Дабіжа Віра Василівна 

Кафедра міжнародного права, міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін

Посада: доцент кафедри

Досвід роботи: 9 років

Біографія

Народилася 10 січня 1988 року в м. Буча Київської області.

У 2005 році закінчила загальноосвітню школу-інтернат із поглибленим вивчення іноземних мов (м. Буча).

У 2005-2009 роках закінчила бакалаврат Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», здобувши кваліфікацію бакалавра з міжнародних відносин (факультет правознавства та міжнародних відносин). У 2010 закінчила із відзнакою магістратуру Інституту права та суспільних відносин, отримавши кваліфікацію інформаційного аналітика-міжнародника.

З 2011 року займається професійним аналізом політичної культури демократичного суспільства та працює над дисертаційним дослідженням на тему «Політико-комунікаційна складова політичної культури демократичного суспільства».

Основні етапи педагогічної діяльності

З 2010 року – старший викладач кафедри міжнародної інформації Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;

З 2015 року по теперішній час – доцент кафедри теорії права та міжнародної інформації Інституту права та суспільних відносин Університету “Україна”.

Викладає дисципліни:

1. Дипломатична та консульська служба
2. Дипломатичний протокол та етикет

Галузь наукових інтересів:

1. Актуальні проблеми зовнішньої політики України
2. Сучасні міжнародні відносини, інтеграційні процеси в Європі
3. Дипломатичні відносини країн ЄС
4. Масові комунікації

Перелік наукових праць

№ з/п Назва публікації Вид публікації Друковане видання Співавтори
1 Програма проходження наскрізної практики студентів ІПСВ за спеціальністю «Правознавство» та «Міжнародна інформація» навчально-методичний посібник ВДК Університету «Україна», 2016. – 145 с. (у друці) Терещенко А.Л., Ізуїта П.О.
2 Періодизація розвитку досліджень, феномену масових комунікацій стаття Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації. – 2010. – №. – С. 202-207. (фахова)
3 Роль мас-медіа в розвитку інформаційного суспільства в умовах глобалізації стаття Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації. – 2012. – №1. – С. 193-197. (фахова)
4 Інструментарії мас-медіа як засіб політичної комунікації в умовах глобалізації стаття Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22 – 2012. – Вип.8. – С. 67-72. (фахова)
5 Сучасний науковий дискурс щодо визначення поняття «політичні комунікації стаття Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації. – 2012. – №3. – С. 146-154. (фахова)
6 Політичні комунікації: аспекти розвитку стаття Політичний менеджмент. – 2012. – № 4-5(55-56). – С. 173-179. (фахова)
7 Государственные и политические коммуникации: понятийный аспект в свете теории ноосферы стаття Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы тории и практики. – № 2 (40) – 2014 (часть 1). – С. 53-56. (фахова) Кислов Д.В.
8 Інформаційно-комунікаційна складова процесу прийняття політичних рішень стаття Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. – 2014. – Вип. 15. – С. 27-34. (фахова) Кіслов Д.В.
9 PoliticalCommunication in the Context of Transitive Changes стаття Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal, 03 (07), 2015. – С. 122-132. (фахова)
10 Інформаційно-комунікаційна мобільність мас-медійних фахівців тези доповідей Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі «Університету Україна», 2008. – С. 44-46
11 Духовні передумови молодіжного екстремізму тези доповідей Міжнародна науково-практична конференція. – К.: Університет “Україна”, 2008. – С. 97-99
12 Трансформація принципів взаємодії держави та засобів масової комунікації тези доповідей КПІ, 29 жовтня 2010 року. – С. 56-58
13 Мас-медіа в умовах сучасних міжнародних конфліктів – пошук об’єктивних альтернатив тези доповідей Х Науково-практична конференція «Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах», 2010
14 Перемещение центров научно-технической активности на европейском пространстве и межстрановая мобильность ученых и специалистов тези доповідей Нові актори глобального інформаційного простору, участь у міжнародному симпозіумі (жовтень 2011 р., Київ, НАН України)
15 Проблеми реалізації демократії в сучасному суспільстві тези доповідей Міжнародна наукова конференція “Дні науки філософського факультету КНУ ім. Т. Шевченка”, квітень 2013 р., С. 123-124
16 Кризи політичних комунікацій тези доповідей Х Всеукраїнська наукова конференція “Молодь, освіта, наука, духовність”, Університет “Україна”, 2013. – С. 76-78
17 Комунікаційна складова становлення громадянського суспільства в умовах модернізації сучасної України тези доповідей Міжнародна наково-практична конференція “Політика і духовність в умовах глобальних викликів”, 2015. – С. 111-113
18 Установчі повноваження Верховної ради України в інформаційній сфері тези доповідей Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, 19 травня 2016 р., м. Київ, Університет «Україна». – С. 14-15

Контактні дані: verynchik@ukr.net, +38 (096) 777-61-90.