Електронні наукові видання

ОСВІТА РЕГІОНУ. ПОЛІТОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Сайт журналу

 

 

Український науковий журнал

Засновники: Університет „Україна”, Всеукраїнська асоціація політичних наук

Видавець: Університет „Україна”, адреса: вул. Хорива 1-г, м. Київ, 04071

e-mail: bebyk@vmurol.com.uawww.social-science.com.ua

Редакційна колегія

Андрущенко Віктор Петрович, доктор філософських наук, професор
Андрусишин Богдан Іванович, доктор історичних наук, професор
Бабкіна Ольга Володимирівна, доктор політичних наук, професор
Бакіров Віль Савбанович, доктор соціологічних наук, професор
Барно Олександр Михайлович, доктор педагогічних наук, доцент
Бебик Валерій Михайлович, доктор політичних, кандидат психологічних наук, професор – головний редактор журналу
Бондаренко Віктор Дмитрович, доктор філософських наук, професор
Бортніков Валерій Іванович, доктор політичних наук, доцент
Бурдяк Віра Іванівна, доктор політичних наук, професор
Воронкова Валентина Григорівна, доктор філософських наук, професор
Горбатенко Володимир Павлович, доктор політичних наук, професор
Євтух Микола Борисович, доктор педагогічних наук, професор
Ільганаєва Валентина Олександрівна, доктор історичних наук, професор
Карпенко Віталій Опанасович, кандидат філологічних наук, професор
Клименко Віктор Васильович, доктор психологічних наук, професор
Кокун Олег Матвійович, доктор психологічних наук, професор
Колодій Антоніна Федорівна, доктор філософських наук, професор
Королько Валентин Григорович, доктор філософських наук, професор
Кремень Василь Григорович, доктор філософських наук, професор
Круглашов Олександр Миколайович, доктор політичних наук, професор
Кудряченко Андрій Іванович, доктор історичних наук, професор
Кушерець Василь Іванович, доктор філософських наук, професор
Кучменко Елеонора Миколаївна, доктор історичних наук, професор
Левенець Юрій Анатолійович, доктор політичних наук, професор
Мадзігон Василь Миколайович, доктор педагогічних наук, професор
Макаренко Євгенія Анатоліївна, доктор політичних наук, професор
Максименко Сергій Дмитрович, доктор психологічних наук, професор
Малхазов Олександр Ромуальдович, доктор психологічних наук, доцент
Примуш Микола Васильович, доктор політичних наук, професор
Півнева Любов Миколаївна, доктор політичних наук, професор
Різун Володимир Володимирович, доктор філологічних наук, професор
Серажим Катерина Степанівна, доктор філологічних наук, професор
Сіленко Алла Олексіївна, доктор політичних наук, професор
Таланчук Петро Михайлович, доктор технічних наук, професор – голова редакційної ради журналу
Ткач Олег Іванович, доктор політичних наук, доцент
Токовенко Олександр Сергійович, доктор філософських наук, професор
Томчук Михайло Іванович, доктор психологічних наук, професор
Холод Олександр Михайлович, доктор філологічних наук, професор
Цвих Володимир Федорович, доктор політичних наук, професор
Циба Віталій Трохимович, доктор філософських наук, професор
Шергін Сергій Олександрович, доктор політичних наук, професор
Щедрова Галина Петрівна, доктор політичних наук, професор

Вища атестаційна комісія України визнала журнал фаховим виданням з політичних та педагогічних наук (Постанова Президії ВАК України № 1-05/6 від 14.06.2007 р.).

Інформація і право
Науковий журнал

http://www.ippi.org.ua/


Рік заснування: 2011
Проблематика: висвітлення питань становлення інформаційного суспільства, інформаційного права, соціальних комунікацій та інформатизації, інтеграції України у світовий інформаційний простір та інформаційної безпеки
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17541-6291 Р від 18.03.2011
Галузь науки: юридичні, технічні науки, соціальні комунікації
Періодичність: 3 рази на рік
Мова видання: українська
Засновник: Науково-дослідний центр правової інформатики НАПрН України; Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського;
Вищий навчальний заклад “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”
Головний редактор: Пилипчук Володимир Григорович, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук
Заступники головного редактора: Бебик Валерій Михайлович, доктор політичних наук;
Брижко Валерій Михайлович, кандидат юридичних наук;
Попик Володимир Іванович, кандидат історичних наук
Члени редколегії: Соціальні комунікації: Дзьобань О.П., д-р філос. наук; Дмитренко М.А., д-р політ. наук; Куйбіда В.С., д-р наук з держ. упр.; Литвиненко О.В., д-р політ. наук; Онищенко О.С., акад. НАН України; Різун В.В., д-р філол. наук; Серажим К.С., д-р філол. наук; Соснін О.В., д-р політ. наук; Ткач О.І., д-р політ. наук; Циба В.Т., д-р філос. наук
Технічні науки: Богданович В.Ю., д-р техн. наук; Бондаренко В.М., д-р техн. наук; Бутвін Б.Л., д-р техн. наук; Гладківська О.В., канд. фіз.-мат. наук; Забара С.С., д-р техн. наук; Зайцев В.Г., д-р техн. наук; Ланде Д.В., д-р техн. наук; Таланчук П.М., д-р техн. наук; Фурашев В.М., канд. техн. наук; Шевченко В.Л., д-р техн. наук
Юридичні науки: Арістова І.В., д-р юрид. наук; Бєляков К.І., д-р юрид. наук; Коноплев В.В., чл.-кор. НАПрН України; Копан О.В., д-р юрид. наук; Марущак А.І., д-р юрид. наук; Настюк В.Я., чл.-кор. НАПрН України; Нор В.Т., акад. НАПрН України; Погрібний О.О., акад. НАПрН України; Петришин О.В., акад. НАПрН України; Середа Г.П., д-р юрид. наук; Скулиш Є.Д., д-р юрид. наук; Тихий В.П., акад. НАПрН України; Шемшученко Ю.С., акад. НАН України
Адреса редакції: Науково-дослідний центр правової інформатики Національної академії правових наук України
вул. Саксаганського, 110-В, Київ, Україна, 01032
Тел.: (044) 234-94-56; 234-91-33

