Інформація про заклад

Інститут права та суспільних відносин створений у 2009 році на базі факультету правознавства та міжнародних відносин, який у свою чергу був реорганізований з юридичного відділення 15 квітня 2002 року.

У структурі Інституту права та суспільних відносин діє 3 кафедри:

  • Кафедра міжнародного права, міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін;
  • Кафедра конституційного права та теоретико-правових дисциплін;
  • Кафедра цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності.

Очолює його Терещенко Андрій Леонідович.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему “Адміністративно-правовий захист осіб з особливими потребами у вищих навчальних закладах” за спеціальністю 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право захистив у 2013 році.

Підготовка правознавців в інституті здійснюється низкою кафедр, якими керують відомі вчені: кафедру конституційного права та теоретико-правових дисциплін очолює доктор юридичних наук, професор Юрій Олегович Фрицький, кафедру міжнародного права, міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін – доктор юридичних наук, професор Олег Федорович Фрицький, кафедру цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності – кандидат юридичних наук, доцент Сергій Володимирович Сарана.

Попри величезну кількість ВНЗ, які готують правознавців, ця спеціальність в Університеті «Україна» користується незмінним попитом серед вступників. Не останню роль у цьому відіграє створена при інституті Юридична клініка «Феміда», яка завоювала величезну пошану у малозабезпечених верств населення Києва завдяки якісним безкоштовним юридичним послугам, що їх надають студенти-правознавці під керівництвом досвідчених викладачів.

Університет має ліцензію на набір вступників на базі 9-ти класів до Коледжу «Освіта» на спеціальність «Право» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», після чого її випускники зможуть продовжити навчання в університеті за наскрізними планами для отримання рівня «бакалавра».

Спеціальність “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії” (“Міжнародна інформація”) є елітарною в Університеті «Україна» і найдорожчою спеціальністю у державі (але доступною за вартістю в Університеті «Україна»). Її дипломатичне спрямування здавна приваблювало вступників-медалістів (деякі групи складаються виключно з медалістів) із середнім і нижче середнього рівнем доходу.

В інституті здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі за спеціальностями галузі «Юридичні науки», спеціальністю галузі «Політичні науки», відкрито спеціалізовану раду по захисту кандидатських і докторських дисертацій.