Смітієнко Зінаїда Дмитрівна

Кафедра цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: професор

Почесні звання: Заслужений юрист України

Досвід роботи: понад 60 років

Біографія

Народилася 27 грудня 1936 року в селі Єфимівка Волгоградської області Російської Федерації.

Відомості про вищу освіту

У 1958 році закінчила Свердловський юридичний інститут за спеціальністю «Правознавство» та отримала кваліфікацію юриста.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 1975 році Рішенням Ради Академії МВС СРСР присвоєно науковий ступінь кандидата юридичних наук (тема дисертації «Організаційні та процесуальні питання провадження дізнання в системі ВТУ» (12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза)).

У 1980 році Рішенням Вищої атестаційної комісії при Раді Міністрів СРСР присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального права і процесу.В 1997 році Рішенням Вченої ради Національної академії внутрішніх справ України присвоєно вчене звання професора кафедри кримінального процесу.

Державні нагороди, почесні звання

В 1996 році Указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».

Основні етапи діяльності

До 1964 року працювала дізнавачем, слідчим, старшим слідчим УВС Омського облвиконкому.

У 1964-1972 роках працювала в Омській вищій школі міліції на посаді старшого викладача кафедри кримінального процесу.

У 1972-1999 роках працювала в Національній академії внутрішніх справ України на посадах: викладача, старшого викладача, доцента, начальника кафедри кримінального процесу.

У 1999-2016 роках працювала в УДУФМТ (після реорганізації КНТЕУ) на посадах завідувача кафедри цивільних та кримінально-правових дисциплін; професора кафедри кримінально-правових дисциплін; професора кафедри загально-правових дисциплін.

Бере участь у рецензуванні проектів нормативних актів у комітетах Верховної Ради.

Досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

Протягом багатьох років – член Вченої Ради УДУФМТ, здійснює наукове керівництво дослідженнями аспірантів, із яких 20 захистили кандидатські дисертації.

Викладає дисципліни:

  1. Кримінальний процес. Загальна та особлива частина
  2. Актуальні питання кримінального процесу
  3. Адвокат у кримінальному процесі

Сфера наукових досліджень

  1. Досудове провадження
  2. Негласні слідчі (розшукові дії) та особливості їх провадження

Неодноразово брала участь у міжнародних науково-практичних конференціях та заходах, зокрема в Нідерландах, де працювала у складі групи з напрацювання матеріалів для створення модельного УПК України та в Фінансово-інтернаціональній академії Будапешту.

Перелік наукових та навчально-методичних праць

Останні публікації:

  1. Смітієнко З.Д., Герасим С.И. Економічні злочини та прокурорський нагляд за їх розслідуванням // Інтегровані процеси та пріоритетні орієнтири розвитку економіки України: економіка, фінанси, право: Збірник матеріалів ХV міжнародної науково-практичної конференції 27 квітня 2012 року. – К.: УДУФМТ, 2012. – С.427-429.
  2. Смітієнко З.Д., Морозова Г.І. Докази і доказування: порівняльний аналіз Кримінально-процесуального кодексу України 28 грудня 1961 року та Кримінально-процесуального кодексу України 20листопада2012 року // Диверсифікація міжнародної торгівлі та активізація інвестиційного співробітництва, присвячена 20-річчю УДУФМТ: Збірник матеріалів ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 28 травня 2015 року. – К.: УДУФМТ, 2015.–С. 378-382.

Навчальні посібники:

  1. Правове забезпечення оперативних підрозділів органів внутрішніх справ (міліції). Автори-упорядники: Дудник Л.М., Гриценко В.В., Смітієнко З.Д. Правове забезпечення оперативних підрозділів органів внутрішніх справ (міліції). (Загальна частина). Навчальний посібник. – К.: Поліграфцентр «Геопринт», 2014. – 218 с.
  2. Основи оперативно-розшукової діяльності правоохоронних органів. Автори-упорядники: Дудник Л.М., Гриценко В.В., Смітієнко З.Д.Основи оперативно-розшукової діяльності правоохоронних органів.(Загальна частина). Навчально-наочний посібник.– К.: УДУФМТ, 2014.