Шпенєва Поліна Юріївна

Кафедра галузевого права та загальноправових дисциплін

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Досвід роботи: 13 років

Біографія

Народилася 7 липня 1986 року в м. Харків.

Відомості про вищу освіту

У 2011 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, отримала повну вищу освіту магістра за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.

Основні етапи діяльності

2008-2009 рр.: Спеціаліст 2-ї категорії спеціалізованої судової колегії Господарського суду Харківської області;

2009-2010 рр.: Головний спеціаліст сектору міжнародного співробітництва Державної судової адміністрації України;

2010-2011 рр.: Головний спеціаліст відділу нормативно-правової роботи та координації законотворчої роботи юридичного управління Державної судової адміністрації України;

2011 р.: Старший консультант відділу правової роботи правового управління Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

2010-2012 рр.: Головний консультант відділу правової робота правового управління Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

12.02.2012-2013 рр.: Головний консультант сектору опрацювання законодавчих актів науково-експертного відділу правового управління Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

2013 р.: Головний консультант відділу нормативно-правової роботи юридичного управління Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

2013-2014 рр.: Головний консультант відділу нормативно-правової роботи управління правової роботи Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

З 2014 р. по даний час суддя Луганського окружного адміністративного суду.

Викладає дисципліни:

 1. Інтелектуальна власність
 2. Право Європейського Союзу у сфері юстиції та внутрішніх справ

Перелік наукових та навчально-методичних праць 

 1. Шпенова П. Ю. Организационное обеспечение судебной деятельности в Украине. Legea р уіа(а. № 10. С. 202-206.
 2. Шпенова П. Ю. Правовий статус працівників апарату суду. Юрист України. № 3-4 (32-33). С. 59-64.
 3. Шпенова П. Ю. Завдання керівника апарату суду в організаційному забезпеченні судової діяльності. Бюлетень Міністерства юстиції України. № 9. С. 63-68.
 4. Шпенова П. Ю. Становлення й розвиток інституту апарату суду. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Вип. 4. Т. 2. С. 115-118.
 5. Шпенова П. Ю. Завдання та функції апарату суду, їх значення в організаційному забезпеченні судової діяльності. Часопис цивільного і кримінального судочинства. № 5 (32). С. 132-140.
 6. Шпенова П. Ю. Загальні засади формування кадрів для апарату суду. Проблеми законності. № 134. С. 182-189.
 7. Шпенова П. Ю. Напрями та механізми професійної підготовки працівників апарату суду. Верховенство права. № 1. С. 84-89.

Публікації, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

 1. Шпенова П. Ю. Завдання та функції апарату суду. Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку : матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30.09-01.10.2016 р.). Харків : НП «ЦНТ», 2016. С. 96-100.
 2. Шпенова П. Ю. Загальні засади реалізації організаційного забезпечення судової діяльності в Україні. Актуальні проблеми державного, регіонального та муніципального управління в контексті модернізації української державності : збірник наук, статей за матер, наук.-практ. конф., м. Харків, 16.10.2014 р. / редкол.: С. Г. Серьогіна, П. М. Любченко, І. І. Бодрова. Харків : НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2014. С. 83-86.
 3. Шпенова П. Ю. Правовий статус працівників апарату суду. Актуальні проблеми судового права : матер, міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. Івана Єгоровича Марочкіна (Харків, 30 жовтня 2015 р.) / редкол.: Л. М. Москвич (голова) та ін. Харків : Право, 2015. С. 153-155.
 4. Шпенова П. Ю. Загальні засади реалізації організаційного забезпечення судової діяльності в Україні. Національний науковий простір: перспективи, інновації, технології : матер. II Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Харків, 17-18.10.2016 р. Харків : НП «ЦНТ», 2016. С. 21-25.
 5. Шпенова П. Ю. Напрямки вдосконалення нормативного закріплення порядку формування кадрів для апарату суду. Актуальні проблеми судового права : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. І. Є. Марочкіна (Харків, 20 квітня 2017 р.): у 2 т. / редкол.: Л. М. Москвич (голова) та ін. Т. 1. Харків : Право, 2017. С. 254-257.