Бригинець Олександр Олексійович

Кафедра галузевого права та загальноправових дисциплін

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 13 років

Біографія

Народився 15 квітня 1986 року в м. Чернігів.

Відомості про вищу освіту

У 2008 році закінчив Національний університет державної податкової служби України, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію магістра права.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2011 році в Національному університеті державної податкової служби України присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансового права.

У 2017 році в Університеті державної фіскальної служби України захистив дисертацію за спеціальністю  «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» та здобув науковий ступінь доктора юридичних наук.

Додаткова освіта, підвищення кваліфікації:

2016 рік – стажування на кафедрі публічно-правових дисциплін Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань».

Основні етапи діяльності

У 2008-2016 рр. працював у Національному університеті державної податкової служби України на посадах: асистент, старший викладач, доцент кафедри фінансового права.

У 2016-2017 рр. працював в Університеті державної фіскальної служби України на посадах: доцент, професор кафедри фінансового права.

У 2017-2018 рр. працював у Київському міжнародному університеті на посаді завідувача кафедри публічно-правових дисциплін.

У 2018 р. працював у Фінансово-правовому коледжі на посаді завідувача кафедри загальноюридичних  дисциплін.

У 2018-2019 рр. працював у Національному університеті біоресурсів і природокористування України на посаді професора кафедри теорії та історії держави і права.

З 2019 року працює у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» на посаді професора кафедри.

Викладає дисципліни:

 1. Фінансове право
 2. Банківське право
 3. Міжнародне фінансове право

Перелік наукових і навчально-методичних праць

Index Copernicus

 1. Бригінець О. О. Реалізація статусу державної податкової служби України / О. О. Бригінець // Держава і право. – 2010. – № 48. – С. 274-281.
 2. Бригінець О. О. Забезпечення реалізації адміністративно-правового статусу податкової міліції як спеціалізованого підрозділу по боротьбі з податковими правопорушеннями / О. О. Бригінець // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2010. – № 3. – С. 197- 205.
 3. Бригінець О. О. Декриміналізація національного законодавства та формування фінансової безпеки держави / О. О. Бригінець // Держава і право.-2011. – №54. -С. 250-255.
 4. Бригінець О.О. Сутність бюджетного процесу та його стадій / О.О.Бригінець, Г.М. Гераськевич // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2013. – № 23. – С. 107-110.
 5. Бригінець О.О. Правове регулювання фінансової безпеки держави в умовах економічної кризи / О.О. Бригінець // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2015. – № 6. – C. 16-18.
 6. Бригинец A. Влияние глобализационных процессов на состояние финансовой безопасности государства / A.A. Бригинец // Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata». – 2015. – № 12 (228).-C. 16-19.
 7. Бригінець О.О. Правове регулювання боргової безпеки держави як складової частини фінансової безпеки держави / О.О. Бригінець //Национальный юридический журнал: теория и практика. – 2015. – № 6 (16). -C. 108-111.
 8. Бригінець О.О. Особливості формування механізму правового забезпечення фінансової безпеки України / О.О. Бригінець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2016. – № 837 – С. 36-41.
 9. Бригинец A. Правовое обеспечение бюджетной безопасности государства как структурного элемента финансовой безопасности государства / A.A. Бригинец // Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata». – 2016. – № 11/2 (299). – C. 9-12.
 10. Бригінець О.О. Правове забезпечення банківської безпеки держави як структурного елементу фінансової безпеки держави / О.О. Бригінець // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – №-Т -C. 137-140.
 11. Бригінець О.О. Правове забезпечення інформаційної безпеки держави як окремого елементу економічної безпеки держави / О.О. Бригінець // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». – 2016.-№ 4.-С. 140-142.
 12. Бригінець О.О. Діалектика виникнення та теоретико-методологічний інструментарій дослідження фінансової безпеки України / О.О. Бригінець // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2016. – № 5. – С. 23-26.
 13. Бригінець 0.0. Правове забезпечення митної безпеки держави як окремого елементу економічної безпеки держави / О.О.. Бригінець // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 10. – С. 37-40.
 14. http://efp.in.ua/arhiv-nomeriv-efp/archive-nomeriv-2016/еф%2010%20201pdf
 15. Бригинец A. Правовые особенности функционирования и развития безопасности государства / А. А. Бригинец, A.B. Бригинец // Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata». – 2016.-№ 12/3 (300).-C. 15-18.
 16. Бригінець О.О. Теоретико-правові основи дослідження проблем безпеки держави / О.О. Бригінець, B. Бригінець // Национальный юридический журнал: теория и практика. – 2016. – № 6 (22). – C. 66-71.
 17. Бригінець О.О. Особливості початку кримінального провадження про злочинні дії з відомостями, що становлять комерційну або банківську таємницю / О.О. Бригінець // Економіка. Фінанси. Право. – № 10/1. – 2017. -С. 20-24.
 18. https://drive.google.eom/file/d/l GV7Xlgalrcr3724_A2GYyL 15pJitahWd/view
 19. Бригінець О.О. Адаптація національного законодавства до норм Європейського Союзу / 0.0. Бригінець // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2017. – Випуск 46. – Т.1. – С. 121-123.
 20. Бригінець О.О., Білоус В.Т. Правові питання розв’язання проблем фінансової безпеки України / О.О. Бригінець, В.Т. Білоус // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2018. – № 923- С. 89-95.
 21. Бригінець О.О. Динамічний підхід до дослідження проблем безпеки держави / О.О. Бригінець // Науково-практичний журнал «Право. Людина. Довкілля» (Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія «Право»). – 2019. – № 10 (1). – С. 6-11.

