Інформація про заклад

Інститут права та суспільних відносин створений у 2009 році на базі факультету правознавства та міжнародних відносин, який у свою чергу був реорганізований з юридичного відділення 15 квітня 2002 року.

У структурі Інституту права та суспільних відносин діє 3 кафедри:

  • Кафедра міжнародних відносин та політичного консалтингу;
  • Кафедра галузевого права та загальноправових дисциплін.

Очолює його Терещенко Андрій Леонідович.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему “Адміністративно-правовий захист осіб з особливими потребами у вищих навчальних закладах” за спеціальністю 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право захистив у 2013 році.

Підготовка правознавців в інституті здійснюється двома кафедрами, якими керують відомі вчені: кафедру галузевого права та загальноправових дисциплін очолює кандидат юридичних наук, доцент Олексій Олександрович Фаст, кафедру міжнародних відносин та політичного консалтингу – доктор політичних наук, професор Денис Васильович Кіслов.

Попри величезну кількість ВНЗ, які готують правознавців, ця спеціальність в Університеті «Україна» користується незмінним попитом серед вступників. Не останню роль у цьому відіграє створена при інституті Юридична клініка «Феміда», яка завоювала величезну пошану у малозабезпечених верств населення Києва завдяки якісним безкоштовним юридичним послугам, що їх надають студенти-правознавці під керівництвом досвідчених викладачів.

Університет має ліцензію на набір вступників на базі 9-ти класів до Коледжу «Освіта» на спеціальність «Право» освітньо-професійного рівня «фаховий молодший бакалавр», після чого її випускники зможуть продовжити навчання в університеті за наскрізними планами для отримання рівня «бакалавра», а пізніше – магістра.

Спеціальність “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії” (“Міжнародна інформація”) є елітарною в Університеті «Україна» і найдорожчою спеціальністю у державі (але доступною за вартістю в Університеті «Україна»). Її дипломатичне спрямування здавна приваблювало вступників-медалістів.

Спеціальність “Політологія”.