Лукацька Ліля Григорівна

Кафедра галузевого права та загальноправових дисциплін

Посада: старший викладач

Досвід роботи: 15 років

Біографія

Народилася 3 червня 1974 року у м. Києві.

Відомості про вищу освіту

У 1999 році закінчила Київський інститут туризму, економіки і права за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

Дата проведення заходу Назва заходу Організатор заходу Форма участі Тема доповіді або теми, прослухані учасником К-сть отр. балів
1. 14-15 лютого 2014 р. Всеукраїнська науково- практична конференція на тему: «Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку» Херсонський державний університет доповідач Порушення або неправильне застосування норм цивільного процесуального права: проблеми визначення 5
2 16 травня 2014 р. Семінар на тему:

«Актуальні питання цивільного права та процесу»

Рада адвокатів Київської області учасник   5
3 14-15 лютого 2015 р. Всеукраїнська науково- практична конференція на тему: «Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку» Херсонський державний університет доповідач Проблеми оподаткування самозайнягих осіб 5
4 24 квітня 2015 р. Семінар на тему: «Основі положення права

інтелектуальної власності, або нові

можливості заробітку для адвокатів»

Рада адвокатів Київської області учасник   3
5 28-29 травня 2015 р. Міжнародна науково-практична конференція «Диверсифікація міжнародної торгівлі та активізація інвестиційного співробітництва Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі доповідач Проблеми судового захисту комерційного найменування 5
6 11-12 грудня 2015 р. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасне державотворення та правотворення: питання теорії та практики» Одеса, ГО «Причорноморська фундація права» доповідач Порівняльно- Правовий аналіз адміністративних процедур зарубіжних країн 5
7 18-19 грудня 2015 р. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку права та законодавства: наукові дискусії» Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», Львів доповідач Правове регулювання участі адвоката при провадженні справ про адміністративні правопорушення 5
8 30 грудня 2015 р. Електронне наукове видання «Юридичний науковий електронний журнал» № 6

www.Lsej.org.

  стаття Історичні особливості виникнення адміністративного процесу та участі адвокатів у даному процесі» с. 124-127
9   Авторський колектив. Київ: Алерта, 2015.-804с.   Науково- практичний коментар Митного кодексу України із змінами та доповненнями станом на 15 червня 2015 р. 10
10 Грудень 2015 р. Всеукраїнський науковий журнал «Право і суспільство» №6-2 частина 3 2015 р. Дніпропетровський гуманітарний університет стаття Основні завдання адвоката та їх співвідношення із завданнями адміністративно го процесу с.105-110
11 за 2015 р. «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» №35   стаття Зарубіжний досвід участі адвоката в адміністративному процесі с.143-146
12 за 2015 р. Науковий журнал “Актуальні питання публічного та приватного права” №3(11) 2015 р. Причорноморська фундація права стаття Специфіка адміністративного процесу с. 141-143
13 6 грудня 2017 р. Семінар-тренінг для адвокатів «Законодавче забезпечення та захист прав людини у сфері охорони здоров’я» НААУ участь Сертифікат № 36691 4 години
14 25 листопада 2017 р. II Школа з кримінального процесуального права України Київський університет «Україна» імені Бориса Грінченка

Другий Київський МЦ з НБВПД

учасник   3
15 23 березня 2018 р. Конференція на тему: «Актуальні питання нового Кодексу адміністативного судочинства України» Рада адвокатів Київської області учасник   3
16 20березня 2018 р. Науково-практичний семінар на тему: ЦПК України: новели та практика застосування» Академія праці, соціальних відносин і туризму

Другий Київський МЦ з НБВПД

учасник   3
17 Видано 20 листопада 2018 р. Тренінг: «Розвиток навичок роботи із вразливими групами клієнтів системи безоплатної правової допомоги Координаційний центр з надання правової допомоги учасник   10
18 Протягом 2018 року Виступ на Українському радіо        
19 25 листопада 2017 р. II Школа з кримінального процесуального права України Київський університет «Україна» імені Бориса Грінченка

Другий Київський МЦ з НБВПД

учасник   3
20 23 березня 2018 р. Конференція на тему: «Актуальні питання нового Кодексу адміністативно го Судочинства України» Рада адвокатів Київської області учасник   3
21 20березня 2018 р. Науково-практичний семінар на тему: ЦПК України: новели та практика застосування» Академія праці, соціальних відносин і туризму

Другий Київський МЦ з НБВПД

учасник   3
22 Видано 20 листопада 2018 р. Тренінг: «Розвиток навичок роботи із вразливими групами клієнтів системи безоплатної правової допомоги Координаційний центр з надання правової допомоги учасник   10
23 Протягом 2018 року Виступ на Українському радіо        

 Основні етапи діяльності

У 2006-2016 рр. працювала в Українському державному університеті фінансів та міжнародної торгівлі на посаді старшого викладача кафедри міжнародного та цивільного права.

З 2016 року працює адвокатом (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 1890\10 від «29» березня 2001 року, видане «29» березня 2001 року (рішення № 77 Київської обласної КДКА)).

Викладає дисципліни:

  1. Господарське право
  2. Господарський процес
  3. Адміністративний процес
  4. Діловодство (юридична клініка)
  5. Податкове та митне право
  6. Риторика юриста