Мельник Роман Володимирович

Кафедра цивільного, адміністративного, господарського права та правоохоронної діяльності

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Досвід роботи: 11 років

Біографія

Народився 21 лютого 1986 року в місті Ромни Сумської області.

Відомості про вищу освіту

У 2007 році закінчив із відзнакою Київський національний університет внутрішніх справ, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2014 році в Національній академії внутрішніх справ МВС України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 на тему “Кримінальне дослідження об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю”.

У 2015 році отримав свідоцтво Лауреата премії Президента України для молодих вчених за роботу «Розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв та об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю».

Основні етапи діяльності

У 2007, 2015-2017 роках працював у Державному науково-дослідному експериментально-криміналістичному центрі МВС України на посадах: експерта, головного судового експерта; головного судового експерта сектору сертифікації зброї відділу дослідження та сертифікації зброї лабораторії криміналістичних видів досліджень.

З 2016 року працює у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» на посаді доцента кафедри цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності.

З 2017 року працює в Департаменті персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС України на посаді головного спеціаліста Департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції.

Викладає дисципліни:

  1. Криміналістика
  2. Судова реформа в Україні

Галузь наукових інтересів:

Докази у кримінальному процесі

Перелік наукових праць

№ з/п Назва публікації Вид публікації Вихідні дані Співавтори
1. Особливості судово-балістичної експертизи об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю Науково-практичний посібник К.: Центр учбової літератури, 2016. – 134 с.
2. Дослідження вогнепальної зброї, перероблених з макетів масогабаритних (ММГ) та їх сліди на кулях та гільзах Інформаційно-довідковий посібник К.: Центр учбової літератури, 2016. – 32 с.
3. К вопросу о баллистических учетах при проведении криминалистической экспертизы Стаття Вісник Гродненського державного університету ім. Янкі Купалы. – Гродно, 2016. – Том 6. – № 1. – С. 91-96. (фахове видання)
4. Організація та практичне використання криміналістичних обліків при розкритті та розслідуванні злочинів Стаття Науковий журнал «Право і суспільство». – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. № 2. – ч. 3. – С. 184-189. (фахове видання) Голдинський І. А.
5. Про зростання кількості злочинів з використанням переробленої газової та стартової вогнепальної зброї Стаття Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право» Ужгородського національного університету. – Ужгород, 2016. – Вип. № 1. – С. 339-342. (фахове видання)
6. Механізм утворення слідів на кулях під час проведення пострілів Стаття Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал» Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2016. – Вип. № 3. – С. 156-159. (фахове видання) Голдинський І. А.
7. Взаимодействие экспертно-криминалистических подразделений Украины со странами СНГ по вопросам проведения проверок объектов баллистического происхождения Стаття Вісник Гродненського державного університету ім. Янкі Купалы. – Гродно, 2016. – Том 6. – № 3. – С. 91-96. (фахове видання)
8. О классификации нестандартного огнестрельного оружия Стаття Вісник Гродненського державного університету ім. Янкі Купалы. – Гродно, 2016. – Том 6. – № 4. (фахове видання)
9. Поняття слідів вогнепальної зброї та механізм утворення слідів вогнепальної зброї на гільзі Стаття Науковий журнал «Право і суспільство». – Дніпро, 2016. – Вип. № 4. – ч. 2. – С. 222-227. (фахове видання) Голдинський І. А.
10. Використання спеціальних знань під час виявлення злочинних посягань на культурні цінності Стаття Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право» Ужгородського національного університету – Ужгород, 2016. – Вип. № 3. – С. 203–206. (фахове видання) Гамера В.А.
11. Використання спеціальних знань під час огляду місця події з використанням переробленої вогнепальної зброї Стаття Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право» Ужгородського національного університету. – Ужгород, 2016. – Вип. № 3. – С. 207–210. (фахове видання) Голдинський І. А., Гамера В.А.
12. Деякі питання щодо переробленої вогнепальної зброї Стаття Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право» Ужгородський національний університет – Ужгород, 2016. – Вип. № 3. – С. 210-213. (фахове видання) Голдинський І. А., Гамера В.А.
13. Дослідження зброї під час її експериментального відстрілу Тези Актуальні питання організації та розвитку наукової, науково-технічної й науково-педагогічної діяльності в Україні : зб. тез за матеріалами Всеукр. наук.- практ. інтер.-конф. (м. Київ, 30 серпня 2016 р.). – К. : ДНДІ МВС України, 2016. – С. 180-183. (наукове видання)