Статті в інших базах

 1. Бригінець О. О. Функції державної податкової служби України щодо захисту прав суб’єктів господарювання / О. М. Буханевич, О. О. Бригінець // Наука і правоохоронна. – 2009. – № 4(6). – С. 224-231.

Статті фахові

 1. Бригінець О. О. Оптимізація управління органами державної податкової служби України / В. К. Шкарупа, О. О. Бригінець // Науковий вісник Національного університету ДПС України. – 2008. – № 1 (40). – С. 138-143.
 2. Бригінець О. О. Онтологія адміністративно-правового статусу державної податкової служби України / О. О. Бригінець // Фінансове право. – 2009. – №4-С. 15-18.
 3. Бригінець О. О. Перспективи правового забезпечення модернізації державної податкової служби України [Електронний ресурс] / О. О. Бригінець // Право та управління. – 2010. – № 1 – С. 12-19. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.
 4. Бригінець О. О. Вплив світової економічної кризи на економічну безпеку держави [Електронний ресурс] / О. О. Бригінець // Право та управління. – 2012. – № 3: – С. 54-64.
 5. Бригінець О.О. Вплив тіньової економіки на стан вітчизняної фінансової безпеки / О.О. Бригінець // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». – 2014. – № 1. – С. 99-109.
 6. Бригінець О.О. Забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарювання / О.О. Бригінець // Экономическая безопасность субъектов хозяйствования: теория и практика: сборник научных трудов. – Донецк: Изд-во «Ноулидж». -2014.-С. 86-95.
 7. Бригінець О.О. Вплив корупції на рівень фінансової безпеки держави / О.О. Бригінець // Збірник наукових праць Національного університету ДПС України. – 2014. – № 2 (65). – С. 10-14.
 8. Бригінець О.О. Детінізація економіки як основа фінансової безпеки держави / О.О. Бригінець // Фінансове право. – 2014. – № 3 (29). – С. 62-65.
 9. Бригінець О.О. Забезпечення вітчизняної економічної безпеки в умовах монополізму економіки України / О.О. Бригінець, В.Т. Білоус // Фінансове право. – 2015. – № 3 (33). – С. 44-47.
 10. Бригінець О.О. Розв’язання проблем управління державною власністю – шлях до укріплення фінансової безпеки держави / О.О. Бригінець // Фінансове право. – 2015. – № 4 (34). – С. 46-50.
 11. Бригінець О.О. Історичний розвиток правового забезпечення економічної безпеки держави / О.О. Бригінець // Збірник наукових праць Національного університету ДПС України. – 2015. – № 4. – С. 49-54.
 12. Бригінець О.О. Правове забезпечення валютної безпеки держави як структурного елементу фінансової безпеки держави / О.О. Бригінець // Прикарпатський юридичний вісник. – 2016 – № 3 (12). – С. 51-54.
 13. Бригінець О.О. Правове забезпечення інвестиційної безпеки держави як структурного елементу фінансової безпеки держави / О.О. Бригінець // Держава та регіони. Серія: Право. – 2016. – № 4. – С. 52-57.
 14. Бригінець О.О. Місце державної фіскальної служби України в процесі реалізації фінансової безпеки держави / О.О. Бригінець // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2016. -№ 22.-С. 60-63.
 15. Бригінець О.О. Предмет безпосереднього замаху та особа злочинця в структурі криміналістичної характеристики методики розслідування злочинних дій з відомостями, що становлять комерційну або банківську таємницю / О.О. Бригінець // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – № 12. – 2017. – С. 93-100.
 16. Бригінець О.О. Сутність комерційної або банківської таємниці як об’єкта злочинних посягань / О.О. Бригінець // Економіка та право. – 2017. -Том 48. – С.69-73.
 17. Бригінець О.О. Проблеми фінансової безпеки держави на сучасному етапі / О.О. Бригінець, Л.М. Касьяненко // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України. – 2018. – С. 240-248.