Архів номерів


Журнал “Інформація і право” >> 3(15)/2015БЄЛЄВЦЕВА В.В., Теоретико-правові підходи до визначення поняття “інформація” через інформаційні правовідносини (ст. 5-10)

ЯРЕМЕНКО О.І., Правова ідентифікація суб’єктів владних повноважень в системі інформаційних відносин (ст. 11-18)

КРАСНОСТУП Г.М., Правові аспекти надання державної підтримки у сфері телебачення і радіомовлення (ст. 19-26)

БАЙРАЧНА Л.К., Засоби масової комунікації як інструмент легітимації державної влади (ст. 27-35)

СОЛОДКА О.М., Пріоритети удосконалення інформаційної безпеки України (ст. 36-42)

УХАНОВА Н.С., Маніпулювання масовою політичною свідомістю: інформаційно-психологічний і правовий аспекти (ст. 43-48)

ГОЛОВКО О.М., Інформаційна віктимізація у медіа-просторі (ст. 49-55)

ІРХА Ю.Б., Використання екстремістами мережі Інтернет: правові проблеми виявлення та протидії в Україні (ст. 56-65)

ЦИРФА Г.О., Забезпечення інформаційної безпеки у конкурентних відносинах: розвідка і промислове шпигунство (ст. 66-71)

КОЗЕНКО О.О., Нормативно-правове регулювання міжнародного співробітництва в сфері спеціально-технічного забезпечення національної безпеки в Україні (ст. 72-77)

ПЕТРЯЄВ С.Ю., ЧЕРНИШИНА Г.Г., Проблемні питання підготовки юристів у галузі інформаційного права та шляхи їх вирішення (ст. 78-84)

ДОВГАНЬ О.Д., Інформаційні ресурси: національні та державні, зміст, поняття (ст. 85-91)

ЮДКОВА К.В., ЧЕРНИШИНА Г.Г., Класифікація інформаційних систем (ст. 92-98)

ЛЕОНОВ Б.Д., ХЛАНЬ В.Г., КОВАЛЬЧУК С.П., Аналіз проблемних питань втілення сучасних методів і технологій в організацію ефективної системи управління (ст. 99)

МАРІЦ Д.О., “Кібератака” – війна майбутнього (ст. 104-109)

РАДУТНИЙ О.Е., Чинні засоби кримінально-правової протидії Інтернет-тролінгу (ст. 110-114)

ВІЛЬЧИК Т.Б., Дисциплінарна та цивільно-правова відповідальність адвокатів (ст. 115-122)

ЧИРИК С.В., Правові принципи діяльності національної поліції України (ст. 128-134)

ПРЕДМЕСТНІКОВ О.Г., Становлення та розвиток органів юстиції Української РСР у 1956 – 1991 роках (ст. 128-134)

ПИЛИПЧУК В.Г., БРИЖКО В.М., Наукова інформація: питання теорії, викладення та редагування (ст. 135-149)


Журнал “Інформація і право” >> 2(14)/2015САВІНОВА Н.А., Емоція права: на шляху розуміння наслідків правової комунікації в контексті кримінально-правової комунікації

ЯРЕМЕНКО О.І., Правовий статус кабінету міністрів України як суб’єкта державного управління інформаційною сферою

НАСТЮК В.Я., БЄЛЄВЦЕВА В.В., Правовий захист інформаційних прав і свобод людини в Україні: проблеми та перспективи

КОВАЛЕНКО Л.П., Правовий захист громадян на доступ до інформації

ГРАБОВСЬКИЙ Ю.Л., Адвокатський запит як засіб отримання адвокатської інформації

ЮДКОВА К.В., Особливості визначення поняття “інформаційна система”

ФУРАШЕВ В.М., Сутність та визначення понять “інформація”, “носій інформації”

ДМИТРУК І.М., До питання теоретичної визначеності правового регулювання відносин у сфері інформаційної безпеки

ЛЕОНОВ Б.Д., РЕБРІНА Л.П., Сприйняття тероризму: соціально-правовий та морально-психологічний аспекти

РАДУТНИЙ О.Е., Поняття та ознаки інформаційної агресії на законодавчому рівні в кримінально-правовій сфері

ЯРЕМЕНКО С.О., Феномен ментального забруднення у сучасному інформаційному середовищі: необхідність кримінально-правового захисту

