісовський. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 224 с.
 14. В.І. Литвиненко, Ю.П. Лісовська, П.М. Лісовський. Антикорупційне право: навчальний посібник / Литвиненко
  В.І., Лісовська Ю.П., Лісовський П.М. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2019. – 240 с.
 15. Лісовський П. М., Подоляка С. А., Лісовська Ю. П. Спецслужби держав світу: ентропія, балістика, логістика : навчальний посібник. — К. : Видавничий дім «Кондор», 2019. — 212 с.
 16. Лісовський П. М. Контррозвідка: квантова безпека та громадськість: навчальний посібник. — К. : Видавничий дім «Кондор», 2020. — 188 с.
 17. Курко М.Н., Лісовський, П. М., Лісовська, Ю. П. Криптологія: навч. посібник. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2020. — 248 с.
 18. П.М. Лісовський, Ю.П. Лісовська. Національна безпека України: навч. посіб./ П.М. Лісовський, Ю.П. Лісовська. – К.: Університет «Україна», 2020. — 292 с.
 19. Курко М.Н., Подоляка А.М., Лісовський П.М. Конфліктологія: екстрасенсорика та закон: навч. посібник / М.Н. Курко, А.М. Подоляка, П.М. Лісовський. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2021. — 220 с.
 20. Лісовський П.М., Лісовська Ю.П. Політика міжнародних відносин: проблеми та перспективи: навч. посіб. / Лісовський П. М, Лісовська Ю.П. — К. : Університет «Україна», 2021. — 350 с.
 21. Подоляка А.М., Лісовський П.М., Лісовська Ю.П. Нейробіолінгвістика: загрози та правовий захист: навч. посіб. Київ: Видавництво Ліра-К, 2021 – 222 с.
 22. Лісовський П.М., Лісовська Ю.П. Дипломатія: кібербезпека та шляхетність переговорів:
  навч. посіб. Київ: Видавництво Ліра-К, 2021 – 222 с.
 23. Лісовський П.М., Лісовська Ю.П. Міжнародна економіка: креативність, плановість, законність: навч. посіб. Київ: Видавництво Ліра-К, 2021. 106 с.
 24. В.І. Литвиненко, С.А. Подоляка, П.М. Лісовський. Міжвідомче партнерство: Інтерпол та охорона кордону:
  навч. посіб. Київ: Видавництво Ліра-К, 2021. 102 с.
 25. Курко М.Н., В.І. Литвиненко, Лісовський П.М. Світова політика: свідомість, спекуляція та антикорупція: навч. посібник– К.: Видавництво Ліра-К, 2022. 187 с.
 26. Подоляка А.М., Литвиненко В.І., Лісовський П.М. Квантологія: часові потреби та правові інтереси: навч. посібник. К.: Видавництво Ліра-К, 2022. 116 с.
 27. Лісовський П.М. Туристична діяльність: інновація, інвестиція, рекреація: навч. посібник. К.: Видавництво Ліра-К, 2022. 124 с.
 28. Лісовський П.М., Лісовська Ю.П. Медичне право: глобальна пандемія, коронавірус, квантова вакцинація
  : навчальний посібник. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2021. 136 с.
 29. Лісовський П.М., Лісовська Ю.П. Політологія : навчальній посібник. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2021. 228 с.
 30. Лісовський П.М., Лісовська Ю.П. Теорія права: стан та перспективи:
  навч. посібник. К.: Університет «Україна», 2022. 208 с.
 31. Лісовський П.М., Лісовська Ю.П. Захист інформації: міжнародні відносини та політичний консалтинг:
  навч. посібник. К.: Видавництво Ліра-К, 2022. 312 с.
 32. Лісовський П.М., Лісовська Ю.П. Політико-правова філософія: навчальній посібник. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2022. 192 с.

