Головна

Інститут права та суспільних відносин

 

Презентація IPSV.ppt
Презентація IPSV.pptx
Презентація IPSV_blue.pptx
Презентація IPSV_студія

 

У структурі Інституту права та суспільних відносин діє 2 кафедри:

  • Кафедра міжнародних відносин та політичного консалтингу;
  • Кафедра галузевого права та загальноправових дисциплін.

Попри величезну кількість ВНЗ, які готують правознавців, ця спеціальність в Університеті «Україна» користується незмінним попитом серед вступників. Не останню роль у цьому відіграє створена при інституті Юридична клініка «Феміда», яка завоювала величезну пошану у малозабезпечених верств населення Києва завдяки якісним безкоштовним юридичним послугам, що їх надають студенти-правознавці під керівництвом досвідчених викладачів.

Університет має ліцензію на набір вступників на базі 9-ти класів до Фахового коледжу «Освіта» на спеціальність «Право» освітньо-професійного рівня «фаховий молодший бакалавр», після чого її випускники зможуть продовжити навчання в університеті за наскрізними планами для отримання ступеня «бакалавра».

Спеціальність “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії” (“Міжнародна інформація”) є елітарною в Університеті «Україна» і найдорожчою спеціальністю у державі (але доступною за вартістю в Університеті «Україна»). Її дипломатичне спрямування здавна приваблювало вступників-медалістів (деякі групи складаються виключно з медалістів) із середнім і нижче середнього рівнем доходу.

В інституті здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі за спеціальностями галузі «Право», спеціальністю галузі «Публічне управління та адміністрування».

Спеціальність “Політологія”