ЦИМБАЛЮК В.С., Науково-доктринальні положення щодо методологічних установок систематизації законодавства про інформацію

КРАСНОСТУП Г.М., Універсальна програмна послуга: визначення поняття та засади правового регулювання

ФАРБОТА М.Р., Правовий статус засобів масової інформації в Інтернет-середовищі

ДОРОГИХ С.О., Інформаційна діяльність парламенту у соціальних медіа

МАЗУР Л.Б., Інформаційне забезпечення медичних закладів Збройних Сил України

ДУБНЯК М.В., Нормативний статус відомостей веб-порталу судової влади

ДОВГАНЬ О.Д., Сучасні інформаційні структури як компоненти інформаційної безпеки

БУСОЛ О.Ю., Потенційна небезпека штучного інтелекту

МИРОНЕЦЬ О.М., Теоретико-правові аспекти функцій адміністративного права та їх класифікації

ВІХРОВА І.О., Адміністративно-господарські санкції у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

ШАПІРО В.С., МОТРЮК А.Д., Стан та протидія фіктивному підприємництву в Україні

МЕЛЬНИЧУК С.М., Правоохоронно-правозастосовна діяльність здійснення функцій держави: проблеми сучасного розуміння

НАЙМАН-МЕТКАЛФ К., Правовий аналіз ОБСЄ проекту концепції інформаційної безпеки


Журнал “Інформація і право” >> 1(13)/2015ПИЛИПЧУК В.Г., ДЗЬОБАНЬ О.П., Феномен інформації: історико-правові та філософські аспекти

БРИЖКО В.М., Особливості ознак та матеріальна специфічність у сфері інформаційного права

ПОПЕРЕЧНЮК В.М., Визначення інформації та знань як категорії інтелектуалізації суспільства: теоретико-правовий аналіз

ЗАБАРА І.М., Сучасний міжнародний інформаційний правопорядок: концептуальні підходи і питання періодизації

БУРІЛО Ю.П., Про комплексну природу інформаційного права

ГЛАДКІВСЬКА О.В., Вимоги до нормативно-правової термінології

ЮДКОВА К.В., Особливості визначення поняття “інформаційні технології”

КРАСНОСТУП Г.М., Правові аспекти формування та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення

ЯРЕМЕНКО С.О., Когнітивні упередження як внутрішній фактор ефективності дезінформації у засобах масової інформації

СТРЕЛЬБИЦЬКИЙ М.П., ПОГРЕБИЦЬКИЙ М.Л., Правові механізми управління в умовах інформаційної війни та надзвичайних режимів

ПЕТРЯЕВ С.Ю., “Троллинг”: от забавы до информационной войны

СТЕПАНОВ Є.В., Правові аспекти забезпечення особистих немайнових прав людини в інформаційній сфері

ЦИМБАЛЮК О.В., Адміністративно-правовий вплив на формування об’єктної складової в інформаційній сфері

РАДУТНИЙ О.Е., Голографічний захисний елемент як предмет злочинів, що посягають на окремі елементи інформаційних відносин та мають схожі форми діяння

ВІХРОВ С.А., Господарські зобов’язання зі створення і припинення недержавного пенсійного фонду

БАЛАНЮК Н.Ю., ГАЛЯН К.В., Адміністративно-правовий нагляд та контроль за діяльністю недержавних пенсійних фондів

КОВЕРЗНЕВ В.О., Правова класифікація кооперативних організацій в Україні

ЛАЗАРЕНКО А., Види професійного навчання у трудовому праві

БЕЖЕВЕЦЬ А.М., Деякі аспекти кіберсоціалізації особистості

ОРЕЛ Ю.В., Суб’єктивна сторона злочинів спрямованих на функціонування органів і установ пенітенціарної служби України


Журнал “Інформація і право” >> 3(12)/2014

ДЗЬОБАНЬ О.П., Маніпулятивний характер інформаційного середовища сучасного суспільства

ПАНЧЕНКО В.М., Інформаційні операції в асиметричній війні Росії проти України: підходи до моделювання

САВІНОВА Н.А., Моделювання поведінкового конфлікту як елементу сучасного DIMЕ-конфлікту

ПЕТРЯЕВ С.Ю., “Киберсоциализация” – А ≠ А

ПАНОВА І.В., Парадигма сучасного інформаційного права України

КРАСНОСТУП Г.М., Перспективи правового регулювання конвергентних медіа: складність практичного застосування регуляторних механізмів

КІНДРАТ П.В., Право на доступ до інформації: нормативно-правові аспекти застосування

КОГУТ Н.Д., Розповсюдження інформації в сучасному суспільстві

БРАЙЧЕВСЬКИЙ С.М., Роль інформаційних тематичних потоків в формуванні громадської думки

МЕЛЬНИК К.С., Обробка та захист персональних даних в соціальних мережах

МАРІЦ Д.О., “Ноу-хау” як об’єкт інформаційного захисту

ЮРИНЕЦЬ Ю.Л., Стандарти ЮНЕСКО у сфері доступу до архівів служб безпеки колишніх репресивних режимів

ЦИМБАЛЮК О.В., Право на інформацію та право від інформації: інституційний взаємозв’язок у законодавстві окремих країн Європейського Союзу

ГЛАДКІВСЬКА О.В., Вплив хмарних технологій на стан інформаційної безпеки: правовий аспект

ДОВГАНЬ О.Д., Національний інформаційний суверенітет – об’єкт інформаційної безпеки

РАДУТНИЙ О.Е., Можливість захисту інформаційного суверенітету України кримінально-правовими засобами

НЕЧИТАЙЛО А.А., Нормативно-правове забезпечення стосунків з закордонним українством як питання національної безпеки

БЕЛАНЮК М.В., Інформаційно-юридичне забезпечення діяльності органів військової юстиції на території УРСР (1941-1942 рр.)

