Сердюк Василь Павлович

Кафедра цивільного, адміністративного, господарського права та правоохоронної діяльності

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Стаж роботи: 34 роки

Біографія

Народився 22 вересня 1953 року в селі Новомиколаївка Драбівського району Черкаської області.

В 1982 році закінчив Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е. Дзержинського.

Досвід роботи

З 1982 по 1994 роки працював на посаді слідчого в системі ОВС м. Києва та області.

З 1994 по 2002 роки – викладачем у Національній академії внутрішніх справ України. З 2002 по 2003 роки – головним інспектором Головного штабу МВС України.

З 2004 по 2007 роки – ст. викладачем Державної академії житлово-комунального господарства.

З 2007 року по даний час працює в Інституті права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» на посаді доцента кафедри цивільного, господарського та кримінального права.

З 1995 року поєднує викладацьку діяльність з юридичною практикою (Посвідчення про право на заняття адвокатською діяльністю №848 видане 12 грудня 1995 року Київською міською кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури).

Завдяки цьому під час занять теорія поєднується з практикою. Так, по курсах «Складання процесуальних документів», «Адвокатура в Україні» рольові ігри фіксуються відеокамерою, після чого записи студенти використовують для самопідготовки.

Викладає дисципліни

  1. Кримінальний процес
  2. Адвокатура України
  3. Теорія доказів

Галузь наукових інтересів

Використання відеозапису у кримінальному процесі

Перелік наукових праць

№ з/п Назва публікації Вид публікації Друковане видання Співавтори
1. Ознаки злочину: теорія і практика стаття К.: ТОВ «Юрінком Інтер». Юридична Україна. – 2011. – №4. – С. 102. Фахове Сердюк Є.В., Юрченко Ю.В.
2. Ретроспективні аспекти встановлення причинного зв’язку в ДТП стаття К.: ТОВ «Юрінком Інтер». Юридична Україна. – 2011. – №7. – С. 86. Фахове. Сердюк Є.В., Юрченко Ю.В.
3. Технічні засоби в кримінальному провадженні України стаття Митна справа. – 2013. – № 4 (88). – С. 171-175. Фахове.
4. Відеозапис у кримінальному провадженні України : теорія і практика стаття Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Випуск 22. – Ужгород, 2013. – С. 106-109. Фахове.
5. Видеоконференция в уголовном производстве Украины стаття Закон и жизнь (Молдова). – 2013. – № 11 (ноябрь). – С. 180-183. Фахове.
6. Застосування поліграфа (детектора брехні) у кримінальному провадженні України стаття Інформація і право. Спеціальний випуск. – 2014. – № 2 (11). – С. 68-71. Фахове.
7. Судово-експертні дослідження у кримінальному провадженні України та захист прав людини стаття Митна справа. – 2014. – № 1 (91). – С. 232-236. Фахове.
8. Розвиток законодавчого забезпечення використання відеозапису у кримінальному провадженні України стаття Прикарпатський юридичний вісник. – 2015. – № 2. – С. 46-52. Фахове.
9. Застосування поліграфа (детектора брехні) у кримінальному провадженні України тези доповіді Актуальні проблеми правознавства : збірник матеріалів конференції, Київ, 12 грудня 2013 р. / За ред. В. В. Галунька. – К.: Університет «Україна», 2013. – С. 22-23.
10. Проблеми документування адвокатом кримінального процесу відеозаписом тези доповіді Охорона права власності : проблеми та напрямки їх вирішення : збірник наукових праць / за ред.. В. В. Галунька. – Херсон : ХМД, 2012. – С. 28-30.
11. Проблеми законодавчої кримінальної процесуальної термінології тези доповіді Дотримання прав людини: сучасний стан правового регулювання та перспективи його вдосконалення : матеріали другої звітної Міжнародної науково-практичної конференції : збірник наукових праць, Київ, 5 березня 2015 р. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С. 176-179.
12. Практикум по складанню процесуальних документів (з застосуванням відеозапису під час проведення слідчих дій) навчальний посібник К.: Атека, 2000. – 80 с.
13. Слідство і відеозапис навчальний посібник 2-ге видання, доповнене і перероблене. – К.: Університет «Україна», 2011. – 110 с.
14. Проведення слідчих (розшукових) дій з використанням відеозапису навчальний посібник 3-є видання, доповнене і перероблене. – К.: Наукова думка, 2014. –131 с.
15. Правознавство. Професійний курс. Розділ 6 і 7 навчальний посібник К.: Університет «Україна», 2013. – 200 с. Галунько В.В., Фаст О.О., Долгий С.А., Рудич М.В., Терещенко А.Л
16. Кримінальне право України. Загальна частина навчально-практичний посібник К.: Університет «Україна». 2011. – 121 с. Дадерко Л.Ф.
17. Кримінальне право України. Особлива частина навчально-практичний посібник К.: Університет «Україна». 2014. – 337 с. Дадерко Л.Ф.
18. Поняття та доказове значення відеозапису у кримінальному провадженні України тези доповіді ПАНЄВРОПСЬКА ВИСОКА ШКОЛА ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА. Міжнародна науково-практична конференція «Європейська традиція в міжнародному праві: реалізація прав людини» м. Братислава (Словацька Республіка) 6-7 травня 2016 р. Отримано сертифікат.
19. Освітні технології у навчальному процесі України по підготовці юристів стаття ПАНЄВРОПСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА. Науково-педагогічне стажування на тему: «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів» (м. Братислава, Словацька Республіка) 15–18 червня 2016 р. Сертифікат і збірник 15 серпня 2016 року.
20. Інститут відеозапису у кримінальному провадженні України стаття Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – №3. – 2016. В друці з 1 липня 2016 року. Фахове
21. Відеоматеріали у кримінальному провадженні України та захист прав людини стаття Прикарпатський юридичний вісник. – №2. – 2016. В друці з 14 липня 2016 року. Фахове.
22. Законодавчі гарантії реалізації прав людини на використання відеозапису у кримінальному провадженні України стаття Право і суспільство. – № 4. – 2016. В друці з 22 липня 2016 року. Фахове.
22. Теорія і практика використання відеозапису у кримінальному провадженні України монографія К.: Університет «Україна», 2016. – 245 с. В друці з 7 серпня 2016 року