Терещенко Андрій Леонідович

Кафедра галузевого права та загальноправових дисциплін

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Досвід педагогічної діяльності: 17 років

Біографія

Терещенко Андрій Леонідович народився в 1968 році.

Освіта

У 2001 році закінчив Національну академію внутрішніх справ за напрямком підготовки «Правознавство» та здобув кваліфікацію юрист, диплом МВ № 10006203.

Відомості про захист дисертацій

Кандидат юридичних наук з 2014 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д.26.139.01 Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (диплом к.ю.н. ДК № 022207).

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації

01.05.2002 – 31.08.2013 – старший викладач кафедри правознавства Університету «Україна»;

01.09.2003 – 31.08.2004 – старший викладач кафедри адміністративного та фінансового права;

01.09.2004 – 31.10.2005 – старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін;

01.11.2005 – 01.05.2007 – старший викладач кафедри цивільного та трудового права;

10.05.2006 – 01.09.2006 – в.о. заступника завідувача кафедри міжнародної інформації;

03.09.2007 – 14.04.2009 – доцент кафедри цивільного та трудового права

15.04.2015 – по теперішній час – професор кафедри цивільного, господарського та кримінального права Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»;

26.12.2014 – по теперішній час – директор Інституту права та суспільних відносин.

Веде основні навчальні курси

  1. Житлове право

Галузь наукових інтересів

  1. Адміністративно правове забезпечення навчання осіб з інвалідністю

З основних навчальних курсів, з метою забезпечення навчального процесу опубліковано

1. Правознавство: Випускний курс: [нав.чальний посібник]: у співаторстві з Галуньком В.В., Єщук О.М Фрицьким Ю.О. та ін.; за заг.редакцією В.І. Олефіра. – К.:Університет «Україна», 2013. – 324 с.

2. Правознавство: Випускний курс: [нав.чальний посібник]: у співаторстві з Галуньком В.В., Єщук О.М., Фрицьким Ю.О., та ін.; за заг.редакцією В.І.Олефіра, В.В. Галунька: вид.2 , доповнене та перероблене – К.:Університет «Україна», 2013. – 177 с.

Основні праці

1. Терещенко А.Л. Правове регулювання державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності (порівняльна характеристика) //Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2014. – №29, Частина 2 – С. 173 – 177 (Фахове видання).

2. Терещенко А.Л. Правове регулювання та правове забезпечення підприємницької діяльності громадян //Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Право». – 2015. – Випуск 1. – С. 223 – 230 (Фахове видання).

3. Терещенко А.Л. Класифікація принципів господарського судочинства //Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Випуск 3 – 2. – С. 51–54 (Фахове видання).

4. Терещенко А.Л. Правове регулювання права інвалідів на освіту //Митна справа. – 2015. – №5 Частина 2. – С. 259 – 265 (Фахове видання).

5. Терещенко А.Л. Поняття та зміст адміністративно-правового регулювання захисту осіб з особливими потребами у вищих навчальних закладах //Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Випуск 5. – С. 79-83 (Фахове видання).