БАЛУХ В.С., Розвиток системи третейських судів ХІХ – на початку ХХ століття в Україні


Журнал “Інформація і право” >> 2(11)/2014

ГАЛУНЬКО В.В., Культура засобів масової інформації в контексті правової культури

МУРАШИН О.Г., До проблеми сутності та природи правових (нормативно-правових) актів

ГАЛУНЬКО А.В., Адміністративно-правовий статус публічної адміністрації, що здійснює регулювання діяльності соціальних Інтернет-мереж

БОНДАРЕНКО С.В., Державне регулювання діяльності організацій колективного управління правами суб’єктів авторського права та суміжних прав в Україні

ДИМИТРОВ М.Ф., Правова культура в механізмі адміністративно-правового регулювання благодійної діяльності

ЄЩУК О.М., Адміністративно-правова охорона в інформаційному суспільстві

ІВАНИЩУК А.А., Особливості методів адміністративного примусу у сфері регулювання судової гілки влади

ІЗУЇТА П.О., Досвід європейських країн у сфері охорони праці

ЛАЗАРЕНКО Д.В., Природні ресурси як об’єкт адміністративно-правового регулювання

ЛАЗАРЕНКО М.В., Адміністративно-правовий статус центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем

ЛЕБЕДЕНКО В.І, Юридична техніка: поняття, призначення, методологічні засади застосування

МАРЧЕНКО М.Г., Особливості виконання судових рішень в Україні та за кордоном

САРАНА С.В., Податковий режим у процесі формування інформаційного суспільства

СЕРДЮК В.П., Застосування поліграфа (детектора брехні) у кримінальному провадженні України

СЕРДЮК Є.В., Принципи адміністративно-правового забезпечення виборчих прав громадян України

ТАЛАНЧУК І.В., Історичні аспекти адміністративно-правового регулювання освіти інвалідів

ТКАЧУК О.В., Проблеми формування соціально-правової компетентності студентів з особливими потребами

ЧЕРНЕНКО О.А., Способи збереження розміру державної частки в державних корпоративних підприємствах

ШИЛЕНКО М., Адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації, що здійснюють охорону природних ресурсів

ШИЛЕНКО М., Державна підтримка як форма захисту cуб’єктів малого підприємництва

ПОЛОВЧЕНЯ А., Соціальне партнерство органів публічної влади та непідприємницьких організацій

ВІТОВСЬКА І., Завдання і мета державного та громадського управління в галузі використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища

ГЛАЗУНОВА С, Інформаційна функція сучасної держави

НИКОЛАЙЧУК Л., Інформаційне суспільство: стан та проблеми формування


Журнал “Інформація і право” >> 1(10)/2014

Основні результати діяльності Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України у 2013 році

ДАНИЛЬЯН О.Г., ДЗЬОБАНЬ О.П., Інформаційне суспільство: морально-етичний дискурс

**БРИЖКО В.М., Філософія права: аксіологія в сфері інформаційного права

ЗАБАРА І.М., Інформація: доктринальні підходи в науці міжнародного права

БАКЛАН О.В., Інформаційно-правова складова відносин у сфері підприємництва України: теоретико-прикладні питання

ГЛАДКІВСЬКА О.В., Інформація з обмеженим доступом: проблема неузгодженості термінології

ФУРАШЕВ В.М., Законодавче забезпечення інформаційної безпеки України

ЮДКОВА К.В.,Побудова правової моделі інформаційної безпеки

ОМЕЛЬЧЕНКО І.К., Шляхи регулювання інтернет-контенту в рамках національного законодавства України та міжнародних стандартів

ЛЕОНОВ Б.Д., Тероризм в аспекті діяльності засобів масової інформації

СКУЛИШ Є.Д., Міжнародно-правове співробітництво у сфері подолання кіберзлочинності

*ШИШКА Ю.М., Захист прав і свобод людини в інформаційній сфері

БЕНІЦЬКИЙ А.С., Кримінальна відповідальність за причетність до злочину та співучасть у злочині згідно із законодавством Московської держави другої половини XVII століття

РАДУТНИЙ О.Е., Інформація, яка надходить у режимі реального часу через веб-камеру, як предмет злочину, що передбачений ст. 301 КК України

КОРАБЕЛЬ М.Г., Індивідуалізація покарань у процесі призначення конфіскації майна

АПАНАСЮК М.П., Види договору ренти

БАРІКОВА А.А., Дисциплінарна відповідальність за законодавством України про працю

ДАНИЛОВА І.О., Правові аспекти опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук


Журнал “Інформація і право” >> 3(9)/2013

ЖИЛЯЄВ І.Б., ФУРАШЕВ В.М., Здобутки в системі нормативно-правового забезпечення розвитку інформатизації та побудови інформаційного суспільства упродовж 2012 – 2013 років