Тези

 1. Бригінець О. О. Гармонізація податкової політики України в контексті європейської інтеграції / О. О. Бригінець // Проблеми гармонізації законодавства країн СНД та Європейського Союзу : міжнародна науково- практична конференція, 16 квітня 2004 р. : тези доповідей. – Ірпінь, 2004. – С. 58-59.
 2. Бригінець О. О. Оптимізація управління органами державної податкової служби України / О. О. Бригінець // ПОЛІТ : міжнародна наукова конференція, 11-12 квітня 2006 р. : тези доповідей. – К., 2006. – С. 512.
 3. Бригінець О.О. Оптимізація управління органами державної податкової служби України / О. О. Бригінець // Форум вчених-адміністративістів Південно-східних регіонів України, 26-27 жовтня 2006 р. : тези доповідей. – Запоріжжя, 2006. – С. 28-30.
 4. Бригінець О. О. Аналіз та перспективи ефективного адміністративного управління органами державної податкової служби України / О. О. Бригінець // Перспективи та проблеми адміністративної реформи в Україні: всеукраїнська конференція, 1-2 березня 2007 р. : тези доповідей. – Запоріжжя, 2007. – С. 18-20.
 5. Бригінець О. О. Податковий кодекс – економічна конституція України / О. О. Бригінець // Проблеми в сфері забезпечення національної безпеки України очима майбутніх правоохоронців : всеукраїнська наукова конференція, 21 березня 2008 р. : тези доповідей. – К., 2008. – С. 18-21.
 6. Бригінець О. О. Податковий кодекс як регулятор економічного життя в Україні / О. О. Бригінець // Фінансова сфера та її роль у зростанні конкурентних переваг національних економік : міжнародна науково- практична конференція, 12-13 березня 2009 р. : тези доповідей. – Ірпінь, 2009-С. 146-148.
 7. Бригінець О. О. Use of Foreign Experience for Effective Reorganization of Tax Service of Ukraine / Використання зарубіжного досвіду для ефективного реформування податкової служби України / О. О. Бригінець // Розширюючи обрії : міжнародний форум, 26-27 березня 2009 р. : тези доповідей. – Дніпропетровськ, 2009. – С. 52.
 8. Бригінець О. О. До питання реформування державної податкової служби України / О. О. Бригінець // Актуальні правові питання очима молодих вчених : міжнародна науково-практична конференція, 23-24 квітня 2009 р. : тези доповідей. – К., 2009. – С. 173-174.
 9. Бригінець О. О. Оптимізація управління податковою службою – головна запорука ефективного захисту прав платників податків / О. О. Бригінець // Україна європейська : сучасні тенденції та перспективи : всеукраїнська науково-практична конференція, 15 травня 2009 р. : тези доповідей. – Чернігів, 2009. -С. 16-18.
 10. Бригінець О. О. Tax service of Ukraine as a partner of taxpayers / Податкова служба України як партнер платників податків / О. О. Бригінець //Розширюючи обрії : міжнародний форум, 22-23 квітня 2010 р. : тези доповідей. – Дніпропетровськ, 2010. – С. 147.
 11. Бригінець О. О. Підвищення ефективності функціонування державної податкової служби України в контексті гармонізації податкового законодавства України / О. О. Бригінець // Сучасні виклики для України у сфері політики, економіки та права в глобалізованомі світі : міжнародна науково-практична конференція, 18-19 травня 2010р. : тези доповідей. – Ірпінь, 2010. – С. 59-62.
 12. Бригінець О. О. Реформування процесу адміністрування податків / О. О. Бригінець // Модернізація ДПС у контексті інформаційного розвитку : науково-практичний семінар, 8 вересня 2010 р. : тези доповідей. – Ірпінь, 2009-С. 196-199.
 13. Бригінець О. О. Модернізація порядку управління органами державної податкової служби України / О. О. Бригінець // Сучасне міжнародне та вітчизняне право як регулятор суспільних відносин : міжнародна науково- практична конференція, 7-8 жовтня 2010 р. : тези доповідей. – Одеса, 2010. – С. 42-44.
 14. Бригінець О. О. Реалізація адміністративно-правового статусу державної податкової служби України в контексті гармонізації вітчизняного законодавства із законодавством ЄС / О. О. Бригінець // Господарсько- правове, цивільно-правове та фінансово-правове забезпечення розвитку економіки України : міжнародна, науково-практична конференція, 26 листопада 2010 р. : тези доповідей. – Донецьк, 2010. – С. 260-262.
 15. Бригінець О. О. Реформа податкового законодавства – необхідна передумова побудови європейського адміністративного простору в Україні / О. О. Бригінець // Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів : міжнародна науково-практична конференція, 17-18 березня 2011 р. : тези доповідей. – Ірпінь, 2011. – С. 40-41.
