Інформація про заклад

Історія Інституту права та суспільних відносин розпочалася 15 квітня 2002 року, коли на базі юридичного відділення Університету «Україна» був створений факультет правознавства та міжнародних відносин. У 2009 році підрозділ набув статусу Інституту.

За час своєї діяльності, Інститут підготував близько 10 тисяч висококваліфікованих фахівців в галузі права, міжнародних відносин та політології. Понад 100 здобувачів захистили дисертації кандидата та доктора юридичних та політичних наук.

На різних етапах Інститут права та суспільних відносин очолювали знані науковці в галузі права, зокрема:

  • фундатор Інституту, кандидат юридичних наук, доцент, відмінник освіти України Сухицька Наталя Валеріївна;
  • доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент Академії Наук України Мурашин Олександр Геннадійович;
  • доктор юридичних наук, професор, Фрицький Юрій Олегович;
  • доктор юридичних наук професор Галунько Валентин Васильович;
  • кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, Терещенко Андрій Леонідович

На сьогоднішній день директором Інституту права та суспільних відносин є кандидат юридичних наук, доцент Федоренко Тетяна Вікторівна.

Професорсько-викладацький колектив Інституту більш як на 90 відсотків складається із працівників, які мають наукові ступені та вчені звання. Здобувачами наукового ступеню кандидата юридичних наук є – Лукацька Л.Г. та Семенюта І.О.; докторантами – Терещенко А.Л., Ізуїта П.О., Орловська І.Г., Сердюк В.П., Камінська І.В. Разом із тим, Інститут активно залучає до викладання не лише висококваліфікованих вчених-теоретиків, але і спеціалістів – практиків, які поєднують науково-педагогічну роботу з юридичною практикою. Серед наших викладачів: практикуючі адвокати Лукацька Л.Г., Сердюк В.П., Сердюк Є.В.; працівники апарату Верховного суду: Булкат М.С. та Камінська І.В. Троє науково-педагогічних працівників Інституту є дійсними членами Союзу юристів України: Ізуїта П.О., Фаст О.О., Федоренко Т.В., Терещенко А.Л.

На високому рівні налагоджена наукова робота Інституту. Щорічно науково-педагогічними працівниками та студентами публікується понад 200 наукових праць.

Студенти спеціальностей Інституту приймають активну участь у загальноуніверситетських, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, конкурсах наукових робіт та правових турнірах і як результат, опубліковується не менше 180 наукових доповідей та тез.

Багаторічними та постійними партнерами Інституту права та суспільних відносин виступають: Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Київ), Науково-дослідний експертний криміналістичний центр міста Києва, Державна судова адміністрація міста Києва, Вищий господарський суд України, Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги, Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у м. Києві та громадські організації, які здійснюють захист прав і свобод громадян та їх законних інтересів.

У 2015 році між Університетом «Україна» та Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві було підписано Меморандум про співробітництво у галузі освітньої діяльності, а згодом в березні 2021 році з метою продовження співпраці був підписаний договір з Центральним міжрегіональним управління Міністерства юстиції (м. Київ) та Університетом «Україна». З моменту підписання Меморандуму та Договору студенти-правники мають нагоду успішно проходити всі види практик та стажування, щорічно приймати участь у заходах органів юстиції в м. Києві.

Із 2015 року Інститутом започатковано щорічне проведення, науково-практичної конференції «Права людини в Україні: історія і сучасність». Конференція проводиться з нагоди Міжнародного Дня прав людини та чергової річниці заснування Університету «Україна». З метою забезпечення високого рівня наукової дискусії та досягнення плідних результатів, до участі у конференції залучаються представники державної влади, міжнародних та громадських організацій, знані науковці та широкі студентські кола. Постійним партнером та співорганізатором конференції виступає Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Київ). У різні роки нашими іноземними партнерами виступали: Міжнародний фонд підтримки України (Польща), Старопольська Вища Школа, Варшавський Державний Університет ім. Кюрі-Складовської та інші.

Завдячуючи даній співпраці, Інститут має можливість проводити роботу із правового виховання не лише для студентів в Університеті «Україна», а і поза його межами, серед різних верств населення.

Не лише одним академічним навчанням живе Інститут права. Активне студентство постійно шукає нові шляхи для власного розвитку, чим і зумовлює необхідність підвищення професійної викладацької майстерності усіх науково-педагогічних працівників.