БРИЖКО В.М., Захист персональних даних: реалії та практика сучасності

МЕЛЬНИК К.С., Теоретико-правовий зміст терміна “персональні дані”

БАРАНОВ О.А., Об’єкт правовідносин в інформаційному праві

ЯРЕМЕНКО О.І., Сутність та соціально-правова природа інформаційної діяльності

ДОРОГИХ С.О., Сутність та визначення понять “інформаційна діяльність” та “інформаційна діяльність органів влади”

ПОПЕРЕЧНЮК В.М., Інтелектуалізація сучасного суспільства: проблеми та перспективи

СЕЛЕЗНЬОВА О.М., Інформаційне суспільство: сутність, особливості, становлення

БАЙРАЧНА Л.К., Роль засобів масової інформації у формуванні політичного іміджу державної влади

ЗОЛОТАР О.О., ТРУБІН І.О., Класифікація загроз інформаційній безпеці

САНДУЛ В.С., Урегулювання відносин між операторами телекомунікацій при взаємоз’єднанні мереж

ЛАНДЕ Д.В., Життєвий цикл інформаційних об’єктів

БЕРЕЗІН Б.О., Довготермінове зберігання правової інформації

БЕНІЦЬКИЙ А.С., Відповідальність за причетність до злочину та співучасть у злочині згідно з кримінальним законодавством Російської імперії (друга половина XIX – початок XX століття)

Конвенція Ради Європи від 28 січня 1981 року № 108 “Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних”

Додатковий протокол до Конвенції Ради Європи № 108 від 8 листопада 2001 року “Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних”


Журнал “Інформація і право” >> 2(8)/2013

ДЗЬОБАНЬ О.П., МЕЛЯКОВА Ю.В., Правовий дискурс справедливості як віртуальна реальність права

ГЛАДКІВСЬКА О.В., Забезпечення доступу до інформації та її захисту: термінологічний аспект

БЄСЄДНА Л.Л., До питання зміни понятійного апарату термінології законодавства

БУРИЛО Ю.П., Організаційно-господарські повноваження центральних органів виконавчої влади та деяких позавідомчих органів в інформаційній сфері

ВОЛКОВА А., Законодавче регулювання відносин, що виникають з приводу обігу службової інформації

ЗАБАРА І.М., Міжнародно-правове регулювання обміну інформацією

ТРУБІН І.О., Платіжні системи на основі електронних грошей як складова системи електронних платежів

ЛАНДЕ Д.В., БРАЙЧЕВСЬКИЙ С.М., Можливості довідкових мережевих ресурсів для створення електронної енциклопедії законодавства України

ДОРОГИХ С.О., Впровадження новітніх технологій доступу громадян до публічної інформації

МЕЛЬНИК К.С., Захист персональних даних: запровадження в Україні документів, що посвідчують особу чи її спеціальний статус, з електронним носієм біометричної інформації

ХАХАНОВСЬКИЙ В.Г., Автоматизація судових експертних досліджень

ГОЛУБОВСЬКА В.С., Інформаційне суспільство: можливості, проблеми та перспективи розвитку

КОРЖ І.Ф., Принципи національного права в контексті правової безпеки України

ФУРАШЕВ В.М., Основні стримуючі фактори правового забезпечення інформаційної безпеки

ФУРМАНЧУК Є., Окремі аспекти інформаційної безпеки у сфері провадження господарської діяльності

СМЕРНИЦЬКИЙ Д.В, До проблем адміністративно-правового забезпечення проведення науково-дослідних робіт

ГАВЛОВСЬКИЙ В.Д., КУЗЬМІН С.А., Соціальні мережі, чати, форуми, блоги як громадське місце вчинення правопорушення: кримінально-правовий та адміністративно-правовий аспекти

ЯКОВЕЦЬ І., Оптимізація діяльності кримінально-виконавчої інспекції

Від редактора журналу. ПРО НАУКОВІ ТА ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ


Журнал “Інформація і право” >> 1(7)/2013

ДАНИЛЬЯН О.Г., ДЗЬОБАНЬ О.П., Інформаційна картина світу в контексті перспектив сучасної науки й культури

ПЕТРІВ І.М., Забезпечення розвитку інформаційного простору держави

БУРИЛО Ю.П., Види господарських інформаційних правовідносин

КОЛЯДЕНКО П.Л., Теоретичні основи визнання дистанційної комунікації об’єктом правового забезпечення

ЗАБАРА І.М., Правове регулювання міждержавного обміну інформацією у багатосторонніх договорах

КОВАЛЕНКО Л.П., Інформаційно-правове регулювання документованої інформації

СИНКОВА О.М., Правове забезпечення інформаційного аудиту в органах виконавчої влади

БАЄВ О.О., Інформатизація: нормативно-правове упорядкування сфери телекомунікацій як середовища інформаційних відносин

ЛАНДЕ Д.В., Тренди відображення інформаційних операцій в інформаційному просторі

ДОЛОТОВ М., Зворотне захоплення доменних імен та українське законодавство

АНТОНЕНКО С.А., Питання доступу до документів інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів

ШИРОКОВА-МУРАРАШ О.Г., ЗАВОЮРА Ю.О., Космополітизм як інформаційне джерело глобалізації