СПИСОК
наукових та навчально-методичних праць

№ з/п Назва публікації Вид публікації Друковане видання Співавтори
1 Глава 2 розділ 3; – глава 1 розділ 3, пункт 15 // Правознавство. Випускний курс за заг. ред. В.І.Олефіра навчальний посібник 2-ге доповнене і перероблене. – К.: Університет «Україна», 2013. – 326 с. Сухицька Н.В.
2 Глава 1 розділ 8 Цивільне право // Правознавство. Випускний курс за заг. ред. В.І.Олефіра, Галунька В.В. навчальний посібник 2-ге доповнене і перероблене. – К.: Університет «Україна», 2013. – 177 с. Сорока О.О.
3 Адміністративно-правовий статус осіб з особливими потребами. Держава і право: Юридичні і політичні науки збірник наукових праць Випуск 55. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – С. 267-271.
4 Житлове право України: навчальний посібник для дистанційного навчання навчально-методичний посібник Університет «Україна», 2008. – 180 с. Павлик П.М.
5 Програма проходження наскрізної практики студентів ІПСВ за спеціальністю «Правознавство» та «Міжнародна інформація» навчально-методичний посібник ВДК Університету «Україна», 2016. – 145 с. (у друці) Ізуїта П.О, Дабіжа В.В.
6 Методичні рекомендації до написання випускних робіт для студентів спеціальності «Правознавство» навчально-методичний посібник ВДК Університету «Україна», 2016. – 96 с. (у друці) Ізуїта П.О.
7 Еволюція теоретичних уявлень людства про державу і право збірник наукових праць Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції: 19 травня 2016 р. – К.: Університет «Україна, 2016. – 89 с. (у друці) Ізуїта П.О.
8 Поняття та зміст адміністративно-правового захисту осіб з особливими потребами у вищих навчальних закладах стаття Митна справа. – 2012. – №1(79). – С.146-149.
9 Право осіб з особливими потребами на вищу освіту як об’єкт адміністративно-правового захисту стаття Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2012. – №173, частина1. – С.199-206.
10 Елементи механізму адміністративно-правового захисту осіб з особливими потребами у вищих навчальних закладах стаття Форум Права. – 2012. – №1. – С.962-965.
11 Міжнародний досвід захисту осіб з особливими потребами у вищих навчальних закладах стаття Митна справа. – 2013. – №1(85). – С.368-373.
12 Инвалиды и высшее образование: правовая проблематика стаття Научно-методический журнал “Право и политика”. – 2012. – №4. – С.135-142. (Кыргызская Республика)
13 Право инвалидов на высшее образование стаття Вестник Московского государственного гуманитарно-экономического института. – М., 2013. – №2(14). – С.28-38.
14 Правове регулювання державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності (порівняльна характеристика) стаття Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2015. – №29, Частина 2 – С. 173-177.
15 Правове регулювання та правове забезпечення підприємницької діяльності громадян стаття Науковий вісник Академії муніципального управління. – Серія «Право». – 2015. – Випуск 1. – С. 223-230.
16 Класифікація принципів господарського судочинства стаття Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Випуск 3 – 2. – С. 51-54.
17 Правове регулювання права інвалідів на освіту стаття Митна справа. – 2015. – №5. – Частина 2. – С. 259-265.
18 Поняття та зміст адміністративно-правового регулювання захисту осіб з особливими потребами у вищих навчальних закладах стаття Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Випуск 5. – С. 138-143.
19 Актуальні проблеми і завдання у сфері соціального захисту інвалідів та ветеранів війни і праці тези доповіді “Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами”. – 2004. – С.106-107.
20 Права людей з інвалідністю: декларація чи гарантія? тези доповіді “Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі”. – 2010. – Частина2. – С.113-114.
21 Працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями: досвід України та зарубіжних країн тези доповіді “Молодь: освіта, наука, духовність”. – 2010. – Частина2. –С.109-110.
22 Особливості навчального процесу та шляхи реабілітації студентів-інвалідів по зору тези доповіді “Молодь: освіта, наука, духовність”. – 2011. – Частина2. – С.357-359.
23 Права осіб з особливими потребами тези доповіді “Молодь: освіта, наука, духовність”. – 2012. – Частина3. – С.163-165.
24 Розвиток законодавства щодо захисту прав інвалідів (в історичній ретроспективі) тези доповіді ХV Міжнародна. наук-практ. конф. (м. Київ 18-19 листопада 2015 р. “Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів”
25 Поняття та зміст адміністративно-правового захисту осіб з особливими потребами тези доповіді Тези доповідей ХІІІ Всеукраїнської конференції «Молодь: освіта, наука, духовність», 12-14 квітня 2016 р., Університет «Україна», м. Київ
26 Адміністративно-правова протидія ксенофобії в Україні тези доповіді Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції: 19 травня 2016 р., м. Київ: Університет «Україна»