Навчально-методичні матеріали

Політологія

PR в органах державної влади та місцевого самоврядування : монографія. / О. В. Бабкіна, В. В. Басалюков, В. М. Бебик та ін.; За заг. ред. В. М. Бебика, С. В. Куніцина. – К.: Сімферополь: МАУП, 2003. – 240 с.

Бебик ВМ., Северин ЛВ., Климкова ІІНавчальна програма дисципліни “Менеджмент і маркетинг виборчої кампанії” (для спеціалістів, магістрів). — К.: МАУП, 2005. — 16 с.

Бебик В.М., Науменко О.С. Навчальна програма дисципліни “Політична реклама” (для бакалаврів). – К.: МАУП, 2005. – 19 с.

Бебик В.МПолітологія для політика і громадянина : монографія. – К., МАУП, 2003. – 424 с.

Кудряченко А.І. Геополітика : підручник / А. І. Кудряченко, Ф. М. Рудич, В. О. Храмов. – К. МАУП, 2004. – 296 с.

Куйбіда В.С. Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування : монографія. – К.: МАУП, 2004. – 432 с.

Слісаренко І.ЮНавчальна програма дисципліни “Паблік рилейшнз” (для бакалаврів). – К.: МАУП, 2005. — 15 с.

Слісаренко І.ЮНавчальна програма дисципліни “Політичні комунікації” (для бакалаврів, спеціалістів). – К.: МАУП, 2005. – 12 с.

 

Правознавство

Бондаренко С.В. Авторське право та суміжні права– К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2008. – 288 с.

Галунько В.В. Людина і держава : монографія / Валентин Васильович Галунько, Володимир Іванович Милько. – К. : Університет «Україна», 2014. – 158 с.

 

Фрагменти лекцій

Женжера Сергій Володимирович, викладач кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики і соціальних комунікацій Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна».

Презентація дисципліни «Філософія».

Опубліковано 28.02.15

 

Кочура Наталія Миколаївна, к.філос.н., доцент Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна».

Презентація дисципліни «Історія української культури».

 

 

 

Марченко Микола Григорович, доцент кафедри цивільного, господарського та кримінального права Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна».

Презентація дисципліни «Правознавство».

Опубліковано 28.02.15

 

Мурашин Олександр Геннадійович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри теорії права та міжнародної інформації Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна».

Презентація спецкурсу «Актуальні проблеми теорії держави і права».

Опубліковано 26.08.14

 

Рудюк Сергій Павлович, старший викладач Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна».

Презентація авторського курсу «Україна в контексті світового розвитку».

 

Савич Інна Олексіївна, старший викладач кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики і соціальних комунікацій Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна».

Презентація дисципліни «Соціологія».

Опубліковано 28.02.15

 

 

 

Куйбіда В.С. Публічна влада на місцевому рівні: стан і перспективи розвитку