БРАЙЧЕВСЬКИЙ С.М., Поведінкові патерни та інформаційні потоки

СЕНИК О.М., Динаміка розвитку правового конфлікту

УХАНОВА Н.С., Гуманітарна політика та активізація інститутів громадського суспільства

ГОРОВА С.В., Хакерські атаки як загроза інформаційному простору України

ФУРАШЕВ В.М., Інформаційна безпека: індикатори

НАСТЮК В.Я., БЄЛЄВЦЕВА В.В., Загальноправова характеристика адміністративної відповідальності за інформаційні правопорушення

РИЖОВ І.М., ЛЕОНОВ Б.Д., Профілактично-правові підходи запобігання тероризму

ДЯЧИШИН Я., Основні риси сучасної правової системи України: теоретичні аспекти

ХОДОС Л.В., Міжнародні та національні кредитні рейтингові агентства та їх роль в управлінні фінансовими ризиками в Україні

МНИШЕНКО Є.С., Зміст права на отримання освіти в Україні: погляд кримінально-правової політики


Журнал “Інформація і право” >> 3(6)/2012

До читачів наукового журналу

ДЗЬОБАНЬ О.П., До проблеми коеволюції права й інформації

БРИЖКО В.М., Філософія права: юридична онтологія у сфері інформаційного права

БЄСЄДНА Л.Л., До питання особливості законодавчої мови

ЮРИНЕЦЬ Ю.Л., Міжнародна система регулювання суміжних прав в контексті Європейської інтеграції України

КОСІЛОВА О.І., Особливості формування правової держави і громадянського суспільства в сучасній Україні

АРІСТОВА І.В., ЧЕРНАДЧУК В.Д., Концепція інформаційних правовідносин: сутність та особливості використання у сфері банківської діяльності

КОРЖ І.Ф., Формалізація і реалізація права громадян України на отримання публічної інформації

ЯРЕМЕНКО О.І., Правове регулювання інформаційної господарської діяльності в Україні

БЄЛКІН Л.М., Актуальні проблеми інформаційного забезпечення створення доказової бази щодо маніпулювання на фондовому ринку за українським законодавством

БЄЛЄВЦЕВА В.В., Адміністративно-правові аспекти режиму обігу службової інформації: поняття та захист

СУЛАЦЬКИЙ Д.В., Інформаційно-психологічні впливи на споживачів телекомунікаційних послуг

УХАНОВА Н.С., Соціально-психологічні наслідки поширення сучасних інформаційних технологій (на прикладі твіттера)

ПОЛІНОВСЬКИЙ В.В., ОГУРЦОВ М.І., Архітектура системи електронного документообігу наукової установи

ЛАНДЕ Д.В., ФУРАШЕВ В.М., Індекси медіаприсутності і порівняння в інформаційному просторі

КАПІЦА Ю.М., РАССОМАХІНА О.А., ШАХБАЗЯН К.С., Спеціальні механізми захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет

АНТОНЕНКО С.А., Електронні фонди нормативно-правової інформації уряду України в інтернеті (організаційно-правові аспекти)

СЕЛЕЗНЬОВА О.М., Роль та переваги використання інформаційних технологій в навчальному процесі (на прикладі навчальної дисципліни “Інформаційне право”)

КУЗЬМІН С.А., Комп’ютерна (кібернетична) інформація, як предмет учинення злочину (кримінально-правовий аспект)

ЛЕОНОВ Б.Д., Соціальні конфлікти та їх роль у детермінації терористичної діяльності


Журнал “Інформація і право” >> 2(5)/2012

КОРЧЕВНА Л.О., Категорія “право” в ученнях німецької класичної філософії

БРИЖКО В.М., Про концептуальні основи системного впорядкування суспільних відносин в інформаційній сфері України

СУЛАЦЬКИЙ Д.В., Генеза поняття “телекомунікаційна послуга” в українському та європейському законодавстві

КОНЦЕВОЙ Р.С., До питання визначення поняття “персональні дані”

КРАСНОСТУП Г.М., Нові медіа: становлення та перспективи правового регулювання

БРАТКО І.В., Міжнародне право розвитку: питання теорії

БЄСЄДНА Л.Л., Термінологія та визначення понять в нормативно-правових актах

БАРАНОВ О.А., Правові проблеми електронної торгівлі (комерції)

БЄЛКІН Л.М., Проблеми інформаційного забезпечення клірингових операцій з цінними паперами в контексті податкових наслідків цих операцій

ХОДОС Л.В., Управління інформаційними ризиками як фактор підвищення довіри до фінансової системи України: організаційно-правовий контекст

АНТОНЕНКО С.А., До питання розроблення концепції та програми правової інформатизації України

ДЗЬОБАНЬ О.П., МЕЛЯКОВА Ю.В., Комунікаційна природа інформаційного простору

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Є.Л., Прикладні аспекти застосування моделей взаємозв’язку “ЗМІ-соціум-державна політика”

КОРНІЛОВ І.Є., КЛІТЧЕНКО О.С., АНДРЕЙЧУК В.С., Інформаційна взаємодія суб’єктів масової комунікації під час суспільних трансформацій в Україні

МАРУЩАК А.І., ПАНЧЕНКО В.М., Проблеми правового захисту персональних даних в умовах соціалізації Інтернет-сервісів

