Юридична клініка

ДОПОМАГАЮЧИ СОБІ, МИ ДОПОМАГАЄМО ЛЮДЯМ

Такої кількості людей не бачили навіть у приймальній комісії Університету. Реклама юридичної клініки далася взнаки. Люди стояли в черзі, чекаючи свого прийому. У свідомості постало питання: “Невже всі вони до нас?”. А від відповіді хололо щось усередині: “Так, усі ці люди потребують нашої допомоги”. І від усвідомлення своєї значущості починала паморочитися голова, а світ здавався маленьким та безпомічним.

Проте, так було якихось кілька хвилин. Далі почалася важка й копітка, сумлінна та напружена праця. Пригадую, що вже після першої години роботи кожен із нас чітко усвідомлював свої функціональні обов’язки, спілкування з людьми ставало дедалі легшим, та й черга біля дверей клініки поволі зникала.

На сьогодні юридична клініка функціонує як структурно-організований навчально-науково-виробничий підрозділ Університету, який є єднальною ланкою між студентами-юристами та громадянами і має на меті надання безкоштовної юридичної допомоги (консультацій) усім, хто її потребує. Базовим підґрунтям для здійснення такої діяльності студентами є, безумовно, наше знання справи, що ґрунтується на багатому досвіді професійно-викладацького складу Університету та спирається на норми чинного українського законодавства.

Безперечно, говорити про користь існування такої структури лише для населення замало. Слід також вказати і на переваги безпосередньо для самих студентів нашого Університету, інституту права та суспільних відносин, що практикуються в якості консультантів та асистентів юридичної клініки. Серед таких переваг можна назвати:

І. Чудову можливість набути практики за роки навчання, застосувати вивчену теорію у буденному житті, стикаючись із різноманітними ситуаціями на побутовому рівні, стати більш досвідченими та професійно підготовленими перед виходом у “доросле життя”.

2. Можливість реально та об’єктивно оцінити власні знання, сили та підготовку в галузі юриспруденції. Наша діяльність як майбутніх юристів та спілкування з людьми, які потребують правової допомоги, є однією з цеглин у тому фундаменті, на якому базується культурне, з правової точки зору, суспільство.

Таким чином, юридична клініка – це взаємна співпраця студента та особи, на основі якої ведеться професійна підготовка майбутніх спеціалістів – юристів та надається безкоштовна допомога з юридичних питань, що дійсно потребують розгляду і можуть бути вирішені.

Із перших днів роботи ми переконалися, що праця в “ЮК” буде плідною. І результативною. І підтверджень тому чимало.

З одного боку, студенти-правознавці мають унікальну можливість застосувати свої знання на практиці, відчути себе потрібними суспільству та зрозуміти актуальність професії юриста. З іншого боку, всі бажаючі мають можливість дізнатися про свої права й обов’язки, що закріплені в чинному законодавстві, а за допомогою наших консультацій ще й захистити свої порушені права та свободи.

За цими красивими словами про роботу нашої “Клініки” криється складна та кропітка, але надзвичайно цікава праця консультантів та їхніх асистентів. Ми дуже відповідально підходимо до справи кожного клієнта. Добре розуміємо, що від наших слів інколи залежить доля людини, яка звернулася за допомогою. Щоб вирішити ту чи іншу правову проблему, консультанти опрацьовують нормативні документи, які стосуються даної справи, виписують статті та назви нормативних актів, де зазначаються необхідні права чи обов’язки. Щоб виконати цей етап роботи, студенти мають вільний доступ до комп’ютерів, на яких встановлена законодавча база України “Ліга-Закон”.

Звичайно, у процесі підготовки матеріалів виникає безліч питань щодо вирішення справи, пошуку відповідної норми закону, написання правових документів та ін. У цьому випадку студенти звертаються до викладачів — кураторів студій, які беруть участь у діяльності юридичної клініки. Викладачі (професіонали певної галузі права) завжди допомагають “юристам-початківцям” розібратися у всіх тонкощах закону та направити на шлях істини. Як правило, лише після такого попереднього обговорення консультанти можуть чітко та правильно надати юридичну допомогу клієнту.

Студенти-консультанти під опікою викладачів та чітким контролем керівників “Клініки” надають юридичні консультації з трудового, адміністративного, житлового, цивільного та кримінального права.

ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ:

Юридична клініка відкрита для всіх тих, хто потрапив у скрутне становище і не може самостійно вирішити складні юридичні питання.

Кожен, хто відвідав клініку, стає клієнтом на момент розгляду особистої справи. Дана справа закріплюється за конкретним студентом (консультантом), який не раніше тижневого строку інформує клієнта про порядок, стадію розгляду справи та призначає наступну зустріч.

Статистика роботи клініки показує, що найбільшою популярністю користуються питання житлового права, права соціального забезпечення, справи з трудових спорів та конфліктів. Слід наголосити на тому, що кримінальні справи та справи, які вже неодноразово розглядалися органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими уповноваженими на це органами з відповідним наданням вмотивованої відповіді, розгляду не підлягають.