Статті:

 1. П.М. Лісовський. Імператив модернізації безпеки в постсучасній риториці: класифікація та критерії оцінки // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки. Випуск 1 (83). – 2017. – С. 72–76.
 2. Лісовський П.М. Людина ХХІ століття в міжнародних відносинах: дипломатична логіка гри / П.М. Лісовський // Actual problems of international relations. – № 134. – 2018. – С. 16–26.
 3. Петро Лісовський. Імператив модернізації безпеки в постсучасній риториці українсько-польських відносин: класифікація та критерії оцінки / П.М. Лісовський // Наукове періодичне видання «Українська полоністика». Випуск 14. – 2017. – С. 50-57.
 4. Лісовський П.М., Лісовська Ю.П. Актуальні питання міграційного капіталу в геополітиці: український та світовий виміри / П.М. Лісовський, Ю.П. Лісовська // Наукові праці МАУП. – Серія: Політичні науки. – 2018. – Вип. 1 (55). – Київ: МАУП, ДП «Вид. дім «Персонал». – С. 31–37.
 5. Лісовський П.М. Дипломатія як феноменальна матриця шляхетності переговорів: загрози та захист / П.М. Лісовський // Наукові праці МАУП – Серія: Політичні науки. – Київ: МАУП, ДП «Вид.дім «Персонал», 2017. – Вип. 3 (54). – С. 15-23.
 6. Лісовський П.М., Лісовська Ю.П. Парадигма міжвідомчого партнерства у сучасному квантовому світі: міжнародний сектор безпеки / П.М. Лісовський, Ю.П. Лісовська // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 138. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2019. – С. 25–34.
 7. Петро Лісовський, Юлія Лісовська. Квантова комп’ютеризація як феноменально-цифрова комунікація в кіберсучасності: креативна особистість / Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. Серія «Філософські науки». – 2020. – № 1 (24). – С. 123–127.
 8. Lisovskiy P., Lisovska Yu. A New Paradigm of Human Existence as Legal Identity in the Entropy System. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 142. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2020. – С. 15–26.

Матеріали конференцій:

 1. Лісовський П.М. Кардіокод як критерій криптоаналізу в здоров’язбереженні: нейроімунна модуляція людського довголіття. Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи: збірник наукових матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю, 19 листопада 2020 р. Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – С. 183–184.
 2. Лісовський П. М. Диференціально-діагностичний принцип квантової радіочастотної денервації в системі інклюзивної освіти: криптографічний прийом нейроімунної модуляції. Матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики», 18-19 листопада 2020 року. – Київ: Університет «Україна», 2020. – С. 167–169.
 3. Лісовська Ю.П., Лісовський П.М. Адміністративно-правовий захист інформаційного капіталу при укладанні правочинів. Проблеми модернізації України. Вип.11: Матеріали звітної наук.-практ. конф. «Теоретичні та прикладні проблеми розвитку громадянського суспільства і євроінтеграційних процесів державного будівництва», 20 листопада 2020 р. – 2020. – С. 130–132.
 4. Лісовський П. М., Лісовська Ю. П. Імператив філософії фундаментальних знань: ентропійні процеси та квантові кореляції. Філософські, історіософські та педагогічні аспекти єдності Українського суспільства: матеріали Всеукраїнської міжгалузевої науково-практичної онлайн-конференції (31 березня – 2 квітня 2021 року, м. Київ). – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – С. 200-204.
 5. Лісовський П. М. Філософська природа постосвіти та постнауки в сучасних умовах постковідної кризи. Матеріали XVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність», м. Київ, 12-13 травня 2021 р. – Київ: Університет «Україна».
 6. Лісовський П.М. Фундаментальні особливості нейромозку обдарованої особистості в сучасному постосвітньому та постнауковому просторі. Філософія для дітей: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (Київ, 25, 26 трав. 2021 р.). – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – С. 136–138.
 7. Лісовський П. М., Лісовська Ю. П. Світові тенденції квантової телепортації як інновації наукового спрямування. Інноваційні практики наукової освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 8-11 грудня 2021 р.) – Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – С. 309-313.
 8. Лісовський П. М., Лісовська Ю. П. Розвиток обдарованої людини в кіберсучасності: міфотворчість, віртуальність та реальність щодо квантової телепортації. Розвиток обдарованої особистості: світовий та вітчизняний контексти: матеріали методологічного семінару (Київ, 18-20 листопада 2021 року). – Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – С. 286-289.
 9. Лісовський П. М., Лісовська Ю. П. Козацька держава як шляхетна конституція устрою у філософії кіберсучасності: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції із міжнародною участю «Практична реалізація ідей та методики козацької педагогіки в освітньому просторі України». – Київ, 2021.