ЗУБОК В.Ю., Інтернет як мережа, що самобудується: вразливості топології

НЕСТЕРЕНКО О.В., Засади державного регулювання формування системи електронного уряду

БРАЙЧЕВСЬКИЙ С.М., Інформаційні потоки та інформаційні об’єкти

БАРАНОВСЬКИЙ О.М., КАЧИНСЬКИЙ А.Б., ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Є.Л., ЛАНДЕ Д.В., Характеристики інформаційних потоків, пов’язаних з реформуванням податкової системи України

БРАТІЦА М.С., САНДУЛ В.С., Про заходи забезпечення якості телекомунікаційних послуг

ЛАНДЕ Д.В., Захист персональних даних в Україні у дзеркалі веб-простору

ФУРАШЕВ В.М., Кіберпростір та інформаційний простір, кібербезпека та інформаційна безпека: сутність, визначення, відмінності

СКУЛИШ Є.Д., Інформаційна безпека: нові виклики українському суспільству

ДОРОНІН І.М., Баланс між реалізацією функції забезпечення державної безпеки та дотриманням прав і свобод людини в інформаційній сфері

ХАХАНОВСЬКИЙ В.Г., Запобігання та протидія торгівлі людьми в мережі Інтернет

ТРОФІМОВ С.А., Урегулювання порядку надання хостинг-послуг як фактор забезпечення ефективної антитерористичної діяльності

ПАЛАДІЙЧУК О.Ю., Проблеми формування експертно-криміналістичної служби як цілісної структури України


Журнал “Інформація і право” >> 1(4)/2012

ВІД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ: РОЗРОБКА ПРОЕКТУ КОНЦЕПЦІЇ КОДИФІКАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

ПИЛИПЧУК В.Г., Актуальні проблеми становлення і розвитку правової науки в інформаційній сфері

БРИЖКО В.М., Порівняльне правознавство у сфері інформаційного права

КОМЗЮК Л.Т., Основні тенденції гармонізації авторського права ЄС

ГОРЯН Е.В., ГОРЯН К.В., Імплементація договорів світової організації інтелектуальної власності у сфері інтернету в національне законодавство (досвід сша)

ФУРАШЕВ В.М., Питання законодавчого визначення понятійно-категорійного апарату у сфері інформаційної безпеки

ЦИМБАЛЮК О.В., Визначення інформації як об’єкта права у законодавстві україни

БЄЛЯКОВ К.І., Інформаційна діяльність: зміст та підходи до класифікації

ЗОЛОТАР О.О., Про поняття “інформаційний шум” у правовідносинах

МОЗОЛЕВСЬКА О.М., Забезпечення доступу до публічної інформації місцевими загальними судами України

ДЗЬОБАНЬ О.П., До питання про інституціоналізацію комунікаційного простору

ХОЛОД О.М., Інмутація ціннісних орієнтацій та установок волонтерів

ГОЛОВЧЕНКО Н.І., Теоретико-методологічні засади вивчення художнього тексту з урахуванням стилю

ЦИМБАЛЮК В.С., Інформатика як об’єкт правовідносин

ЛАНДЕ Д.В., Мережна мобілізація: питання демократії та безпеки

САНДУЛ В.С., Упорядкування відносин щодо спільного використання інфраструктури телекомунікаційних мереж

БЄЛКІН Л.М., Актуальні проблеми законодавчого забезпечення юридичної сили електронного підпису

БАКЛАН О.В., Інформаційно-правовий аналіз забезпечення конкуренції підприємницької діяльності та діяльності у сфері державних закупівель

ТРОФІМОВ С.А., Деструктивні характеристики інформаційних ресурсів щодо можливості їх використання з терористичною метою


Журнал “Інформація і право” >> 3(3)/2011

СУХИЦЬКА Н.В., Інтеграція України до європейського союзу

БРИЖКО В.М., Домінанта праворозуміння та основ понятійно-категоріального апарату інформаційного права

БАРАНОВ О.А., Удосконалення правового регулювання мовлення

НОВИЦЬКА Н.Б., Захист суспільної моралі в інформаційному суспільстві

БЄСЄДНА Л.Л., Визначення юридичного терміна як елемента законодавчої системи

БЄЛЄВЦЕВА В.В., Правовий режим інформаційних ресурсів

КАСПЕРСЬКИЙ І.П., Зміст службової інформації як нового виду інформації з обмеженим доступом

ЛЕОНОВ Б.Д., Особливості правової інформації

ЯРЕМЕНКО О.І., Правові проблеми регулювання інформаційної діяльності у сфері державного управління

КАМЕНСЬКА Н.П., Реалізація права на доступ до публічної інформації за інформаційними запитами

ЦИМБАЛЮК І.В., Небанківські електронні платіжні системи у структурі інформаційних правовідносин

ЛИТВИН Н.А., Інформаційне забезпечення діяльності третейських судів в Україні

БУГЕРА С.І., Використання генетично-модифікованих організмів у сільськогосподарському виробництві: інформаційно-правовий аспект

ДЗЬОБАНЬ О.П., Засоби масової комунікації в культурі суспільства постмодерну

КОРОЛЬОВ В.Ю., ПОЛІНОВСЬКИЙ В.В., ГЕРАСИМЕНКО В.А., ГОРИНШТЕЙН М.Л., Дослідження кольорових цифрових фотографій методами RS-стегоаналізу та статистики

МАРТИНЕЦЬ Н.С., Механізми взаємодії уряду і громадськості в системі електронного урядування

БОНДАР Ю.В., Правове забезпечення національного книговидання у контексті міжнародного досвіду

ГУСАК О.П., Криза та кризовий менеджмент у сфері паблік рилешнз: конкретизація понять

КРЕГУЛ І.Ю., Організаційно-правовий механізм співробітництва України з ЮНЕСКО в умовах розвитку інформаційного суспільства

БЕЛАНЮК М.В., Історико-правові аспекти інформаційного протиборства в умовах воєнного стану (1941 – 1942 рр.)