 16. Бригінець О.О. Фінансовий моніторинг у протидії легалізації (відмиванню) коштів, здобутих злочинним шляхом / О.О. Бригінець, Д.А. Яцюк // Право і держава в умовах глобалізації та регіоналізації : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14 жовтня 2011 р. : тези доповіді – Ірпінь, 2009-С. 317-319.
 17. Бригінець О.О. Банківська діяльність та фінансова безпека держави / О.О. Бригінець // Сучасні держава і право: теорія та практика : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 7 грудня 2012 р. : тези доповіді – Ірпінь, 2012. – С. 87-88.
 18. Бригінець О.О. Економічна безпека держави: проблеми та напрями покращення / О.О. Бригінець, Я.В. Притика // Сучасна економічна наука: теорія та практика : Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 жовтня 2012 р. : тези доповіді – Одеса, 2012. – С. 65-67.
 19. Бригінець О.О. Корупція як загроза фінансовій безпеці держави / О.О. Бригінець // Корупція в Україні: причини поширення та механізми протидії : Збірник наукових праць міжвузівської науково-дослідної конференції студентів та молодих вчених, 10 квітня 2013 р. : тези доповіді – Ірпінь, 2013. -С. 19-21.
 20. Бригінець О.О.. Вплив реалізації механізму податкового компромісу на стан фінансової безпеки держави / О.О. Бригінець, В.Т. Білоус // Бюджетно- податкова політика та регіональний розвиток України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 травня 2015 р. : тези доповіді – Ірпінь, 2015. – С. 43-46.
 21. Бригінець О.О. Забезпечення фінансової безпеки України в умовах глобалізації світового економіко-правового простору / О.О. Бригінець // Євроінтеграційні процеси в Україні: економічний та правовий аспект : науково-практичний круглий стіл, 8 вересня 2015 р. : тези доповіді – Ірпінь, 2015-С. 6-9.
 22. Бригінець О.О. Взаємозв’язок національних інтересів держави та фінансової безпеки держави / О.О. Бригінець // Основні напрями реформування законодавства України в сучасних умовах : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 листопада 2015 р. : тези доповіді – Дніпропетровськ, -С. 31-35.
 23. Бригінець О.О. Ціна на газ для України як критерій вітчизняної фінансової безпеки / О.О. Бригінець // Права та обов’язки людини у сучасному світі : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 листопада 2015 р. : тези доповіді – Одеса, 2015. – С. 108-110.
 24. Бригінець О.О. Вплив спекулятивного капіталу на стан фінансової безпеки України в умовах глобалізації / О.О. Бригінець // Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів (економіко- управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти) : Матеріали
 25. Міжнародної науково-практичної конференції, 20 листопада 2015 р. : тези доповіді – Дніпропетровськ, 2015. – С. 170-171.
 26. Бригінець О.О. Правове регулювання управління зовнішнім державним боргом як провідний елемент забезпечення фінансової безпеки держави / О.О. Бригінець // Фінансове право у XXI сторіччі : III Міжнародна науково- практична інтернет-конференція, 11 грудня 2015 р. : тези доповіді – Ірпінь, 2015-С. 23-25.
 27. Бригінець О.О. Правове регулювання напрямів удосконалення діяльності правоохоронного підрозділу державної фіскальної служби для підвищення рівня вітчизняної фінансової безпеки держави / О.О. Бригінець // Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів : Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції, 22 грудня 2015 р. : тези доповіді – Ірпінь, 2015. – С. 417-419.
 28. Бригінець О.О. Забезпечення фінансової безпеки України в умовах глобалізації світового економіко-правового простору / О.О. Бригінець // Фінансова безпека України на сучасному етапі : Збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 25 березня 2016 р. : тези доповіді -Ірпінь, 2016.-С. 41-43.
 29. Бригінець 0.0. Організаційна діяльність у сфері забезпечення бюджетної безпеки України / 0.0. Бригінець // Актуальні питання організації та розвитку наукової, науково-технічної й науково-педагогічної діяльності в Україні : Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції, ЗО серпня 2016 р. : тези доповіді – Київ, 2016. – С. 12-14.
 30. Бригінець 0.0. Продовольча безпека як важливий елемент економічної безпеки держави / 0.0. Бригінець // Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування : Матеріли Міжнародної науково- практичної конференції, 28-29 жовтня 2016 р. : тези доповіді – Запоріжжя, 2016.-С. 55-57.
 31. Бригінець 0.0. Енергетична безпека як важливий елемент економічної безпеки держави / 0.0. Бригінець // Чинники розвитку юридичних наук у XXI столітті : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 4-5 листопада 2016 р. : тези доповіді – Дніпро, 2016. – С. 83-86.
