Спеціалізовані вчені ради по захисту дисертацій

В Університеті «Україна» діє Спеціалізована вчена рада Д26.139.01 із правом прийняття та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями:

12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Склад Спеціалізованої вченої ради

 1. Сарана Сергій Володимирович, к.ю.н., 12.00.07 (вчений секретар спецради)
 2. Бебик Валерій Михайлович, д.політ.н., 12.00.01
 3. Гошовський Володимир Сергійович, д.ю.н., 12.00.07
 4. Гусарєв Станіслав Дмитрович, д.ю.н., 12.00.01
 5. Журавльов Дмитро Володимирович, д.ю.н., 12.00.07
 6. Конопльов В’ячеслав В’ячеславович, д.ю.н., 12.00.07
 7. Копан Олексій Володимирович, д.ю.н., 12.00.07
 8. Лаврик Галина Володимирівна, д.ю.н., 12.00.01
 9. Рогач Олександр Янович, д.ю.н., 12.00.01
 10. Севрюков Денис Георгійович, д.ю.н., 12.00.01
 11. Фрицький Юрій Олегович, д.ю.н., 12.00.01
 12. Пихтін Микола Порфирович, д.ю.н., 12.00.07