ЛАНДЕ Д.В., ФУРАШЕВ В.М., Питання класифікації та розпізнавання інформації при побудові інформаційно-аналітичних систем

САВІНОВ О.М., Зв’язок діючих нормативних документів та математичних методів формалізації підготовки льотного складу

БЄЛКІН Л.М., Проблеми надання юридичної сили біржовим угодам, укладеним в електронних торговельних системах

АНТОНЕНКО С.А., Досвід створення та функціонування Державної системи правової інформації Республіки Білорусь


Журнал “Інформація і право” >> 2(2)/2011

БЕЛЯКОВ К.І., Інформаційно-правові дослідження: походження, становлення, стан та перспективи розвитку

БРИЖКО В.М., До гносеології категорії “інформація”

МАРУЩАК А.І., Визначення поняття “інформаційні права людини”

НАСТЮК В.Я., Формування системи інформаційного законодавства в Україні

БАРАНОВ О.А., Правове регулювання доступу на ринок телекомунікацій

ЯРЕМЕНКО О.І., Публічна інформація як об’єкт правових відносин в Україні

ДЗЬОБАНЬ О.П., Комунікація: до питання про концептуалізацію дефініції в соціальній філософії

БЕБИК В.М., Соціально-комунікаційна праксеологія: поняття і методи

МАХІНОВ В.М., Теоретичні підходи до визначення соціокультурного комунікаційного простору у парадигмі формування мовної особистості

ПОЛЯРУШ О.О., “Мережеві” революції як засіб геополітичного протиборства: близькосхідний досвід

УХАНОВА Н.С., БОЙКО О.В., Проблеми інформаційного протиборства і додержання прав людини в контексті розбудови інформаційного суспільства

ЗУБОК В.Ю., ГОЛОВІН А.Ю., Огляд і порівняльний аналіз методик та засобів дослідження топології Інтернету

ФУРАШЕВ О.В., Про особливості роботи з електронними інформаційними ресурсами

БРАЙЧЕВСЬКИЙ С.М., Дезінформація як нелінійний ефект взаємодії інформаційних тематичних потоків

БАЄВ О.О., Доступ до електронно-інформаційної інфраструктури та технологій в Україні

САРАНЮК В.І., До порядку автоматизованого документообігу у розподілі судових справ

ЗОЛОТАР О.О., Класифікація інформаційної безпеки

КІСЛОВ Д., Трансформаційні процеси медіа-безпеки та медіа-тероризму


Журнал “Інформація і право” >> 1(1)/2011

“ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ НАУКИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ” (Рекомендації “круглого столу”)

ПИЛИПЧУК В.Г., БРИЖКО В.М., Проблеми становлення і розвитку інформаційного законодавства в контексті євроінтеграції України

МАРУЩАК А.І., Пріоритети розвитку інформаційного права України

НОВИЦЬКИЙ А.M., Феномен “інформаційного суспільства” як об’єкт наукового дослідження

ЦИМБАЛЮК В.С., Мас-медіа право в інформаційному суспільстві

ДЗЬОБАНЬ О.П., Інформація в контексті антропосоціогенезу: філософський сенс

БЕБИК В.М., Глобальне інформаційне суспільство: поняття, структура, комунікації

БЕРЕЗЕНКО В.М., Зв’язок з громадськістю як стратегічний менеджмент комунікацій

МАХІНОВ В.М., Освіта та соціальні комунікації: пріоритети соціокультурної парадигми

ПОЛЯРУШ О.О. Інститути громадянського суспільства як засіб реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України

ФУРАШЕВ В.М., ЛАНДЕ Д.В., Соціальне моделювання – один з базових сучасних засобів забезпечення національної безпеки

ШИРОКОВА-МУРАРАШ О.Г., АКЧУРІН Ю.Р., Кіберзлочинність та кібертероризм як загроза інформаційній безпеці: міжнародно-правовий аспект

КОРЧАК Н.М., Особливості реалізації права доступу до інформації в діяльності органів Антимонопольного комітету України

САВІНОВ О.М., Особливості практичного визначення параметрів логістичної залежності росту (стор. 90)

Від редакційної колегії: УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ “Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні” від 30 вересня 2010 р. № 926/2010 (стор. 96)


ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ “УКРАЇНА”

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ “УКРАЇНА” Серія “Право”

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ “УКРАЇНА” Теоретичне та науково-методичне видання № 14, 2011 Серія “Право”

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ “УКРАЇНА” Теоретичне та науково-методичне видання № 2, 2011 Серія “Право”

 

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ “УКРАЇНА” Теоретичне та науково-методичне видання № 1, 2010 Серія “Право”