 32. Бригінець 0.0. Роль соціальної безпеки у забезпеченні економічної безпеки держави / 0.0. Бригінець // Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 4-5 листопада 2016 р. : тези доповіді – Харків, 2016. – С. 63-66.
 33. Бригінець 0.0. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України «Про основи фінансової безпеки України» / О.О. Бригінець // Права та обов’язки людини у сучасному світі : Матеріали Міжнародної науково- практичної конференції, 11-12 листопада 2016 р. : тези доповіді – Одеса, 2015- С. 112-114.
 34. Бригінець О.О. Щодо підвищення ефективності Концепції забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері / О.О. Бригінець // Нове міжнародне право та національне законодавство – нові завдання юридичної науки : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 листопада 2016 р. : тези доповіді – Київ, 2016. – С. 81-83.
 35. Бригінець О.О. Національний інтерес як одна з основ забезпечення національної безпеки держави / О.О. Бригінець // Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 листопада 2016 р. : тези доповіді – Львів, 2016. – С. 67-71.
 36. Бригінець О.О. Правове забезпечення зовнішньоекономічної безпеки держави як окремого елементу економічної безпеки держави / О.О. Бригінець // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід : Матеріали Міжнародної науково- практичної конференції, 18-19 листопада 2016 р. : тези доповіді -Харків, 2015-С. 39-41.
 37. Бригінець О.О. Правове забезпечення податкової безпеки держави як структурного елементу фінансової безпеки України / О.О. Бригінець // Фінансова безпека України на сучасному етапі : Матеріали II Міжнародної науково- практичної інтернет-конференції, 28 листопада 2016 р. : тези доповіді — Ірпінь, 2016. – С. 20-25.
 38. Бригінець О.О. Правові основи інформаційної безпеки України / О.О.. Бригінець // Фінансова безпека України на сучасному етапі : Матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28 листопада 2017 р. : тези доповіді – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2017.-С. 30-33.
 39. Бригінець О.О. Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави, березня 2018. – Київ, 2018.
 40. Бригінець О.О. Питання забезпечення фінансової безпеки України в умовах економічної кризи // Адміністративно-правове забезпечення безпеки людини та громадянина на сучасному етапі розвитку суспільства : Міжвузівська науково-практична конференція, 24 травня 2018. – Київ, 2018.
 41. Бригінець О.О. Фінансова безпека держави: поняття, елементи, засоби забезпечення // Міжнародний форум «ФІНАНСОВА ТА МИТНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ГАРМОНІЗОВАНОМУ ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ», 31 травня – 01 червня 2018. – Ірпінь, 2018.
 42. Бригінець О.О. Монополістичні об’єднання як загроза економічній безпеці держави // Всеукраїнська наукова-практична конференція «ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН», 27 вересня 2018. – Кривий Ріг, 2018.
 43. Бригінець О.О. Безпека держави як основоположна категорія її розвитку // II Всеукраїнські науково-практичних читаннях, присвячені пам’яті Н.Р.Нижник, 3 жовтня 2018. – Ірпінь, 2018.
 44. Бригінець О.О. Роль державної фіскальної служби України у забезпеченні фінансової безпеки держави // І Всеукраїнські науково-правові читання «Фінансова безпека на сучасному етапі», 25 жовтня 2018. – Ірпінь, 2018.
 45. Бригінець О.О. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ СВІТОВОГО ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО ПРОСТОРУ // Міжнародній науково- практичній конференції «Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки», 23 листопада 2018. – Ірпінь, 2018.
 46. Бригінець О.О. Роль державної фіскальної служби України у забезпеченні фінансової безпеки держави // IV Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова безпека України на сучасному етапі», 28 листопада 2018. – Ірпінь, 2018.
 47. Бригінець О.О. Забезпечення фінансової безпеки в умовах глобалізації // І Міжнародний форум «Розвиток державного фінансового контролю в контексті економічної безпеки країни», 23 травня 2019. – Ірпінь, 2019. – С. 23-27.
 48. Бригінець О.О. Реформування правового забезпечення фінансової безпеки держави // II Міжнародний форум «ФІНАНСОВА ТА МИТНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ІНФОРМАЦІЙНО – АНАЛІТИЧНЕ, НОРМАТИВНЕ ТА ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ», 06 червня 2019. – Ірпінь, 2019.

