Головна

Інститут права та суспільних відносин

 

Навчайся з нами Україна – версія 2

Інститут права та суспільних відносин створений у 2009 році на базі факультету правознавства та міжнародних відносин, який у свою чергу був реорганізований з юридичного відділення 15 квітня 2002 року.

Університет «УКРАЇНА» чекає на АБІТУРІЄНТІВ 2017!

 АБІТУРІЄНТУ 2017 вступників 2017 року запрошують на навчання студенти Університету «Україна»

Спецвипуск газети для абітурієнтів
“Право, Економіка, Менеджмент, Міжнародні відносини”

У структурі Інституту права та суспільних відносин діє 3 кафедри:

  • Кафедра міжнародного права, міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін;
  • Кафедра конституційного права та теоретико-правових дисциплін;
  • Кафедра цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності.

Презентація IPSV.ppt
Презентація IPSV.pptx
Презентація IPSV_blue.pptx
Презентація IPSV_студія

 

Очолює його Терещенко Андрій Леонідович.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему “Адміністративно-правовий захист осіб з особливими потребами у вищих навчальних закладах” за спеціальністю 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право захистив у 2013 році.

Підготовка правознавців в інституті здійснюється низкою кафедр, якими керують відомі вчені: кафедру конституційного права та теоретико-правових дисциплін очолює доктор юридичних наук, професор Юрій Олегович Фрицький, кафедру міжнародного права, міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін – доктор юридичних наук, професор Олег Федорович Фрицький, кафедру цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності – кандидат юридичних наук, доцент Сергій Володимирович Сарана.

Попри величезну кількість ВНЗ, які готують правознавців, ця спеціальність в Університеті «Україна» користується незмінним попитом серед вступників. Не останню роль у цьому відіграє створена при інституті Юридична клініка «Феміда», яка завоювала величезну пошану у малозабезпечених верств населення Києва завдяки якісним безкоштовним юридичним послугам, що їх надають студенти-правознавці під керівництвом досвідчених викладачів.

Університет має ліцензію на набір вступників на базі 9-ти класів до Коледжу «Освіта» на спеціальність «Право» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», після чого її випускники зможуть продовжити навчання в університеті за наскрізними планами для отримання рівня «бакалавра».

Спеціальність “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії” (“Міжнародна інформація”) є елітарною в Університеті «Україна» і найдорожчою спеціальністю у державі (але доступною за вартістю в Університеті «Україна»). Її дипломатичне спрямування здавна приваблювало вступників-медалістів (деякі групи складаються виключно з медалістів) із середнім і нижче середнього рівнем доходу.

В інституті здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі за спеціальностями галузі «Юридичні науки», спеціальністю галузі «Політичні науки», відкрито спеціалізовану раду по захисту кандидатських і докторських дисертацій.