Петров Володимир Васильович

Кафедра галузевого права та загальноправових дисциплін

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 45 років

Біографія

Народився 12 лютого 1955 року в с. Колхозне Карагандинської області, Казахстан.

Відомості про вищу освіту

У 1976 році закінчив Карагандинську вищу школу МВС СРСР за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 1981 році в Московській вищій школі міліції МВС СРСР присвоєно науковий ступінь кандидата юридичних наук.

У 1990 році присвоєно вчене звання доцента кафедри виправного трудового права та організації режиму.

Додаткова освіта, підвищення кваліфікації

Липень-вересень 2017 року – підвищення кваліфікації в Київському університеті ринкових відносин за програмою «Бізнес-аналітик».

Основні етапи діяльності

У 1976-2002 рр. працював у Національній академії внутрішніх справ на посаді доцента кафедри.

У 2002-2003 рр. працював у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» на посаді завідувача кафедри правознавства.

У 2003-2020 рр. працював у Київському університеті ринкових відносин на посадах: завідувач кафедри правознавства, завідувач кафедри теоретико-правових дисциплін і публічного права.

Викладає дисципліни:

 1. Кримінальне право України (загальна частина)
 2. Кримінальне право України (особлива частина)
 3. Кримінологія
 4. Виконавче провадження
 5. Безпека бізнесу

Перелік наукових та навчально-методичних праць 

 1. Петров В.В., Сийплокі М.В. Кваліфікація притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності // Вісник Луганського університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал/ МВС України. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2007. – Спеціальний випуск: Проблеми застосування кримінального законодавства України. – С. 151-154.
 2. Петров В.В. Контрабанда: кримінально-правові та кримінологічні аспекти проблеми // Матеріали науково-практичній конференції. К., Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича- Сагайдачного, 23-24 березня 2010 р. -С. 129-137.
 3. Петров В.В. Торгівля органами або тканинами людини // Тези доповіді МНПК, № 2. Київський університет ринкових відносин, К., 2010.
 4. Петров В.В. Державний контроль у сфері трансплантації органів або тканин людини // Державний контроль: нові погляди на його сутність та призначення: матеріали круглого столу «Державний контроль: нові погляди на його сутність та призначення», 17 травня 2011 р. [Текст]. – К., Нац. акад. внутр. справ, 2011. – 204 с.
 5. Петров В.В. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з дисципліни «Кримінальне право». Методичні рекомендації // К.: ВНЗ «Київський університет ринкових відносин». 2018, – 53 с.
 6. Петров В.В. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Кримінологія». Опорний конспект лекцій. // К.: ВНЗ «Київський університет ринкових відносин». 2017., – 65 с.
 7. Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальне-виконавче право» (для підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 081 «Право»)., Київський університет ринкових відносин, К., 2020.-23 с.
 8. Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальне право» (для підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 081 «Право»)., Київський університет ринкових відносин, К., 2020.-61с.
 9. Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» (для підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 081 «Право»)., Київський університет ринкових відносин, К., 2020. – 20 с.
 10. Робоча програма навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів України» (для підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 081 «Право»)., Київський університет ринкових відносин, К., 2020. -19 с.