Монографії: Україна

 1. Бригінець 0.0. Правове регулювання фінансової безпеки України: монографія / 0.0. Бригінець. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2016. – 362 с.
 2. Рецензія на монографію: Коломоєць Т.О. Правове регулювання фінансової безпеки України / Т.О. Коломоєць // Збірник наукових праць «Вісник Запорізького Національного університету. Юридичні науки» – 2016. – № 4. -С. 142-144.

 

Підручники та посібники: Україна

 1. Касьяненко Л.М. Фінансове право (у запитаннях та відповідях): навчальний посібник / [JI.M. Касьяненко, B. Цимбалюк, О.П. Мельник, О.О. Бригінець та ін.]. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2009. – 300 с.
 2. Касьяненко M. Фінансове право: практикум: навчальний посібник / [JI.M. Касьяненко, О.П. Мельник, К.О. Колесник, О.О. Бригінець та ін.]. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2010.- 150 с.
 3. Касьяненко M. Фінансове’ право (у запитаннях і відповідях): навчальний посібник / [Л.М. Касьяненко, Ю.І. Аністратенко, Л.Л. Баланюк, О.О. Бригінець та ін.]. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2014.-318 с.
 4. Правове та організаційне забезпечення здійснення фінансових розслідувань : курс лекцій [Електронний ресурс] / В. Т. Білоус, О. О. Бригінець / Мін-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держав-ної податкової служби України. – Ірпінь, 2013. – 156 с. – Режим доступу : library, asta/edu/ua/ Методичні матеріали, Юридичний факультет, Кафедра фінансового права.