Навчально-організаційна робота

В Інституті права та суспільних відносин навчання здійснюється на базі освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців:

Галузь знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право» –

  • молодший спеціаліст;
  • бакалавр;
  • магістр.

Галузь знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» –

  • бакалавр;
  • магістр.

Освітня програма підготовки фахівців права спрямована на врахування кардинальних змін у всіх сферах суспільного життя, що потребують підготовки фахівців високої кваліфікації.

Студенти Інституту права та суспільних відносин мають можливість реалізувати набуті теоретичні знання при проведенні практичних занять, ділових ігор, у тому числі на базі судових та правоохоронних закладів, а також беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Інститут постійно вивчає та запроваджує новітні навчальні технології, сучасні форми та методи навчально-виховного процесу. Це може бути здійсненим лише за умови розширення сфери міжнародного співробітництва, пошуку нових ділових партнерів, розробки проектів та участі у грантах, у міжнародних програмах зі взаємообміну викладачами та студентами, стажування у кращих навчальних закладах.

Важливе значення в Інституті права та суспільних відносин надається роботі зі студентами. Вона спрямовується не лише на підготовку висококваліфікованих фахівців, а й на формування у них високих моральних та інших людських якостей. Із цією метою у підрозділі збережено і функціонує інститут кураторства, розроблено і впроваджено комплексну систему студентського самоврядування, створено юридичну клініку, в якій студенти під керівництвом викладачів надають необхідну правову допомогу малозабезпеченим верствам населення.