Рябошапко Леонід Іванович

Кафедра конституційного права та теоретико-правових дисциплін

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Досвід роботи: 33 роки, в Університеті “Україна” – з 2017 року

Біографія

Народився 6 липня 1963 року в місті Львові.

 Відомості про вищу освіту

У 1985 році закінчив Львівський ордена Леніна державний університет ім. І. Франка за спеціальністю «Правознавство».

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2003 році захистив дисертацію в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого МОН України, присуджено науковий ступень доктора юридичних наук.

У 2005 році Рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання професора кафедри конституційного та міжнародного права.

Основні етапи діяльності

У 1985-1992 роках працював у Юридичній консультації Галицького району м. Львова на посаді адвоката.

У 1992-2003 роках працював у Львівському державному університеті ім. І. Франка на посаді доцента кафедри.

У 2003-2006 роках працював у Львівській комерційній академії на посадах професора кафедри, декана юридичного факультету.

У 2006-2008 роках працював у Львівському університеті бізнесу та права на посаді професора кафедри.

У 2008-2017 роках працював в Івано-Франківському університеті права ім. Короля Д. Галицького на посаді професора кафедри.

У 2017 році працював у Рівненському інституті Університету «Україна».

 

Має досвід викладання дисциплін:

 

Сфера наукових досліджень

Перелік наукових та навчально-методичних праць