Федоренко Тетяна Вікторівна

Кафедра цивільного, адміністративного, господарського права та правоохоронної діяльності

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 20 років

Біографія

Народилася 24 січня 1980 року село Романівка Попільнянського району Житомирської області.

Відомості про вищу освіту

У 2005 році закінчила Українську академію зовнішньої торгівлі, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію спеціаліста з права.

У 2011 році закінчила Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юрист-правознавець.

Відомості про підвищення педагогічної кваліфікації

У 2014 році підвищила кваліфікацію за категорією «викладачі ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації» в НАПН України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Відомості про захист дисертацій

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 на тему «Охорона та захист цивільних прав іноземців в нотаріальному процесі».

Основні етапи діяльності

У 1999-2000 роках працювала в Київському національному економічному університеті на посаді методиста ІІ категорії науково-методичного кабінету координації економічної освіти.

У 2000-2001 роках працювала в Суднобудівельному технікумі Київської державної академії водного транспорту на посаді лаборанта.

У 2001-2016 роках працювала в Українській академії зовнішньої торгівлі на посадах: методиста ІІ категорії відділу позанавчальної роботи; методиста вищої категорії учбово-методичного відділу; методиста вищої категорії кафедри цивільних та кримінально-правових дисциплін; асистента кафедри цивільних та кримінально-правових дисциплін; викладача кафедри цивільних та кримінально-правових дисциплін; старшого викладача кафедри цивільних та кримінально-правових дисциплін; старшого викладача кафедри цивільного права і процесу; доцента кафедри цивільного права і процесу; доцента кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права.

У 2016 році працювала в ТОВ «Транспортна компанія «САТ» на посаді провідного юрисконсульта юридичного відділу.

Викладає дисципліни:

  1. Цивільне право України (загальна частина)
  2. Цивільний процес
  3. Цивільне право України (особлива частина)
  4. Нотаріат України
  5. Сімейне право

Галузь наукових інтересів:

Захист прав іноземців у цивільному процесі

Основні наукові праці

1 науково-практичний коментар (Митного кодексу України (2015 рік)), 8 наукових статей, 14 наукових тез, 8 статей, 1 коментар.

 Перелік наукових праць

№ з/п Назва публікації Вид публікації Вихідні дані Співавтори
1. Науково-практичний коментар Митного кодексу України Коментар К.: «Алерта», 2015. – 804 с. Гвоздецький В.Д., Благовісний С.Г., Бойко В.М., Лазько Г.З., Лазько О.М., Фурса Є.І., Лукацька Л.Г., Клименко С.В., Ільченко Г.О.
2. Деякі аспекти нотаріальних функцій, що виконуються консулами Стаття Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 6. – С. 29-33 (фахове видання)
3. Нотаріат як форма захисту прав і законних інтересів громадян Стаття Вісник Ужгородського Національного університету. Серія Право. – 2012. – № 20. – Ч. 2. – Т. 1. – С. 263-266 (фахове видання)
4. Нотаріальні дії та порядок їх вчинення Стаття Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 6. – С. 156-160 (фахове видання)
5. Особенности нотариальной защиты наследственных прав Стаття Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь». (Молдавия). – 2013. № 8/3 (260). – С. 260-263. (фахове видання)
6. Проблеми та особливості реформування системи нотаріату в Україні Стаття Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». – 2013. – № 4-1. – С. 93-95. (фахове видання)
7. Докази і доказування в нотаріальному процесі Стаття Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. – 2014. – Випуск 3 Т. 1. – С. 207-210. (фахове видання)
8. Деякі аспекти нотаріального захисту приватної власності іноземців в Україні Стаття Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету Серія: Юриспруденція. – 2014. – № 11. – Том 2. – С. 25-29. (фахове видання)
9. Право на захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання Стаття Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». – 2016. – № 4. (фахове видання)
10. Економічні та політичні проблеми подолання корупції в Україні Тези Економічна безпека України і виклики сьогодення. XІIІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ. – 28 травня 2010 р.) – К., 2010. – С. 154-156.
11. Концепція національної інвестиційно-інноваційної системи України Тези Інтеграційні процеси та пріоритетні орієнтири розвитку економіки України: економіка, фінанси, право. XV Міжнародна науково-практична конференція (27 квітня 2012 р. – Київ) – К., 2012. – С. 210-214.
12. Право на захист цивільних прав та інтересів осіб, як вид юридичної гарантії Тези Права людини: історія та сучасність: V Наукова конференція студентів та молодих вчених факультету правознавства та міжнародних відносин. (м. Київ, 6 грудня 2012) – К: УДУФМТ, 2012. – С. 284-286.
13. Виконавчий напис як нотаріальна форма захисту цивільних прав Тези Юридична наука і практика в умовах сучасних трансформаційних процесів: Міжнародна науково-практична конференція (12-13 квітня 2013 р. Сімферополь) – Сімферополь: Наукове об’єднання «Юридическая мысль», 2013. – С. 50-52.
14. Право на захист цивільних прав та інтересів громадян Тези Міжнародні та національні правові виміри забезпечення стабільності: Міжнародна науково-практична конференції (19-20 квітня 2013р. – Львів) – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2013. – С. 113-115.
15. Нотаріальний захист спадкових прав громадян Тези Розвиток економіки України в умовах невизначеності глобалізаційно-інтеграційних процесів: економіка, фінанси, право: XVI Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 24 травня 2013 р.). – К.: УДУФМТ, 2013. – С. 369-373.
16. Охорона та захист житлових прав громадян Тези Пріоритетні напрями розвитку сучасної юридичної науки. Міжнародна науково-практична конференція (Харків, 5-6 жовтня 2013 р.). – Х., 2013. – С. 99-102.
17. Медіація в нотаріальній діяльності Тези Зовнішньоекономічна політика України в умовах інтеграційних процесів. Зб. мат. XVIІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29 травня 2014 р). – К., 2014. – С. 315-317.
18. Особливості спадкування іноземців в Україні Тези Диверсифікація міжнародної торгівлі та активізація інвестиційного співробітництва: Збірн. мат. XVIII Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 28 травня 2015 р.). – К., 2015. – С. 471-473.
19. Медіація, як альтернативний спосіб вирішення спорів Тези Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів. Міжнародна науково-практична конференція. – Ч. 3. (м. Братислава Словацька Республіка 27-28 листопада 2015 р.) – 2015. – С. 48-51.
20. Реалізація та захист прав громадян на землю Тези Теоретичний аналіз та наукові дослідження юридичної науки у ХХІ столітті. Всеукраїнська науково-практична конференція. (м. Запоріжжя, 29 квітня 2016 р.) – Запоріжжя. 2016. – С. 82-84.
21. Особливості оформлення спадщини в зоні АТО Тези Виклики глобалізації ХХІ ст. та стратегія соціально-економічного відродження України. Міжнародна науково-практична конференція. (м. Київ – 24 травня 2016 р.) – Київ. – 2016. – С. 142-143.
22. Захист екологічних прав громадян Тези Актуальні завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті. Міжнародна науково-практична конференція. (м. Львів, 21–22 жовтня 2016 р.) – Львів. – 2016. Брацейко А.О.